Tiecelijn

Het Reynaertgenootschap legt zich vooral – maar niet uitsluitend – toe op de studie en de promotie van literatuur en cultuur. Centraal staat de studie en de promotie van het Reynaertverhaal in de meest algemene zin. De vereniging stelt zich o.a. tot doel te ijveren en/of mee te werken aan de oprichting en/of instandhouding van diverse Reynaertcentra (Reynaertmuseum, studie- en documentatiecentrum), de instandhouding en ondersteuning van Reynaertroutes, het publiceren van teksten, studies, brochures, gidsen, nieuwsbrieven, etc., de organisatie van tentoonstellingen, wedstrijden, voordrachten, colloquia, toneelvoorstellingen, festivals, happenings en prijsuitreikingen.

Als kerntaken heeft zij: de publicatie van het tijdschrift (sinds 2009 jaarboek) Tiecelijn, het bijhouden van een foto- en knipselarchief, de studie en archivering van Reynaertgrafiek en de digitale ontsluiting van de werking.

Hierna vindt u de gerealiseerde producten van het Reynaertgenootschap terug.

Tijdschrift 19 Tiecelijn – nr 3

Jaargang 19

Tijdschrift 18 Tiecelijn – nr 2

Jaargang 18