Reeds een aantal jaren maken wij er werk van om ons jaarboek tegelijk met de officiële boekvoorstelling online raadpleegbaar te maken.
Tiecelijn 30 werd op zondag 19 november 2017 om 11 uur voorgesteld aan het publiek, in het fraaie decor van kasteel Cortewalle in Beveren.

Het ontwerp van de cover is zoals steeds van de hand van grafisch kunstenaar en dichter Lies Van Gasse.
Net zoals bij het 9de jaarboek kunt u ook de teksten afzonderlijk raadplegen, per auteur, via onderstaande inhoudstabel.

Wij wensen onze lezers en volgers veel leesplezier!

PERSBERICHT:  TIECELIJN 30. JAARBOEK 10 VAN HET REYNAERTGENOOTSCHAP

Op 19 november werd in Beveren het tiende jaarboek van het Reynaertgenootschap voorgesteld. Tiecelijn vierde zijn dertigste jaargang met een fraai geïllustreerd boek van 397 p., een verzorgde, gedegen, vulgariserende en wetenschappelijk verantwoorde publicatie. In totaal heeft Tiecelijn sinds 1988 al 8296 pagina’s op de teller staan. 

Jaarboek 10 bevat vier lezingen van het colloquium over de ‘Metamorfosen van een literaire vos’ (van 21 april 2017 i.k.v. 800 jaar Sint-Niklaas): van Kevin Absillis over Boudewijn van Felix Timmermans, van Kris Humbeeck over het Reynaertpoppenspel van Gerard Walschap, van Paul Wackers over het interpreteren van Van den vos Reynaerde en van Irmgard Fuchs, die Van den vos Reynaerde met de Duitse Reinhart Fuchs vergelijkt.  

Jan de Putter analyseert de Reynaertbijdragen van de Belgische premier en burgemeester van Antwerpen Camille Huysmans, vooral aan de hand van krantenknipsels. Lisanne Vroomen presenteert de resultaten van haar masterscriptie over de Reynaertbewerkingen aan de UAntwerpen. De nieuwe voorzitter van het Reynaertgenootschap, Yvan De Maesschalck, schreef een diepgravend stuk over Jij zegt het van Conny Palmen, dat ingaat op het schrijvershuwelijk van Sylvia Plath en Ted Hughes; en hij bespreekt ook drie Reynaertsonnetten van Jan Kuijper. Hans Rijns inventariseerde de fabels binnen de matière renardienne. Wilt Idema, emeritus hoogleraar Chinese Taal- en Letterkunde (Harvard), vertaalde een tekst over de oorlog van de muizen tegen de katten, een Chinees dierenverhaal in een mix van rijm en proza.

Iconografisch is dit nummer een schot in de roos. Isabel Osselaere, student Conservatie en Restauratie aan de UAntwerpen, brengt verslag uit van het restauratieproces van het Reynaertmeubel (ca 1700) van de Stedelijke Musea Sint-Niklaas. Mario Baeck gaat in op de La Fontainetaferelen in de eetzaal van het Urselineninstituut in O.-L.-V.-Waver. Hilde Reyniers kijkt terug naar Krijtvossen, een educatief project van het Reynaertgenootschap, waaraan negen Sint-Niklase basisscholen (met meer dan 500 kinderen) deelnamen.         

INHOUD

COLLOQUIUM

Irmgard Fuchs – De Reynaert is de Reinhart niet. Twee vossenverhalen in vergelijkend perspectief
Paul Wackers – Mag dat? Over het interpreteren van Van den vos Reynaerde
Kevin Absillis – Staatsgevaarlijke Reynaertepiek. Over Boudewijn (1919) en Felix die Pallieter maakte
Kris Humbeeck – Over dien felle uit Londerzeel. Gerard Walschap bewerkt de Reynaert voor het poppentheater

ARTIKEL

Hans Rijns – De fabel van De arend en de schildpad in de Novus Avianus van Alexander Neckham
Hans Rijns – Fabels in dierenepen. Hergebruik van bestaande verhalen
Lisanne Vroomen – De oude vos in een nieuw jasje. Reynaert de vos en zijn vele transformaties
Jan de Putter – Reynaert als politiek dier. De lezing van Camille Huysmans
Yvan de Maesschalck – Aantekeningen bij drie opmerkelijke Reynaertsonnetten in het oeuvre van Jan Kuijper
Yvan de Maesschalck – Over het lyrische meesterschap en het vossenmotief in Jij zegt het van Connie Palmen. Enkele kanttekeningen

VERTALING 

Wilt L. Idema – Een verhaal zonder vorm of schaduw. De oorlog van de muizen tegen de katten en de onderwereldrechtszaak van de muis tegen de kat. Gekopieerd door Guixian Yuan 

ICONOGRAFIE

Isabel Osselaere en Michiel van Mulders  – De restauratie van het Reynaertscribaan van de Stedelijke Musea Sint-Niklaas. Van kroonlijst tot bolpoot, een ontdekking achter ieder laatje 
Mario Baeck – De vos op kostschool. Zes vossenfabeltaferelen in de La Fontainerefter van het Ursulinen-instituut in Onze-Lieve-Vrouw-Waver

RECENSIE 

Gert-Jan van Dijk – Reinardus, volume 27
Yvan de Maesschalck – Over het korte leven en de lange fabelverzameling van Esopus volgens Gheraert Leeu
Jan de Putter – ‘De Lotushouding heeft hij onder de knie’
Anne Marie Musschoot – Louis Paul Boon: Wapenbroeders. Met een nawoord van Kris Humbeeck
Rik van Daele – Korte misdaadverhalen

PORTRET 

Paul Wackers – De levens van Tiecelijn en van Reinardus
Hans Rijns – Marcel Ryssen, de pater familias van het Reynaertgenootschap

VERSLAG 

Paul Wackers – Het XXIIste colloquium van de International Reynard Society, Reading, 13-16 juli 2017
Hilde Reyniers – 800 Krijtvossen 800. De kracht van het getal
Rik van Daele – Reynaertkroniek 2016