De cd

Het Reynaertgenootschap bracht op 21 augustus 2010 een cd uit waarop meesterverteller, Reynaertautoriteit en voorzitter van het Reynaertgenootschap Marcel Ryssen (West-Vlaamse Sint-Niklazenaar; Elsene, 1927 – Beveren, 2020) het Reynaertverhaal vertelt.

CD Marcel Ryssen vertelt Reynaert de vos

Marcel Ryssen over de cd

Op het eind van de jaren 1950 loodste de notoire vossenjager Broeder Aloïs mij in de Broederschool te Sint-Niklaas het Reynaertland binnen. Als West-Vlaming, die weinig bekend was met ‘den fellen metten grijsen baerde’, kreeg ik de smaak meteen te pakken. Vol enthousiasme las ik jaren met mijn studenten het volledige verhaal, zoals Jan Frans Willems het in 1834 had hertaald (later uitgegeven in de Ooievaarreeks). Preciezer gezegd: ik ‘speelde’ het verhaal. Wij fietsten doorheen het Reynaertland tussen Hulst en Daknam langs kromme paden. Nadien werd Reynaert in de klas geboetseerd, geschilderd en getekend. Eén van mijn leerlingen was Rik Van Daele. Toen het pensioen mij ‘trof’, hielden we in 1988 met Herman Heyse ‘Tiecelijn’ boven de doopvont. En terwijl het Reynaertgenootschap jaar na jaar steeds dieper wortel schoot, ging ik overal het Reynaertverhaal vertellen. En zo rijpte geleidelijk het idee van een cd-opname. Bart Besamusca maande mij eraan te beginnen na een voordracht bij het Reynaertbeeld van Albert Poels in Sint-Niklaas in 2007.

Wat u te horen krijgt, is een live opname, voor de vuist weg, sterk geïnspireerd door de versie van Jan Frans Willems. Ik dank Rik Van Daele en de bestuursleden van het Reynaertgenootschap, Lies Van Gasse voor haar kunstzinnige bijdrage, en vooral Koen Heirman, die de opname tot in de details en met veel geduld verwezenlijkte.

Veel luistergenot. Moge deze vertelling de sluwe vos nog meer fans bezorgen.

Inhoud en beluisteren

De cd bevat een vrije vertelling van het Reynaertverhaal in modern Nederlands van circa 70 minuten. De scènes kunnen apart afgespeeld worden voor het gebruik in de klas. Verdere verwerkingssuggesties zijn te vinden op www.reynaertgenootschap.be.

Het Reynaertverhaal eenvoudig opgesplitst in praktisch behandelbare blokjes, is binnen ieders handbereik.

Behandelt u als leerkracht dit thema, dan kan u beroep doen op de meesterlijke vertelling van Marcel Ryssen, speciaal met het oog op behandeling in de (klas)groep, opgesplitst in duidelijke hoofdstukjes.

De vertelling werd uitgebracht op cd, maar de voorraad is intussen uitverkocht. Daarom plaatsten wij de volledige cd, opgedeeld in fragmenten op onze site. U vindt alle stukjes hieronder terug. 

Marcel Ryssen vertelt ‘Reynaert de vos’

1. Muzikale intro (1:00)

2. Inleiding (2:17)

3. Aanklachten: alle dieren doen bij koning Nobel hun beklag over Reynaert (2:57)

4. Pleidooi van Grimbeert de das en staatsbegrafenis van Coppe de kip (7:23)

5. Eerste indaging door Bruin de Beer, die door Reynaert in de boom wordt gevangen en slaag krijgt van de dorpelingen (13:25)

6. Tweede indaging door Tibeert de kater, die door Reynaert in de val gelokt wordt in de schuur van de pastoor (7:22)

7. Derde indaging door Grimbeert de das, die de vos de biecht afneemt (7:37)

8. Reynaert komt voor de koning, die opdracht geeft een galg op te richten (3:13)

9. Openbare biecht van Reynaert, waarin hij de koning om de tuin leidt (11:13)

10. Vrijspraak van Reynaert (5:00)

11. De beslissing van de koning, op voorspraak van de koningin (2:39)

12. Reynaert trekt op pelgrimstocht en neemt afscheid van zijn familie (5:21)

13. Vaststelling van het verraad en slot van het verhaal (3:27)

14. Muzikale epiloog (1:07)

Praktische en technische info

Realisatie en partners

Marcel Ryssen vertelt ‘Reynaert de vos’ kwam tot stand m.m.v. de Erfgoedcel Waasland en de cultuurraad van Sint-Niklaas.

Met dank aan Toerisme Waasland.

Partners:

Blauhaus
Record Office
RedHotCD
Erfgoedcel Waasland
Cultuurraad Stad Sint-Niklaas

en verder: Sint-Niklaas Reynaertstad, Intergemeentelijk Project Het Land van Reynaert, Provincie Oost-Vlaanderen.

Technische fiche

De live opnames vonden plaats in februari en maart 2010.

Opnames: Record Office, Koen Heirman – Temse
Muziek: Emma Wauters (harp)
Ex libris Marcel Ryssen: Hedwig Pauwels
Illustraties: Lies Van Gasse
Lay-out: Lies Van Gasse – Blau-Haus
Productie: Rik Van Daele
Tekstbewerking: Hilde Reyniers
Persing en afwerking: redhotcd – Lokeren

1000 cd’s 2 kleuren bedrukt, verpakt in digifile 4 pagina in vierkleurendruk
© vzw Reynaertgenootschap 2010
www.reynaertgenootschap.be