Sinds 2008 geeft het Reynaertgenootschap een jaarboek uit. Na vijf mooie publicaties is de stof rond de Reynaertmaterie nog steeds niet uitgeput.

De jaarboeken kregen elk een unieke coverillustratie mee van grafisch ontwerpster en dichteres Lies Van Gasse.

Tiecelijn 26. Jaarboek 6 van het Reynaertgenootschap, werd op zondag 3 november 2013 om 11 uur in het Museumtheater van Sint-Niklaas voorgesteld.

Mark Nieuwenhuis bracht ter gelegenheid van de boekvoorstelling de lezing ‘De uilen van Kriekeputte in Reynardus vulpes’, Lies Van Gasse presenteerde het graphic poem ‘De tweede wolvin’ en stadsarchivaris Piet van Bouchaute stelde de dvd ‘Wij Reynaert. 4 Sint-Niklase vossenspelen’ voor.

Hierna kunt u Tiecelijn 26, Jaarboek 6 van het Reynaertgenootschap, downloaden. De papieren versie kunt u nog steeds bestellen via de gegevens op de Homepage.

PERSNOTA

Op zondag 3 november 2013 om 11 uur werd in het Museumtheater / CC Sint-Niklaas Tiecelijn 26. Jaarboek 6 van het Reynaertgenootschap voorgesteld.

Inhoud
Prof. Joris Reynaerts opent over Reynaert en de reynaerdieë. Filip Reyniers duikt in de catacomben van de Reynaerthistoriografie en formuleert bovendien een gewaagde stelling i.v.m. een historisch personage uit de tiende eeuw dat wel eens Reynaerts voorvader zou kunnen zijn. Even diepgaand is de analyse van Koen Bauwens van het gedicht ‘Goya’s Hond’ van Stefan Hertmans over het intrigerende schilderij van grootmeester Goya. Frank Teirlinck verkent in een rijk geïllustreerde bijdrage de Reynaertopera van August de Boeck (1865-1937) uit 1909 op tekst van Raphaël Verhulst. De bewaarde kostuumontwerpen worden fraai in kleur afgedrukt.

Stefaan Sercu verrast met een creatieve bewerking van de Reynaert in 700 verzen, klaar om als toneeltekst op te voeren.
Mark Nieuwenhuis confronteert de uil in de Kriekeputtewildernis in de Latijnse Reynaertbewerking Reynardus Vulpes met de uilen in Van den vos Reynaerde. Dezelfde auteur maakte ook drie korte vertalingen van middeleeuwse Latijnse teksten. Kort is ook het verslag van prof. Baudouin van de Abeele (UCL) over het congres Interroga animalia. Hans Rijns brengt verslag uit van het congres van de International Reynard Society in Alicante eerder deze zomer. Hij speurde in een langer artikel naar de vossenfabels in het oeuvre van Jean de la Fontaine. La Fontaine is ook het onderwerp van een reeks van 9 ex libris van kunstenaar Hedwig Pauwels, die door Willy Feliers en Rik van Daele besproken wordt. Van Jean van Riet worden twaalf tekeningen in Oost-Indische inkt opgenomen. Zijn reeks van ca 200 Reynaertillustraties zou na het eerste Sint-Niklase Reynaertmassaspel in het midden van de jaren 1970 worden uitgegeven. Helaas gingen de tekeningen verloren in het faillissement van de uitgever Buschmann. 40 jaar later herschiep Van Riet de reeks opnieuw. Krachtig en wervelend zijn de Reynaertfiguren van Wim van Remortel (1939-2013). Christl van den Broucke schreef een integer In memoriam.
De bijdrage Van den beiaard en de beurze zonder naad van Walter Verniers brengt in slechts enkele pagina’s een erg pittig verhaal over de meest besproken passage uit het boek Van den vos. Verniers’ onthullende conclusie luidt: ‘We besluiten dus met overtuiging: de pastoor verliest een teelbal’.

Tot slot nog dit: wij hopen dat Julocke de scheur in de beurs van haar pastoor met fijn garen heeft kunnen dichtnaaien en dat hij – na verloop van tijd – tot hun beider vreugde weer enigszins enthousiast in haar klokje kon beieren, gesterkt in het besef dat hij een rariteit was: de bezitter van een beurs mét naad.’

In een even intelligent en briljant geschreven bijdrage laat Yvan de Maesschalck ons kennismaken met de novelle The Fox van D.H. Lawrence. Zo poogt hij om vossensporen doorheen de wereldliteratuur te traceren en te analyseren. De Maesschalck bespreekt ook de nieuwe bundel Wenteling van Lies van Gasse, die nu reeds voor de zesde keer een cover voor Tiecelijn ontwierp.