Op pinkstermaandag 29 mei 2023 werd Tiecelijn 36. Jaarboek 16 van het Reynaertgenootschap in Sint-Niklaas voorgesteld, voor de zestiende keer met een cover van Lies Van Gasse.

Het volledige jaarboek kan u gratis digitaal lezen en raadplegen via deze link. De artikels zijn ook allemaal apart downloadbaar en te lezen door op de linken van de inhoudstafel te klikken. En in deze XL versie van onze vernieuwde website zijn er ook verwijzingen en doorlinkjes mogelijk naar oude en nieuwe artikels en teksten die banden hebben met het thema van Tiecelijn 36: ‘Kinder- en jeugdboeken’.

We wensen de lezer veel kijk en leesplezier

INHOUD

Proloog

Rik Van Daele | Het was in eenen tsinxen daghe 2023

Thema – Kinder- en jeugdboeken

Frauke Pauwels | Hoe kinderboeken Reynaert jong houden

Annette Knol | Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. De omgang met seks en naakt in Reynaertbewerkingen voor de jeugd.

XL-versie artikel Annette Knol inclusief bibliografie 1850-2020 | Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. De omgang met seks en naakt in Reynaertbewerkingen voor de jeugd.

Sofie Moors | Een tooverende lokroep tot lezen. Jan Frans Willems’ Reinaert de Vos. Naer de oudste beryming. Tot schoolgebruik en nuttige lezingen ingerigt (1839/1858)

Hans Rijns | Wie niet sterk is moet slim zijn. Reynaert de vos verteld aan kinderen door P.A.E. Oosterhoff

Tine De Koninck | De Reynaertuitgave voor de Nederlands jeugd van Pieter de Zeeuw

Hilde Reyniers| Lang zullen ze leven: Biegel en de vos. Over Reinaart de vos. Een eigentijdse bewerking door Paul Biegel

Lisanne Vroomen | De kinderbewerking van Henri Van Daele: tweemaal de felle met de rode baard

Artikels

Mark Nieuwenhuis | Helpe, wat lettren zijn dit? (A 3376). Willems Reynaert en de Ysengrimus

Rik Van Daele | Vier zeventiende-eeuwse Reynaertschilderijen uit Antwerpen. Jan Breughel II als schakel in de Reynaerticonografie

Bruno Van Gasse | Jan Pieters’ Van den vos Reynaerde, een opera

Bibliografie

Gert-Jan van Dijk | Tiecelijn in Esopet – 2

Recensie / signalement

Paul Wackers | Het oudste handschrift van Van de vos Reynaerde opnieuw uitgegeven

Tine De Koninck | Het Reynaertraadsel van René Broens

Peter Nieuwenhuizen | Reintje Vos in Dick Bruna-stijl

Lisanne Vroomen | Uitgelicht: niet vergeten. Over Uitlichten van Emma Crebolder

Verslag

Rik Van Daele | Kroniek 2022

Hilde Reyniers | Deinze: Kippenstad wordt bezocht door Vos

Hans Rijns | Verslag van het 24ste colloquium van de International Reynaerd Society in Antwerpen van 14 tot 17 september 2022

Hans Rijns | Bij het emeritaat van de vossenjager Baert Besamusca

Epiloog

Yvan De Maesschalck | Poëtische uitsmijter – 3. Over ‘Lied van vosvrouw’ van Judith Herzberg

Auteurs

Ter aanvulling eerder gepubliceerde artikels in Tiecelijn over kinder- en jeugdboeken.

Hilde Reyniers | Reinaert de vos een Heerlijk hoorspel

Hilde Reyniers | De schelmenstreken van Reinaert de Vos

Frits Booy | Reynaertreminiscenties in de Nederlandstalige jeugdliteratuur

Jen de Groeve | Klaas Verplancke, middeleeuwer Grensverleggende Reinaartillustraties

Paul Wackers | Kinderboeken en Reynaerts Historie in de eenentwintigste eeuw: een ongemakkelijke relatie