Tiecelijn 25. Jaarboek 5 van het Reynaertgenootschap, werd op zaterdag 17 november 2012 om 15 uur in het stadhuis van Sint-Niklaas voorgesteld. Ruim honderddertig genodigden genoten van deze feestelijke boekvoorstelling die muzikaal werd opgeluisterd door saxofonist Vincent Alpaerts. Tijdens de viering blikte voorzitter Marcel Ryssen terug op 25 jaar Reynaertgenootschap. Emeritus professor Jo Reynaerts toonde in zijn lezing over reynaerdie aan dat het Reynaertonderzoek nog niet aan zijn eindpunt is en Walter Verniers bewees met zijn voordracht dat het verhaal nog steeds gesmaakt kan worden door het publiek.

Lies van Gasse, dichteres en beeldend kunstenares, ontwierp opnieuw een schitterende cover.

Hierna kunt u Tiecelijn 25, Jaarboek 5 van het Reynaertgenootschap, downloaden. De papieren versie kunt u nog steeds bestellen via de gegevens op de Homepage.

JG 25 JAARBOEK 5 deel 1 p. 1 tot 188

JG 25 JAARBOEK 5 deel 2 p. 189 tot 400

Persbericht

TIECELIJN 25 – 25 JAAR REYNAERTGENOOTSCHAP
Het Reynaertgenootschap werd boven de doopvont gehouden in de zomer van 1988 en viert in 2012-2013 zijn vijfentwintigste verjaardag. De vereniging gaf twintig jaar lang het driemaandelijkse tijdschrift ‘Tiecelijn’ uit. In 2008 werd voor een jaarboek gekozen, waarvan nu het lustrum wordt gevierd. Ondertussen staan bijna alle artikels op www.dbnl.org en is een digitale toekomst van de ‘oude’ artikels verzekerd. In ‘Tiecelijn’ verschenen in een kwarteeuw honderden artikels van iedereen die naam heeft in de Reynaertwereld. ‘Tiecelijn’ bracht zowel wetenschappelijk zeer sterk onderbouwde als sterk vulgariserende bijdragen en leverde op die manier een onuitwisbare bijdrage tot de studie en het naleven van de streken van de vos.

De prachtig uitgegeven Tiecelijnjaarboeken bieden immer interessante en vaak verrassende bijdragen over de vossenmaterie in al zijn aspecten. Het thematische deel van het nieuwe jaarboek gaat over de hond (met bijdragen van Paul Verhuyck en Hans Rijns over de Reynaertmaterie en van Yvan de Maesschalck over de hond in het werk van José Saramago). Verder bevat ‘Tiecelijn 25’ een standaardartikel over grafschriften van dieren in de literatuur van de oudheid en de middeleeuwen door Mark Nieuwenhuis. René Broens onthult ons alles over ‘De beurs zonder naad’. Willem van Bentum laat de lezer kennismaken met het leven van Esopus.
Petra Maclot en Rik van Daele gaan in aparte studies in op twee merkwaardige negentiende-eeuwse Antwerpse iconografische Reynaertgetuigenissen. Maclot bespreekt de panelen van Henri Verbuecken die momenteel in het bezit zijn van de stad Sint-Niklaas; Van Daele gaat in op Reynaertillustraties in het woonhuis van de liberale voorman Max Rooses, de eerste conservator van het museum Plantijn Moretus. Beide illustratiereeksen zijn ontstaan in een liberaal, antiklerikaal milieu tussen 1890 en 1905. ‘Tiecelijn 25’ bevat ook de eerste jambische vertaling van de ‘Reynardus vulpes’ door Mark Nieuwenhuis, een van de vele kersen op de taart van dit jubileumnummer. In ‘Tiecelijn 25’ worden drie korte afscheidsberichten gepubliceerd (Jo van Eetvelde, Antoon Vermeylen en Leon Matthijs).

Cover:

Lies van Gasse (1983) studeerde illustratieve vormgeving aan Sint-Lucas in Antwerpen en schilderkunst aan de Accademia di Brera in Milaan. In 2008 verscheen bij uitgeverij Wereldbibliotheek (Amsterdam) haar debuutbundel ‘Hetzelfde gedicht steeds weer’, in 2010 de beeldroman ‘Sylvia’ en in 2011 haar tweede dichtbundel ‘Brak de Waterdrager’ en het beeldgedicht ‘Waterdicht’ (met Peter Theunynck). Zij ontwierp de lay-out en de coverillustraties van de Tiecelijnjaarboeken 1-5 (‘Tiecelijn’ 21-25).