Tiecelijn 29 werd op zondag 4 december 2016 om 11 uur voorgesteld aan het publiek.
Vanaf dat moment is het meest recente jaarboek raadpleegbaar op onze site.

Het ontwerp van de cover is zoals steeds van de hand van grafisch kunstenaar en dichter
Lies Van Gasse, die op hetzelfde moment in Aalst samen met Renaat Ramon de driejaarlijkse
Dirk Martensprijs ontving.

INHOUD

Nieuw vanaf deze editie, is dat we de afzonderlijke artikels van de auteurs via onderstaande inhoudstabel
ter beschikking stellen.

ARTIKELS

Mark Nieuwenhuis Walter van Egmond en Boudewijn van Liesborn in de Ysengrimus
Revital Refael-Vivante Spraken de raven Hebreeuws?
Jef Janssens Literatuur in het oosten van Vlaanderen
André Bouwman Reynaert in de bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Paul Wackers Wat staat er eigenlijk? Over het editeren van Van den vos Reynaerde
Jan de Putter Een jonge doctor in de schaduw van een groot Vlaams geleerde
Jeroen van Vaerenbergh Bosbouw bij Hulsterlo. Archeologisch onderzoek te Kieldrecht-Kouter
Willem van Bentum Heinrich Steinhöwel en zijn bemoeienis met het drukken van zijn werken
Frits Booy Reynaertreminiscenties in de Nederlandstalige jeugdliteratuur
Joris Note Ongewenste gasten. Van Aimé Césaire naar de Reynaert
Filip Reyniers Het proefschrift van de das. Politieke lessen uit de dierenwereld in T.H. Whites The Once and Future King
Yvan de Maesschalck ‘Op vossen schiet je niet, vossen lopen in de val’. De onzichtbare hand van de dictator in het werk van García Márquez, Müller en Kadare

VERTALING

Mark Nieuwenhuis Twee vossenfabels van Avianus
Mark Nieuwenhuis Wolven, vossen en beren in de Fecunda Ratis van Egbert van Luik
Bob de Nijs Anselm Turneda, Het dispuut van de ezel
Bob de Nijs XL Anselm Turneda, Het dispuut van de ezel

ICONOGRAFIE

Rik van Daele Reynaert in de Jezuïetenberg in Maastricht. Of scholastiekenkunst naar Wilhelm von Kaulbach
Rik van Daele Reynaert in Bratislava
Christl van den Broucke De bewoner van Huize Tibeert: Reynaertliefhebber en kunstenaar Georges Staes

RECENSIE

Paul Verhuyck Floris ende Blancefloer
Lisanne Vroomen Foxy: Reynaert in de moderne wereld
Nobert de Beule ‘Poëzie is een rode boot’
Hans Rijns De ezel in de archeologie, de geschiedenis, de cultuur, de kunst en de literatuur
Yvan de Maesschalck Over Pax van Sara Pennypacker. Enkele bedenkingen
Yvan de Maesschalck Een kanttekening bij Nel. Een zot geweld. De nieuwe graphic novel van Lies van Gasse en Peter Theunynck

PORTRET

Yvan de Maesschalck Ontmoetingen met Paul Wackers. Een paar kleine herinneringen
Rik van Daele De Nederlandse Reynaerttraditie
Hans Rijns Anekdotisch, maar niet analytisch

VERSLAG

Yves T’Sjoen Vossenlucht
Rik van Daele Reynaertkroniek 2015