Inleiding

Wie van een werk zo eeuwenoud
Als ‘van den vos Reynaerde’ houdt,
Lacht wellicht met dit concept.
Terecht. Bent u een Vos-adept
En leest u middelnederlands,
Raad ik wel dat ik geen kans
maak met vertaalde poëzie.
In ’t andere geval voorzie
ik, lezer, dat u binnenkort
zelf adept van Reynaert wordt
en middelnederlands gaat lezen.
Je zal maar een vertaler wezen.

Over Willem die het werkje schreef
Willem, van wie we weinig meer weten dan dat hij rond 1250 in Oost-Vlaanderen een schrijversbestaan leed, was een knap verteller. Na 750 jaar klinkt zijn verhaal nog altijd zeer modern: de absolute anti-held (egoïstisch, leugenachtig, pervers, gewelddadig, sarcastisch, …) slaagt erin het hele establishment voor schut te zetten en zelf te ontsnappen.
Het is vooral de manier waarop Willem vertelt, die zijn verhaal zo sterk maakt. Willem houdt het tempo strak. Zijn taal is helder, ritmisch en muzikaal, zijn verzen vlot en dartel. Ze vervelen niet. Zelfs als hij een stoplap gebruikt om een rijm te forceren, (iets waaraan hij zich in vergelijking met zijn tijdgenoten bijzonder weinig bezondigt) klinkt dat niet geforceerd. Zijn woordkeus is subtiel en humoristisch. Hij trekt alle taalregisters open. Het moet een plezier zijn geweest dit verhaal te horen voordragen door één van die beroepsvertellers, die naar Middeleeuwse gewoonte de tekst hadden gememoriseerd, om er dan mee van kasteel naar kasteel te trekken.

Over de misdaad die vertalen heet
Oog in oog met zo’n sublieme tekst staat de vertaler voor een onmogelijke opdracht. Verhaal, taal, ritmiek, klankstructuur, spitsvondige dubbelzinnigheden, … je kunt niet alles redden uit de brand, die elke vertaling hoe dan ook is. Je moet keuzes maken en prioriteiten vastleggen. Vroegere vertalers hebben zich meestal tot hoofddoel gesteld het origineel zo letterlijk mogelijk (vers-per-vers) te vertalen. Hoe correct deze vertalingen ook mogen wezen, ze missen vaak de ritmiek, de muzikaliteit, de souplesse, de bekoring en de spitsvondigheid van het origineel. Ze konden het grote publiek helaas niet echt bekoren.

Per-vers én bekoorlijk vertalen
Het is de bedoeling van de vertaling die nu voorligt, dat ze wel aanslaat bij een breder publiek. De auteur blijft weliswaar zo dicht mogelijk bij het origineel en levert daardoor een behoorlijk per-verse vertaling af, maar hij probeert in navolging van Willems stijl vooral een soepele, ritmische, muzikale en humoristische stijl te hanteren. Net als Willem gebruikt de vertaler 4-toppige (meestal jambische), rijmende verzen, maar hij vervalt niet in het ‘dreunen’, dat zo typisch is voor de karamelverzen waar de moderne literatuur een broertje aan dood heeft. De rijmwoorden zijn er wel, maar de aandacht van de lezer wordt er vaak van weggeleid door enjambementen en rijmtruucjes, die -zij het minder talrijk – ook al in Willems origineel te vinden zijn.
Door de voorzichtige introductie van moderne woorden als imago, macho, vegetarisch, ethisch, potent, scharrelkip, indigestie, peloton e.d. krijgt de tekst een minder stoffig karakter en kan Willems onbedaarlijke humor weer oplichten.
De auteur hoopt van harte dat het een plezier wordt deze tekst te horen voordragen door één van die beroepsvertellers, die teksten memoriseren om ermee van theater naar theater te trekken. Tot het zover is, kunt u de tekst (liefst luidop) lezen. Veel plezier ermee!

Walter Verniers
walter.verniers@scarlet.be

* Gebruikte bronnen:
* Jozef Janssens, Rik van Daele, Veerle Uyttersprot, Jo de Vos; Van den vos Reynaerde; Het Comburgse handschrift; Davidsfonds, Leuven, 1992 (2)
* D.C. Tinbergen, L.M. Van Dis, Van den vos reynaerde, Wolters Noordhoff, 1972 (20)
* Jozef Janssens, Rik van Daele, Reynaerts streken; Van 2000 voor tot 2000 na Christus, Davidsfonds/Literair, Leuven, 2001

Integrale tekst

In 2012 werd samen met Tiecelijn 25 een herwerkte versie van de onderstaande tekst voorgesteld, klik daarvoor door naar deze pagina.

De vertaling uit 2002 volgt het Comburgse handschrift.

Moderne vertaling

 1. Ergens in de sinksendagen,
 2. toen de bosjes en de hagen
 3. vol met groene blaadjes stonden,
 4. had koning Nobel doen verkonden
 5. dat hij een hofdag houden zou.
 6. Hij was eerzuchtig en hij wou
 7. nog iets aan zijn imago doen.
 8. Alle dieren gingen toen
 9. op weg naar ’t hof. Ja, iedereen,
 10. ’t zij groot of klein, behalve één:
 11. Reynaert de vos. Die durfde niet.
 12. Hij was zó een deugeniet,
 13. hij had al zóveel kwaad gedaan
 14. en had zó een slechte naam
 15. dat hij zich niet meer durfde tonen
 16. op de hofdag van de koning.
 17. Toen iedereen verzameld was,
 18. was er niemand -behalve de das-
 19. die niet kwam klagen over Reynaert,
 20. die deugniet met zijn grijze baard.
 21. De eerste klacht kwam van de kant van
 22. Isengrin en zijn verwanten.
 23. Zij gingen voor de koning staan
 24. en de wolf begon spontaan:
 25. ‘Mijn heer en meester! Sire!
 26. U wordt geëerd onder de dieren,
 27. omdat u wijs bent en rechtvaardig.
 28. Ik smeek u: is het niet misdadig
 29. wat Reynaert mij heeft aangedaan?
 30. Hij laat mij aan de schandpaal staan,
 31. spot met mij en slaat mij blauw,
 32. maar ’t ergste is dat hij mijn vrouw
 33. verkracht heeft. En voor ze ’t wist
 34. heeft hij mijn kinderen bepist,
 35. terwijl ze in hun nestje lagen.
 36. Twee blijven de gevolgen dragen:
 37. zij zijn sindsdien volkomen blind!
 38. Maar, sire, desalniettemin
 39. blijft hij mij treiteren en honen!
 40. Wij waren overeengekomen
 41. dat hij zou zweren bij de relikwie…
 42. van ik weet niet juist meer wie
 43. dat hij onschuldig was. Maar
 44. toen de resten van de martelaar
 45. op het toneel verschenen,
 46. was hij in zijn kasteel verdwenen!
 47. Vele hoogstgeplaatste heren
 48. kunnen het u affirmeren:
 49. Reynaert heeft mij al zoveel
 50. gekoeioneerd. ’t Is krimineel!
 51. Zelfs al maak je perkament
 52. van al het laken dat in Gent
 53. gemaakt wordt, kan ik zijn misdrijven
 54. nóg niet voor de helft beschrijven.
 55. Het meeste wil ik hem vergeven,
 56. maar dat hij mijn huwelijksleven
 57. heeft verwoest, dat moet gewroken!’
 58. Toen Isengrin was uitgesproken,
 59. stond een hondje recht, Courtois.
 60. Het vertelde ‘en françois’
 61. dat het een arme drommel was
 62. die van de winter in zijn sas
 63. geweest was met een stuk saucisse,
 64. maar dat Renard, ce sâle complice,
 65. hem die saucisse had afgenomen,
 66. zodat hij haast was omgekomen!
 67. Tybeert de kater, die sprong nijdig
 68. in de ring en zei: ‘Onpartijdig,
 69. bent u niet, mijn Heer en koning!
 70. Dit lijkt mij hier een schertsvertoning!
 71. Omdat u niet van Reynaert houdt,
 72. mag iedereen, ’t zij jong of oud,
 73. hem zomaar door de modder sleuren!
 74. Hoor Courtois nu toch eens zeuren!
 75. Wat die hond vertelt, verdorie,
 76. dat is nog uit de prehistorie!
 77. Dat worstje was niet eens het zijne
 78. bovendien! Het was het mijne!
 79. Ik was ’s nachts in een molen
 80. Ingebroken en had de worst gestolen
 81. van een slapende molenaar.
 82. Dus was ik dus de eigenaar!
 83. Wat komt Courtois hier klagen?
 84. Ik kan niet anders dan u vragen
 85. dat u die aanklacht seponeert.’
 86. Pancer de bever repliceerde:
 87. ‘Tybeert, lijkt het jou gepast,
 88. dat dit proces wordt afgelast?
 89. Reynaert is een leugenaar,
 90. een dief, een boef, een moordenaar,
 91. die niets of niemand ooit ontziet,
 92. zelfs mijn heer, de koning, niet!
 93. Voor een vette kippenbout
 94. maakt hij zelfs de koning koud!
 95. Wat zeg je van die hinderlaag
 96. waarin hij op klaarlichte dag
 97. Cuwaert heeft gelokt? En is
 98. de haas hier soms geen pacifist
 99. die niemand ooit iets heeft misdaan?
 100. Weet u wat Reynaert heeft gedaan,
 101. terwijl u vrede had bevolen?
 102. Om Cuwaert bij te scholen,
 103. zogezegd tot kapelaan,
 104. is hij achter hem gaan staan,
 105. heeft hem positie in doen nemen
 106. tussen zijn gespreide benen
 107. en is met hem gaan repeteren
 108. om het ‘Credo’ aan te leren!
 109. Toevallig kwam ik daar voorbij
 110. en hoorde hoe ze allebei
 111. luidkeels aan het zingen waren.
 112. Ik liep, beducht voor de gevaren,
 113. naar de plaats van het gebeuren
 114. en vond daar meester Reynaert sleuren
 115. aan Cuwaerts kop. Het heeft niet veel
 116. gescheeld of hij had hem gekeeld.
 117. Van enig onderwijs of leer-
 118. proces was absoluut geen sprake meer.
 119. Had ik hun stemmen niet gehoord,
 120. dan was hij door Reynaert vermoord.
 121. Het had niet lang meer mogen duren!
 122. Kijk maar eens naar zijn kwetsuren:
 123. ze zijn nog altijd niet genezen!
 124. De feiten -ziet u- zijn bewezen.
 125. U laat het toch niet ongewroken
 126. dat uw vrede wordt gebroken?
 127. Als u niet doet wat men verwacht
 128. zal heel uw nageslacht
 129. de schande dragen. Nog menig jaar!’
 130. ‘Pancer, wat je zegt is waar!’
 131. zei Isengrin nadrukkelijk,
 132. ‘Heer, het zou een groot geluk
 133. zijn, als die Reynaert dood zou wezen!
 134. Als we hem vandaag vergeven,
 135. zal het niet zo lang meer duren
 136. of hij legt ons weeral in de luren.’
 137. Dit was teveel voor Grimbeert de das,
 138. die een neef van Reynaert was.
 139. Hij werd kwaad en nam het woord:
 140. ‘Isengrin, heb jij gehoord
 141. hoe ’t oude spreekwoord gaat:
 142. Vijands praat is valse praat!
 143. Spits uw oren! Let goed op:
 144. Ik wil diegene aan de strop
 145. die het meeste kwaad heeft aan-
 146. gericht. Laat die maar naar de galg gaan!
 147. Heer Isengrin, ga jij akkoord
 148. met wat jij hier zojuist gehoord
 149. hebt?’ ‘Zeker! Met plezier, Grimbeert!’
 150. ‘Wel, zo ook mijn oom, mijnheer!
 151. Want als we jullie vergelijken
 152. zal daar dadelijk uit blijken
 153. -tot uw grote ergernis-
 154. wie hier de grootste smeerlap is!
 155. Isengrin, het is geen kunst
 156. om iemand die niet in de gunst
 157. staat van de koning zwart te maken.
 158. Als Reynaert het genot zou smaken
 159. dat de koning hém vertrouwde
 160. dan werd jij nu aangehouden!
 161. Hoe vaak heb jij hem niet gebeten
 162. en met je tanden aan zijn vel gezeten?’
 163. Isengrin zei: ‘Heb jij zo vroom
 164. leren liegen van je oom?’
 165. ‘Van wat ik zeg, is niets gelogen!
 166. Jij hebt mijn oom bedrogen,
 167. meer dan eens, op vele wijzen!
 168. Herinner jij je die pladijzen
 169. nog? Wie heeft ze van de kar
 170. geworpen? Hij! En welke nar
 171. liep er dan achter, heeft ze op-
 172. geraapt en in zijn strot gestopt?
 173. Jij! En wat heb je overgelaten
 174. voor hem? Niks, tenzij wat graten!
 175. Zo groot is je liefde voor Reynaert!
 176. Of ben je dat vergeten, lafaard?
 177. En dan dat lekker stukje spek,
 178. dat jij volledig in jouw bek
 179. gestoken hebt? Ook vergeten,
 180. zeker? Toen hij wilde weten
 181. waar zijn aandeel in de buit
 182. was, lachte jij hem vierkant uit:
 183. ‘Reynaert, mooie jongeling,
 184. het touwtje waar het spek aan hing
 185. is lekker vet! Hier! Zuig eraan!’
 186. Hij had het meeste werk gedaan,
 187. maar veel heeft dat niet opgebracht,
 188. behalve dan dat hij een nacht
 189. in een zak gestoken en geslagen
 190. is! Dat moest mijn oom verdragen
 191. door de schuld van Isengrin,
 192. dàt en honderd andere dingen!
 193. Alsof dat niet genoeg was, heren,
 194. komt hij onbeschaamd beweren
 195. dat zijn vrouw verkracht is! Maar
 196. dat is absoluut niet waar!
 197. Die twee, die houden van elkaar!
 198. Het is al meer dan zeven jaar
 199. dat Reynaert in ’t geheim intiem
 200. is met de vrouw van Isengrin.
 201. Hij heeft alles wat hij wou
 202. verkregen van de schone vrouw
 203. Haersinde, maar alleen door liefde!
 204. Zij heeft gedaan wat hem beliefde.
 205. En wat dan nog? Wie sterft van seks?
 206. Vanwaar die klacht? Ik sta perplex.
 207. Ook Cuwaert maakt in zijn beklag
 208. van een scheet een donderslag.
 209. Als hij zijn les niet goed geleerd
 210. heeft, is het toch niet zo verkeerd
 211. dat Reynaert, die zijn leraar is,
 212. hem straft? Of is dat ook al mis?
 213. Courtois huilt nog om een saucisse
 214. die hij ooit verloren is.
 215. Maar die klacht is al weerlegd,
 216. want er is hier net gezegd
 217. dat die worst van hém niet was.
 218. ‘Gestolen goed gedijt niet!’ da’s
 219. toch algemeen geweten? Kunnen
 220. wij het Reynaert niet meer gunnen,
 221. dat hij ’n gestolen worstje haalt?
 222. Is dat nu ook al illegaal?
 223. Sinds de koning een bestand
 224. heeft afgekondigd in dit land
 225. nopens vrede en rechtszekerheid,
 226. is Reynaert de rechtvaardigheid
 227. zelve. Weet u hoe hij leeft?
 228. Hij is een kluizenaar. Hij heeft
 229. alleen een haren boetekleed
 230. aan, op zijn blote huid, en eet
 231. -Getuigen zeggen dat het waar is-
 232. al maanden zuiver vegetarisch.
 233. Hij heeft Malcroys, zijn oude thuis,
 234. verlaten voor een arme kluis.
 235. Hij, die ooit kasteelheer was,
 236. leeft nu alleen van caritas!
 237. Hij heeft geen bezittingen
 238. en leeft alleen van schenkingen!
 239. Bleek is hij. Hij leeft ascetisch,
 240. vast, doet boete, handelt ethisch,
 241. en voor al wat misgelopen is
 242. zoekt hij oprecht vergiffenis.’
 243. Onder Grimbeerts retoriek
 244. zag het aanwezige publiek
 245. Cantecleer de berg afkomen.
 246. Hij had een draagbaar meegenomen,
 247. waarop een dode kip lag: Coppe.
 248. Reynaert had ter hoogte van de krop
 249. haar hals en hoofd eraf gebeten.
 250. Dat moest en zou de koning weten.
 251. Men zag Canteclaar daar gaan
 252. en droevig met zijn vleugels slaan.
 253. Naast de draagbaar, langs weerszijden
 254. zag men bekende hanen schrijden:
 255. Cantaert, naar wie het potente
 256. vriendje van mevrouw Alente
 257. is genoemd, en aan de andere kant
 258. dan de beroemde haan Crayant,
 259. ook een klepper van formaat,
 260. De meest bekroonde laureaat
 261. was hij van pool tot evenaar.
 262. Ze droegen elk een kandelaar,
 263. die in hun gevouwen handen
 264. met een helder lichtje brandde.
 265. Twee broers van Coppe hadden groot
 266. verdriet om Coppes vroege dood.
 267. ‘O wee! Ons zusje,’ riepen zij,
 268. ‘O-wee! is dood! Heb medelij…’
 269. De dragers waren Pinte en Sproete,
 270. en het was hun zwaar te moede:
 271. zij hadden hun zusje verloren.
 272. Mijlenver kon men ze horen,
 273. zo luid was hun rouwbeklag.
 274. De stoet bereikte nu de hofdag.
 275. Cantecleer sprong in de kring
 276. en zei: ‘Mijn Heer en Koning!
 277. In naam van God en zijn genade
 278. vraag ik u, of u de schade,
 279. die Reynaert mij en al de mijnen
 280. die op dit proces verschijnen
 281. heeft aangedaan, vergelden wil!
 282. De eerste dagen van April,
 283. toen de winter was geweken
 284. en men langs velden, bos en beken
 285. bloemetjes zag openbloeien,
 286. zag ik mijn familie groeien.
 287. Ik was trots op mijn geslacht:
 288. jonge zonen, minstens acht
 289. en jonge dochters, zeker zeven!
 290. Zij hadden allen zin in ’t leven.
 291. Rode had ze uitgebroed,
 292. en in wijsheid opgevoed.
 293. Zij waren rond en kerngezond
 294. en liepen op een mooi stuk grond,
 295. dat omheind was met een muur.
 296. Op het erf stond ook een schuur
 297. met heel wat aggressieve honden,
 298. die rovers naar het leven stonden.
 299. Daarom waanden wij ons veilig.
 300. Maar Reynaert, dat schijnheilig
 301. dier, kon uiteraard niet pikken
 302. dat hij geen van ons kon strikken.
 303. Hij belaagde ons voortdu-
 304. rend, liep gedurig rond de muur,
 305. zonder succes! Van zodra
 306. de honden Reynaert in de ga-
 307. ten kregen, gingen ze hem achterna.
 308. Dat is hem op een keer bijna
 309. fataal geworden. Hij is onzacht
 310. aangepakt, vlakbij de gracht.
 311. Het heeft daar toen nogal gestoven!
 312. Ik kan nog altijd niet geloven
 313. dat die vervloekte moordenaar
 314. ontsnapt is. Maar helaas, ’t is waar.
 315. Een tijdlang zagen wij hem niet,
 316. tot hij onlangs, als heremiet
 317. gekleed, opeens op onze drempel
 318. stond. Hij toonde mij uw stempel
 319. en uw zegels aan een brief.
 320. Die moest ik lezen, zei de dief.
 321. Dat deed ik en ik had de indruk
 322. dat het officiële stuk
 323. bepaalde, dat bij koninklijk
 324. besluit voortaan in heel het rijk
 325. een algehele vrede heerste
 326. tussen alle soorten beesten.
 327. Hij beweerde al een jaar
 328. te leven als een kluizenaar
 329. en zich te hebben gekastijd
 330. voor zijn zielezaligheid,
 331. uit vrees voor God en voor diens straf.
 332. Hij toonde mij zijn pelgrimsstaf
 333. en -mantel, die hij in Elmare
 334. had gekregen, en zijn haren
 335. boetekleed. ‘Heer Cantecleer,’
 336. zei hij : ‘U hoeft voortaan niet meer
 337. in angst en zorg te zijn om mij.
 338. Ik heb op een paterspij
 339. gezworen alle vlees te derven.
 340. Ik word oud, zal weldra sterven
 341. en moet alle aandacht schenken
 342. aan mijn ziel en God gedenken.
 343. Ik heb nu andere bezigheden:
 344. Ik moet een hele reeks gebeden
 345. zeggen, elk uur van de dag.’
 346. Hij wenste mij een goeie dag
 347. en ging een eindje verder zitten
 348. bij de haag om er te bidden.
 349. Ik was blij. Ik heb een zucht
 350. geslaakt en ik ging opgelucht
 351. en onbevreesd met al mijn spruiten
 352. voor een wandeling naar buiten.
 353. De vreugde was van korte duur,
 354. want eventjes voorbij de muur
 355. kwam Reynaert achter ons gelopen.
 356. Hij was door de haag gekropen
 357. om ons de terugweg af te snijden.
 358. Ik kon helaas niet meer vermijden
 359. dat hij er één heeft uitgepikt,
 360. vermoord, verscheurd en doorgeslikt.
 361. En dat was nog maar het begin
 362. van onze lange marteling.
 363. Sinds die dag had hij de smaak
 364. te pakken. ’t Was vergeefs gewaakt!
 365. Geen hond kon ons sindsdien beschermen!
 366. U moet zich over ons ontfermen!
 367. Hij begon ons alle dagen
 368. sluw en listig te bejagen.
 369. Ik zag mijn aantal kinderen
 370. dag na dag verminderen,
 371. tot er van 15 exemplaren
 372. nog maar 4 in leven waren.
 373. Tel het na en u kunt weten
 374. hoeveel hij er heeft opgegeten.
 375. Gisteren gingen alle honden
 376. Reynaert achterna. Ze konden
 377. Coppe wel recupereren,
 378. maar zij is dood! Mijne heren,
 379. ik klaag dit aan, met diepe pijn.
 380. Mijn heer, ontferm u over mij!
 381. De koning sprak: ‘Grimbeert de das!
 382. Uw oom, die kluizenaar was,
 383. heeft zo te zien zijn best gedaan!
 384. Ik zweer dat hem dat duur te staan
 385. zal komen. Luister, Cantecleer,
 386. ik vind bijna geen woorden meer.
 387. Uw lieve dochter is gestorven.
 388. Laat God maar voor haar zieltje zorgen.
 389. Wij mogen haar niet langer houden
 390. en moeten nu op Hem vertrouwen.
 391. Laat ons de vigilien zingen
 392. en haar dan tesamen brengen
 393. naar haar laatste rustplaats, en eren.
 394. Daarna zal ik met deze heren
 395. overleggen en bespreken
 396. hoe wij ons het beste wreken
 397. op Reynaert, voor die moord.’
 398. Na dit ingetogen woord
 399. beval hij alle hovelingen
 400. de vigiliën te zingen.
 401. Zo gezegd en zo gedaan.
 402. Men hief terstond een treurzang aan
 403. en startte met een hoge do
 404. het ‘Placebo domino’.
 405. Hadden we een uurtje tijd,
 406. dan had ik deze plechtigheid
 407. graag wat uitvoeriger beschreven:
 408. wie de tekst heeft voorgelezen,
 409. wie gezongen heeft en zo,
 410. maar kom! Na de vigilio
 411. lei men Coppe in een graf
 412. dat met zorg gegraven was
 413. onder een linde in ’t gazon.
 414. Op de marmeren grafsteen stond
 415. een tekst, waarop de wandelaar
 416. kon lezen wie de eigenaar
 417. was van het graf, en ook de reden
 418. waarom die ooit was overleden.
 419. Op de mooie marmeren zerk
 420. stond in puntgaaf beitelwerk:
 421. ‘Hier ligt begraven Coppe -RIP-
 422. een eminente scharrelkip.
 423. De vos Reynaert beet ze dood.
 424. Het verdriet om haar was groot.’
 425. Toen Coppe onder de zoden lag
 426. liet de vorst het wangedrag
 427. van Reynaert uitgebreid bespreken.
 428. Hij vroeg hoe men zich best kon wreken
 429. voor die afschuwelijke zonde.
 430. Na een consultatieronde
 431. kreeg de koning dit advies:
 432. hij moest Reynaert zonder tijdverlies
 433. sommeren zich bij ’t hof te melden,
 434. en dreigen dat hij ’t zou ontgelden
 435. als hij te laat zou durven komen.
 436. Er werd eenparig aangenomen
 437. dat Bruin de beste bode was.
 438. De koning vond dat erg gepast
 439. en zei daarom tot Bruin, de beer:
 440. ‘Met de dagvaarding, mijnheer,
 441. belast ik u nu officieel.
 442. Maar ik vraag u heel formeel:
 443. wees geweldig op uw hoede,
 444. want Reynaert is een hele goede
 445. intrigant. Hij zal liegen,
 446. smeken, en u zelfs bedriegen
 447. met zijn mooie praatjes. En -bij God-
 448. als ’t lukt, houdt hij u voor de zot!’
 449. Bruin zei: ‘Sire, stop met preken!’
 450. Als hij met met zijn vossenstreken
 451. vangt, dat de duivel mij dan haalt!
 452. Ik zet hem alles dik betaald
 453. zodat hij de looser is!
 454. Bespaar mij uw bekommernis!’
 455. Bruin was zeker van zijn stuk…
 456. maar liep toch in zijn ongeluk.
 457. Bruin de beer gind dus op pad,
 458. een heel klein beetje boos omdat
 459. de koning twijfels had omtrent
 460. zijn moed, zijn kracht en zijn talent.
 461. Alsof hij zich door een vos
 462. zou laten vangen. Uit het bos
 463. gekomen kwam hij aan de heide.
 464. Reynaert had daar een misleidend
 465. web van paden uitgebouwd,
 466. want hij verliet al eens het woud
 467. als hij op roof- of strooptocht ging.
 468. Er lag een grote heuvel in
 469. dat woest gebied. En als je
 470. Manpertuus wou vinden was je
 471. verplicht om naar de top te gaan.
 472. Bruin begon er dus maar aan.
 473. Huizen had Reynaert meer dan veel,
 474. maar Manpertuus was het kasteel
 475. dat bij gevaar en grote nood
 476. het best van al bescherming bood.
 477. Vandaar dat Reynaert momenteel
 478. zijn domicilie had in dit kasteel.
 479. Toen Bruin de beer er arriveerde
 480. en de poort gedetecteerd
 481. had waarlangs Reynaert binnenging,
 482. ging hij rustig voor de vesting
 483. zitten op zijn berenstaart
 484. en zei: ‘Zeg, bent u thuis, Reynaert?
 485. Tot u spreekt Bruin, de koningsbode.
 486. U wordt op een proces ontboden
 487. en als u er niet heen wil te gaan
 488. om voor het hof terecht te staan
 489. zodat de wet kan zegevieren
 490. en er onder alle dieren
 491. vrede heerst, wordt u geradbraakt!
 492. De balans is gauw gemaakt.
 493. Ik raad u aan om mee te komen!’
 494. Reynaert lag juist wat te dromen
 495. in het poortgebouw, een plekje
 496. waar hij dikwijls lag: zijn stekje
 497. om te zonnen in de lente.
 498. Van bij het eerste woord herkende
 499. hij de stem van Bruin en vlug
 500. trok hij zich in zijn burcht terug.
 501. Veilig in zijn diepste kelder
 502. zocht hij naar een helder
 503. plan om Bruin een goeie peer
 504. te stoven, zonder zelf zijn eer
 505. op het spel te zetten. Reynaert
 506. vond iets voor die gulzigaard!
 507. Vriendelijk repliceerde hij:
 508. ‘Ik dank u, goede vriend van mij,
 509. voor de raad die gij mij geeft.
 510. Maar uw opdrachtgever heeft
 511. u toch een slechte dienst bewezen
 512. door u van zover naar deze
 513. hoge berg te laten reizen.
 514. Kijk, gij komt mij op iets wijzen
 515. dat ikzelf wel had gedaan,
 516. had mijn buik het toegestaan!
 517. Het is geen aangename kwestie,
 518. maar ik heb een indigestie
 519. van een vreemd en nieuw gerecht.
 520. Ik voel mij ongelooflijk slecht.
 521. Ik kan niet zitten en niet staan.’
 522. ‘Reynaert, wat heb jij gedaan?
 523. ‘Ach, Bruin, ik heb bedorven spul
 524. gegeten. Ja, een arme knul
 525. als ik – dat moogt ge weten –
 526. moet soms vieze dingen eten.
 527. Mijn voedsel is niet van een koning:
 528. een grote voorraad verse honing
 529. is alles wat ik heb, mijn vrind.
 530. En als ik echt niks anders vind,
 531. dan moet ik van die rommel vreten,
 532. Van zodra ik heb gegeten
 533. word ik ziek van ongemak!’
 534. Bruin aanhoorde dit en sprak:
 535. ‘Help me, lieve vos Reynaert!
 536. Is honing jou maar zoveel waard?
 537. Ik stel die zoetigheid op prijs:
 538. het is zowat mijn lievelingsspijs.
 539. Ik houd er ongelooflijk van!
 540. Als jij er mij helpt vinden, man,
 541. dan zal ik, Reynaert, lieve neef,
 542. dan zal ik jou zo lang ik leef,
 543. met heel mijn hart beminnen!
 544. Reynaert, help mij honing vinden!’
 545. ‘Bruin, gij kletst maar uit uw nek!’
 546. ‘Maar nee, Reynaert! Ik zou wel gek
 547. zijn dat te doen! Ik meen elk woord!’
 548. ‘Bruin, heb ik dat goed gehoord?’
 549. zei Reynaert: ‘Kom, zeg mij gerust
 550. of ge echt wel honing lust.
 551. Als ik u daar plezier mee doe,
 552. dan moogt ge er tot barstens toe
 553. van eten! Gij zult straks wel zien
 554. dat er eten is voor tien!’
 555. ‘Voor tien? Dat is wat overdreven.
 556. Je mag mij alle honing geven
 557. die je van hier tot Portugal
 558. kunt vinden, Reynaert, en ik zal
 559. die -daar durf ik op wedden-
 560. in mijn eentje wel verzetten.’
 561. Reynaert zei: ‘Maar Bruin, wat zegt gij?
 562. Kijk, Lamfroit, woont hier dichtbij.
 563. Hij is wat simpel, maar die man
 564. heeft zoveel honing! Niemand kan
 565. die eten, in geen jaar of zeven.
 566. Ik wil u al die honing geven,
 567. als gij voor mij ten beste spreekt.’
 568. De hongerige Bruin bezweek
 569. en hij beloofde eeuwig trouw
 570. te zijn aan Reynaert. Ja, hij zou
 571. zijn beste vriend, zijn kameraad,
 572. zijn steun zijn en zijn toeverlaat,
 573. als hij die honing maar kon krijgen!
 574. Reynaert lachte luid -vaneigen-
 575. en zei: ‘Beroemde held! Ik wou
 576. dat God mij ook eens zou
 577. verwennen zoals hij nu doet
 578. met u! Hij schenkt u in Zijn goed-
 579. heid minstens zeven vaten honing!’
 580. Bruin was zo geweldig in
 581. zijn nopjes, dat mijnheer begon
 582. te lachen tot hij niet meer kon.
 583. Reynaert dacht: ‘Ik heb de indruk
 584. -als mijn plan tenminste lukt-
 585. dat gij binnenkort nog zeer
 586. veel harder zult gaan lachen, beer!’
 587. Na dit gesprek kwam Reynaert uit
 588. zijn vossenburcht en hij zei luid:
 589. ‘Nonkel Bruin, van harte welkom!
 590. De zaak zit zo: het lijkt mij stom
 591. om hier nog lang te blijven staan.
 592. Volg mij maar, ik zal u voorgaan
 593. langs dit verborgen slingerpad
 594. en ik beloof u plechtig dat
 595. -als alles volgens plan verloopt-
 596. gij meer zult krijgen dan gij hoopt
 597. en meer dan gij zult kunnen dragen.’
 598. Reynaert dacht daarbij aan slagen,
 599. maar dat had de beer niet door.
 600. Zo’n dubbelzinnigheid was voor
 601. die sukkel té geraffineerd.
 602. Hij heeft dan ook zeer vlug geleerd
 603. hoe duur de honing wordt verkocht.
 604. Na een korte wandeltocht
 605. kwam Reynaert met zijn reiskompaan
 606. bij Lamfroits omheining aan.
 607. Als ik juist geinformeerd
 608. ben, was dat een gerenommeerde
 609. timmerman. Hij kende zijn metier.
 610. De man had naast zijn atelier
 611. een hele dikke boseik liggen
 612. die hij met behulp van wiggen
 613. overlangs aan ’t splijten was.
 614. In de timmerij komt dat van pas.
 615. De eik had al een grote spleet,
 616. wat Reynaert veel genoegen deed.
 617. Hij zei met een geslepen lachje:
 618. ‘Kijk eens hier! Nog nooit zag je
 619. zo’n massa bijenhoning, oom!
 620. Kijk eens hier in deze boom!
 621. Er is er ongelooflijk veel.
 622. Probeer dat maar eens in uw keel
 623. en in die buik van u wringen!
 624. Pas op! Ge moet u wat bedwingen!
 625. Ook al lust gij honingraten,
 626. eet voorzichtig en met mate,
 627. anders krijgt ge straks nog pijn.
 628. Het zou voor mij een schande zijn
 629. als u vandaag iets overkwam!’
 630. ‘Ach, maak je toch geen zorgen, man!’
 631. zei Bruin ‘Hou jij me voor een oen?
 632. Alles met maat is mijn blazoen.’
 633. ‘Gij hebt gelijk. Waarom heb ik’
 634. zei Reynaert ‘altijd zoveel schrik?
 635. Allez, vooruit! Kruip er maar in!’
 636. Reynaert dacht: ‘Hoera, ik win!’
 637. en Bruin, die de controle was verloren,
 638. stak zijn hoofd tot over de oren
 639. in de boomstam, samen met
 640. zijn voorste poten. ‘Opgelet!’
 641. dacht Reynaert. Nauwgezet
 642. sloeg hij de wiggen uit de eik.
 643. Bruin bleef steken in de boom.
 644. Zo heeft de neef zijn eigen oom
 645. in de grootste nood gebracht!
 646. Geen sluwe list of brute kracht
 647. kon hem nog redden uit die klem.
 648. Wat adviseren jullie hem?
 649. Zijn kop zat vast in eikenhout
 650. en dat hij sterk was en stout-
 651. moedig kwam hem niet van pas.
 652. Hij zag dat hij bedrogen was,
 653. begon te brullen en te huil-
 654. en, maar zijn poten en zijn muil
 655. zaten zo onwrikbaar klem,
 656. dat er geen hoop meer was voor hem.
 657. Hij vreesde nooit meer te ontsnappen.
 658. Wat verder, op geen honderd stappen,
 659. verscheen Lamfroit op het toneel.
 660. Hij droeg een bijl en een houweel
 661. over zijn schouder. Luister maar
 662. hoe die brutale Reynaert daar
 663. met zijn eigen oom de draak stak!
 664. ‘Eet maar voort op uw gemak!
 665. Lamfroit komt aangepaste wijn
 666. serveren bij dit eetfestijn!’
 667. Reynaert trok na deze woorden
 668. snel naar veiligere oorden
 669. en een ogenblik nadien
 670. kreeg Lamfroit de beer te zien.
 671. Hij zag dat hij gevangen
 672. zat en bleef niet langer hangen,
 673. maar liep vandaar in zeven haasten
 674. naar het dorp om bij zijn naaste
 675. buren aan te bellen
 676. en hen hijgend te vertellen
 677. dat er een beer gevangen stond.
 678. Er kwam een boerenleger rond
 679. hem staan. Het dorp was niet te houen:
 680. alle mannen, alle vrouwen,
 681. wilden deze beer te lijf.
 682. De een nam een bezem, de ander een rijf,
 683. een derde een vlegel, een vierde een stok.
 684. Al wat lopen kon, vertrok
 685. en verliet op slag het werk.
 686. De pastoor kwam uit de kerk
 687. gelopen met een crucifix
 688. dat de koster goedschiks kwaadschiks
 689. ingeruild hadde voor een vaan-
 690. del om te steken en te slaan.
 691. De pastoor zijn vrouw, Julocke,
 692. kwam gelopen met de stokken
 693. waarop ze juist aan ’t spinnen was.
 694. Voor hen uit, in lichte looppas,
 695. liep Lamfroit, zijn bijl als wapen.
 696. Bruin stond niet bepaald te slapen,
 697. maar toen hij vanop afstand hoorde
 698. dat het dorp hem wou vermoorden,
 699. zette hij alles op alles en sleurde
 700. zo hard hij kon. Maar daarbij scheurde
 701. hij zijn vel. Hij kreeg zijn kaken uit
 702. de klem -dat wél- maar niet zijn huid,
 703. één oor en evenmin zijn wangen.
 704. Die bleven in de boomstam hangen.
 705. Dat deed pijn, en bovendien
 706. was het niet om aan te zien,
 707. zo lelijk was zijn snuit.
 708. Zijn hoofd had hij er nu wel uit,
 709. maar om zijn poten te bevrijden
 710. moest hij de klauwen van zijn beide
 711. voeten trekken, plus de huid.
 712. Op die manier kwam hij eruit.
 713. Hoe kon hij meer vernederd zijn?
 714. Zijn voeten deden zoveel pijn
 715. dat hij nog nauwelijks kon lopen.
 716. Zijn gezwollen ogen dropen
 717. van het bloed. Hij zag geen steek
 718. meer en was helemaal van streek.
 719. Toen, in het strakke tegenlicht,
 720. kreeg hij opeens Lamfroyt in zicht
 721. (want die liep helemaal van voor)
 722. met achter hem mijnheer pastoor
 723. en dan de koster-vaandeldrager.
 724. Daarna volgde, ietwat trager,
 725. geschakeerd van oud naar jong,
 726. het parochiepeloton.
 727. Hekkensluiter was een tante,
 728. stratenoud en zonder tanden.
 729. De moraal van dit verhaal is dit:
 730. Wie diep in de penarie zit
 731. en diep in de ellende
 732. wordt pispaal voor geheel de bende.
 733. Dat ondervond ook Bruin de beer.
 734. Wie ging er tegen hem te keer?
 735. Zij, die niets hadden gedaan
 736. als hij zijn man had kunnen staan!
 737. Het was niet ver van de rivier
 738. dat Bruin, dat ongelukkig dier,
 739. omsingeld werd door heel die bende.
 740. Niemand die genade kende.
 741. Daarmee leek zijn lot bezegeld:
 742. geslagen werd hij en gevlegeld,
 743. bekogeld, beschoten en gepest.
 744. Vooral Lamfroyt deed flink zijn best.
 745. Ene Lottram Lankvoet mik-
 746. te naar zijn ogen met een pik.
 747. Mevrouw Van Vuilmanieren
 748. sloeg met een ijzer op zijn nieren
 749. tot hij piste. En, vol overgave,
 750. lagen Abelquac en Bave
 751. tussen Bruin zijn achterpoten
 752. te vechten voor zijn kloten.
 753. Ludwig met de Lange Neus,
 754. zwaaide nogal furieus
 755. met een soort van hamerslinger.
 756. Ludolf met de Kromme Vinger
 757. deed hem de beweging voor.
 758. Hij was de hoogste in geboor-
 759. te na Lamfroyt. Nummer twee
 760. dus. Hugo met de Kromme Be-
 761. nen was zijn vader, uit Absdale;
 762. zijn moeder kwam in de annalen
 763. als madame Oooooooo-Gaarne,
 764. het licht in meer dan één lantaarn.
 765. Zoveel dames, zoveel heren,
 766. wier naam ik hier niet kan citeren,
 767. mishandelden hem zo verwoed
 768. dat Bruin bijna was leeggebloed.
 769. Hij kreeg dan ook het volle pond
 770. van iedereen die rond hem stond.
 771. De pastoor -een stichtend voorbeeld-
 772. sloeg hem krachtig met het kruisbeeld
 773. en ook de koster met zijn vlag
 774. zat niet verlegen om een slag.
 775. Lamfroyt verkocht hem met veel stijl
 776. een moker van zijn scherpe bijl
 777. en trof hem tussen hals en hoofd.
 778. Bruin tuimelde geheel verdoofd
 779. opzij en zo, op die manier
 780. belandde hij bij de rivier
 781. in een groepje oude wijven!
 782. Hij kieperde die met hun vijven
 783. in het water dat daar liep.
 784. En het water was daar diep!
 785. Eén van hen nu was Julocke.
 786. Wat was de pastoor geschrokken
 787. toen hij zijn vrouw in ’t water zag!
 788. Zijn colère was op slag
 789. voorbij. Hij hield op met slaan en
 790. steken. ‘Kijk! Parochianen!
 791. Daar drijft mevrouw Julocke
 792. met haar spillen en haar rokken.
 793. Wie voor haar te water gaat,
 794. die krijgt van mij een volle aflaat
 795. en volledige vergiffenis
 796. van alles wat maar denkbaar is!’
 797. Na deze preek liet iedereen
 798. die stakker van een Bruin alleen,
 799. (die was toch zo goed als dood)
 800. en deed wat de pastoor gebood.
 801. Vooraleer ze haar met stokken
 802. uit het sop hadden getrokken,
 803. was Bruin in de rivier gesprongen
 804. en pijlsnel van hen weggezwommen.
 805. De dorpelingen waren gloeiend
 806. kwaad dat Bruin nu, haastig roeiend,
 807. in de stroom wist te ontsnappen,
 808. waar ze hem niet konden pakken.
 809. Ze scholden en ze vloekten luid.
 810. Bruin zocht in het water uit
 811. waar de sterkste stroming was.
 812. Terwijl hij zo aan ’t drijven was,
 813. verwenste hij de eikenboom,
 814. die hem zijn oor had afgeno-
 815. men, inclusief zijn beide wangen.
 816. Hij vervloekte in het lang en
 817. in het breed de boze Reynaert,
 818. die hem met zijn bruine baard
 819. zo diep in dat stuk eikenhout
 820. had laten kruipen! Ook Lamfroit,
 821. die de val had klaargezet!
 822. Bruin ging door met dit gebed
 823. tot hij een heel eind afgedreven
 824. was van waar de beer zoëven
 825. nog het dorp in allerijl
 826. verlaten had, ongeveer een mijl.
 827. Hij was moe. Hij had veel pijn,
 828. en viel daarbij bijna in zwijm
 829. door bloedverlies. De zwempartij
 830. bekwam hem slecht en dus zwom hij
 831. aan land en hees zich op de oever.
 832. Jullie hebben nooit een droever
 833. dier gezien dan deze beer.
 834. Hij jammerde en kreunde zeer
 835. en hijgde met verkrampte flanken.
 836. Aan Reynaert had hij dat te danken!
 837. Maar waar had Reynaert uitgehangen?
 838. Hij had een vette kip gevangen,
 839. niet ver van de timmerij,
 840. om vervolgens te verdwij-
 841. nen. Zoals zijn gewoonte was,
 842. had hij zijn prooi in lichte looppas
 843. naar een verre plek gebracht,
 844. waar niemand zomaar onverwachts
 845. voorbij zou komen. Eenzaamheid
 846. is synoniem voor veiligheid!
 847. Vervolgens had hij gedineerd
 848. en heel de kip geconsumeerd.
 849. Met een overvolle maag
 850. kwam hij daarna de berg omlaag
 851. langs een goed verborgen pad.
 852. Geheel verzadigd! Maar, omdat
 853. het weer zo mooi was en zo heet,
 854. liep hij zich nogal in ’t zweet.
 855. Het water leekte van hem af!
 856. Geen wonder dat hij zich begaf
 857. naar de verfrissende rivier.
 858. Hij danste bijna van plezier,
 859. zo blij was hij. En dat met reden!
 860. Hij dacht met zekerheid te weten
 861. dat Lamfroyt de beer verslagen
 862. en als trofee naar huis gedragen
 863. had. ‘Awel, ik ben content!’
 864. zei hij. ‘Mijn grootste opponent
 865. heb ik vandaag geliquideerd,
 866. maar ikzelf ben ongedeerd
 867. en niemand kan mij ooit iets maken!
 868. Ge zoudt van minder in vervoering raken.’
 869. Zo liep hij in zichzelf te praten,
 870. toen hij, beneden aan het water,
 871. Bruin zag liggen. Wat een klap!
 872. Op slag veranderde zijn blijdschap
 873. in verdriet en ergernis.
 874. Zijn gemoedsgesteltenis
 875. sloeg om in haat en nijd.
 876. Hij riep: ‘Vermaledijd,
 877. Lamfroyt, dat moet ge zijn!
 878. Ge zijt nog dommer dan een zwijn!
 879. Lamfroyt, gij hoerenzoon!
 880. Wat is dat voor een niveau!
 881. Gij krijgt van mij – hoe kan dat nu? –
 882. een beer cadeau, maar hij onstnapt u!
 883. Hoeveel vette koteletten
 884. hadt gij op tafel kunnen zetten!
 885. Stommerik! Beseft gij wel
 886. dat gij een kostbaar berenvel
 887. in handen had, maar dat gij, duts,
 888. het allemaal weer hebt verprutst!’
 889. Na deze kleine scheldtirade
 890. liep Reynaert door tot aan het water
 891. om te zien hoe Bruin het stelde.
 892. Toen hij de door pijn gevelde
 893. beer zag liggen op de grond
 894. voelde Reynaert zich terstond
 895. weer blij. Hij schold hem flink de huid
 896. vol, lachte hem ook vierkant uit.
 897. ‘Eerwaarde Heer, Dieu vous salut!
 898. Kent u Reynaert nog? Welnu,
 899. hier is hij! Ja, bekijk hem maar:
 900. de rosse schelm, de gulzigaard!
 901. Zeg mij eens, eerwaarde vriend,
 902. -bij God de Vader die gij dient-
 903. welke kloosterorde vraagt
 904. u dat ge zo’n rood kapje draagt ?
 905. Zijt ge abt? Of kardinaal?
 906. Dan heeft men u toch lelijk kaal
 907. geknipt en iets te diep geschoren:
 908. Gij zijt zelfs een stuk oor verloren!
 909. Hebt ge uw handschoen uitgedaan?
 910. O, ik zie het! Gij zult klaarstaan
 911. om de avondmis te zingen!’
 912. Bruin wou hem de nek omwringen,
 913. maar hij kon zich nu niet wreken.
 914. Hij voelde dat zijn hart zou breken
 915. en sprong terug in de rivier,
 916. omdat hij van dat smerig dier
 917. geen woord meer wilde horen.
 918. Zo dreef hij eenzaam en verloren
 919. weer stroomafwaarts. Op het zand
 920. kroop hij tenslotte weer aan land.
 921. Maar hoe kwam Bruin nu naar het hof?
 922. Zelfs als de hele wereld hem dat of-
 923. fer had gevraagd, er was geen denken aan
 924. dat hij te voet had kunnen gaan.
 925. Hij had de klauwen en de sokken
 926. van zijn voeten afgetrokken.
 927. Daarom zocht hij intensief
 928. naar een geschikt alternatief
 929. om toch op weg te kunnen gaan.
 930. Luister hoe hij dat gedaan
 931. heeft! Hij is zittend op zijn krent
 932. met schaamte en ressentiment
 933. op zijn staart beginnen glijden.
 934. Als hij moe was van dat sliden,
 935. begon hij op de grond te rollen.
 936. Na een kilometer tollen
 937. naderde hij toch het hof.
 938. Eerst werd nog getwijfeld of
 939. het wezen dat daar in de verte
 940. rollend waargenomen werd
 941. echt wel Bruin de beer kon zijn.
 942. De koning kromp ineen van pijn,
 943. want hij herkende zijn sergeant
 944. direct: ”t Is Bruin, mijn rechterhand!’
 945. riep hij. ‘Maar, kijk, zijn hoofd is rood!
 946. Hij is gewond! Straks gaat hij dood!
 947. Och God! Wie heeft hem zo mismaakt?’
 948. Toen Bruin tot bij zijn vorst geraakt
 949. was, deed hij kreunend zijn beklag.
 950. Hij was helemaal van slag
 951. en zei: ‘Ach, koning, edele heer!
 952. Wreek mij toch en red uw eer!
 953. Zie wat dat boosaardig dier
 954. uw arme dienaar met plezier
 955. heeft aangedaan: mijn mooie wangen
 956. en mijn oor zijn blijven hangen
 957. in een boomstam. Door zijn schuld!’
 958. De koning zei: ‘Als ik dit duld,
 959. dan mag men mij terecht verdoemen!’
 960. Hij begon de naam te noemen
 961. van de hooggeplaatste heren
 962. die hem moesten assisteren
 963. in de koninklijke raad.
 964. Daarin werd besproken hoe de wandaad
 965. best bestraft kon worden. Praktisch
 966. unaniem kreeg Nobel het advies
 967. dat het het beste was dat Reynaert
 968. voor een tweede keer gedagvaard
 969. werd, om beide partijen aan
 970. het woord te horen. Men gaf aan
 971. dat Tybeert, als de koning wou,
 972. de dagvaarding wel brengen zou.
 973. De kater was niet sterk, maar slim.
 974. Daar zag de koning wel iets in.
 975. Hij sprak alsvolgt: ‘Mijnheer Tybeert,
 976. ga op weg! En als je terugkeert,
 977. zorg dan dat Reynaert met je meekomt.
 978. Sommigen in dit halfrond
 979. beweren dat hij weliswaar
 980. een beetje agressief is, maar
 981. graag zal doen wat jij hem aanraadt.
 982. Als hij niet wil, dan ben ik kwaad.
 983. Het zou voor zijn familie-eer
 984. een schande zijn als hij een derde keer
 985. moest opgeroepen worden. Ga!’
 986. Tybeert zei: ‘Maar Sire, denk toch na!
 987. Ik ben een klein en weerloos dier.
 988. Bruin, die sterk is, groot en fier,
 989. heeft hem niet kunnen overwinnen.
 990. Hoe moet ik het dan beginnen?’
 991. De koning sprak: ‘Mijnheer Tybeert,
 992. Jij bent wijs en hooggeleerd.
 993. Dat jij niet groot bent, dat is waar,
 994. maar soms krijgt men iets voor mekaar
 995. met wijsheid, wat met brute kracht
 996. nooit tot stand zou zijn gebracht.
 997. Ga daarom! Gehoorzaam mij!’
 998. Tybeert sprak: ‘God sta mij bij,
 999. zodat ik deze klus kan klaren!
 1000. Ik waag mij aan een avontuur
 1001. waar ik maar weinig moed uit puur.
 1002. Ik hoop dat God mij zal bewaren!’
 1003. En zo ging Tybeert dus op stap
 1004. voor iets wat hem met weinig blijdschap
 1005. vulde. Op de weg gekomen
 1006. zag hij ver boven de bomen
 1007. een Sint-Maartensvogel komen.
 1008. Dat verheugde hem ten zeerste
 1009. en hij riep: ‘Kom hier, gij beestje!
 1010. Vlieg eens langs mijn rechterzijde!’
 1011. Maar het beest vloog met een wijde
 1012. boog tot in een lage houtkant,
 1013. langs de -verkeerde- linkerkant!
 1014. Dat voorspelde niet veel goeds,
 1015. dacht Tybeert met bezwaard gemoed.
 1016. Als hij mooi langs rechts gekomen
 1017. was, zou dat een gunstig omen
 1018. zijn geweest, maar nu was hij
 1019. de wanhoop haast nabij!
 1020. Toch probeerde hij zo goed
 1021. en kwaad het ging de frisse moed
 1022. erin te houden, en hij pepte
 1023. zich een beetje op. Hij repte
 1024. zich gezwind naar Manpertuis
 1025. en vond er Reynaert voor zijn huis
 1026. staan, zelfvoldaan en onbewogen.
 1027. Tybeert sprak hem aan: ‘God moge
 1028. je een goede avond geven!
 1029. De koning staat je naar het leven
 1030. als je niet meekomt naar het hof!’
 1031. Reynaert zei: ‘Onovertrof-
 1032. fen held! Van harte welkom! Neef,
 1033. dat God u roem en voorspoed geeft,
 1034. dat wens ik u in ruime mate!’
 1035. Ach, wat kon Reynaert toch mooi praten
 1036. en een goede indruk maken!
 1037. Maar boosaardig was zijn hart,
 1038. zoals Tybeert tot zijn smart
 1039. zal ondervinden, voordat deze
 1040. regels nog ten einde zijn gelezen.
 1041. Reynaert zei: ‘Ik wil, Tybeert,
 1042. dat gij vannacht bij mij logeert.
 1043. Morgenvroeg ga ik gedwee
 1044. met u naar koning Nobel mee.
 1045. Want, Tybeert, er is momenteel
 1046. niemand die ik meer vertrouw
 1047. in mijn familiekring dan jou!
 1048. Bruin is hier geweest, de beer,
 1049. maar die ging hier nogal tekeer!
 1050. Het leek mij zo’n brutale macho,
 1051. dat ik voor geen duizend euro
 1052. met hem op weg had durven gaan.
 1053. Maar met u durf ik het aan:
 1054. morgenvroeg, bij dageraad.’
 1055. Tybeert zei, ‘Dat lijkt me laat.
 1056. ’t Is beter dat je nu direct
 1057. vanavond al naar ’t hof vertrekt.
 1058. Waarom tot morgenvroeg gewacht?
 1059. De volle maan schijnt hier vannacht
 1060. zo klaar dat het wel daglicht lijkt.
 1061. Dat is, als je het goed bekijkt,
 1062. toch ideaal voor onze reis!’
 1063. ‘Neenee,’ zei Reynaert eigenwijs
 1064. ‘Langs de nachtelijke wegen
 1065. komt ge van die types tegen
 1066. die overdag wel vriendelijk zijn,
 1067. maar ’s nachts is het venijn!
 1068. Gij logeert vannacht bij mij!’
 1069. Tybeert zei: ‘Wat eten wij,
 1070. als ik hier zou blijven slapen?’
 1071. ‘Ge moet u echt geen zorgen maken,
 1072. neef. Het zijn wel slechte tijden,
 1073. maar ik kan u toch verblijden
 1074. met een stukje uitermate
 1075. smakelijke honingraten.
 1076. Wel, wat zegt ge? Lust ge dat?’
 1077. Tybeert zei geschrokken: ‘Wat?’
 1078. Heb jij niets anders meer in huis?
 1079. Geef mij maar een vette muis
 1080. of iets anders van dien aard!’
 1081. ‘Een vette muis?’ zei Reynaert,
 1082. ‘Tybeert, heb ik goed gehoord?
 1083. Dat kan. Er woont hier een pastoor
 1084. en in die man zijn schuur daar huizen
 1085. zo verschrikkelijk veel muizen,
 1086. dat geen wagen ze kan dragen.
 1087. Ik hoor die man zo dikwijls klagen
 1088. dat ze hem nog doen verhuizen!’
 1089. ‘Reynaert, zijn daar zoveel muizen?
 1090. Bij God! Ik wilde dat ik daar
 1091. al was!’ ‘Maar, ‘Tybeert, is dat waar?
 1092. Wilt gij muizen?’ ‘Ja, en hoe!
 1093. Reynaert, zwijg erover, toe!
 1094. Muizen zijn mijn favoriet
 1095. menu. Ach, weet jij dat dan niet?
 1096. Er zit meer smaak in dan in wild!
 1097. Bevredig mij toch, als je wilt,
 1098. en breng mij naar dat eetfestijn!
 1099. Ik zal je eeuwig dankbaar zijn,
 1100. al had jij mijn papa vermoord
 1101. en al wie tot mijn huis behoort.’
 1102. ‘Zeg, neef, houdt gij mij voor de zot?’
 1103. ‘Maar nee, Reynaert! Maar nee, begot!’
 1104. ‘Tybeert! Had ik dat geweten,
 1105. hadt gij u hier vol gegeten!’
 1106. ‘Dat bestaat niet, Reynaert. Vol?’
 1107. ‘Tybeert, zegt ge dat nu voor de lol?’
 1108. ‘Maar nee, Reynaert, ik zweer het!
 1109. Zo’n heerlijk muisje, lekker vet,
 1110. dat ruil ik voor geen kilo goud!’
 1111. ‘Ja, als ge zó van muizen houdt,
 1112. dan toon ik u nu dadelijk
 1113. die schuur waar gij u smakelijk
 1114. te goed kunt doen voordat wij scheiden!’
 1115. ‘Reynaert, jij mag mij zelfs leiden
 1116. naar het verre Montpelier.’ ‘Komaan,
 1117. wat staan wij hier dan nog te staan?’
 1118. zei Reynaert, ‘Kom, we gaan!’
 1119. Zij gingen dus onmiddellijk
 1120. op pad en dat gezamenlijk.
 1121. Reynaert, als een goede herder,
 1122. ging voorop. Ze stapten verder
 1123. tot ze aan de lemen muur
 1124. van de bewuste voorraadschuur
 1125. gekomen waren. Daags te voren
 1126. was Reynaert daar al ingebroken
 1127. en had daarbij een haan genekt.
 1128. Toen die diefstal was ontdekt,
 1129. was de zoon van de pastoor
 1130. zo boos geworden dat hij voor
 1131. het gat direct een strik gezet
 1132. had. Daarmee wilde Martinet
 1133. de sluwe kippenrover vangen,
 1134. want die moordenaar moest hangen!
 1135. De sluwe Reynaert wist dat en hij zei:
 1136. ‘Tybeert, lieve neef van mij,
 1137. gij zijt lenig. Weet ge wat?
 1138. Kruip naar binnen langs dit gat,
 1139. en grabbel in het rond! Hoor
 1140. ze piepen! Pak ze! Ga ervoor!
 1141. Kom weer buiten als ge vol
 1142. zit. Ik blijf zitten voor dit hol,
 1143. en houd voor u de wacht.
 1144. Wij zijn een stevig team vannacht.
 1145. Morgen gaan we dan naar ’t hof.
 1146. Allez, ge zijt zo kort van stof!
 1147. Waar wacht ge op! Vooruit! Ga eten!
 1148. Daarna zult ge, zeker weten,
 1149. bij mijn vrouw gastvrijheid vinden.
 1150. ‘Moet ik langs dit gat naar binnen,
 1151. Reinaert? Is dat wel verstandig?
 1152. Pastoors zijn naar ik weet erg handig
 1153. in het zetten van een strik!’
 1154. ‘Welwel, Tybeert, bangerik!
 1155. Sinds wanneer doet gij zo flauw?’
 1156. Tybeert schaamde zich en gauw
 1157. sprong hij door het gat naar binnen.
 1158. Maar voor hij zich goed kon bezinnen,
 1159. zat hij met zijn kattenkop
 1160. gevangen in een vossenstrop.
 1161. Wat lachte Reynaert hem toen uit!
 1162. Tybeert schrok en sprong vooruit
 1163. waardoor de strik nog vaster liep.
 1164. Hij stikte bijna. In paniek
 1165. gilde hij zijn doodsangst uit.
 1166. Hij deed dat zo verschrikkelijk luid
 1167. dat zijn jammerlijk geblaat
 1168. te horen was tot ver op straat.
 1169. Daar stond Reynaert op de stoep
 1170. en riep: ‘Vindt ge ze goed
 1171. die muizen? Zijn ze lekker vet?
 1172. Tybeert, als die Martinet
 1173. nu wist dat ge aan tafel zat
 1174. en zomaar van zijn wildbraad at,
 1175. dan zou hij u een sausje maken
 1176. dat u zeker goed zou smaken!
 1177. t’Is zo een sympathieke jongen!
 1178. Apropos- zo mooi gezongen
 1179. als vandaag hebt ge nog nooit!
 1180. Heeft het hof dat al gehoord?
 1181. Ik wilde, Tybeert, dat ge daar
 1182. met Isengrin, de moordenaar,
 1183. aan dezelfde tafel zat!’
 1184. Ja, Reynaert had plezier om wat
 1185. er binnen met zijn gast gebeurde.
 1186. Tybeert riep zo hartverscheurend
 1187. luid dat Martinet ontwaakte
 1188. en een kreet van blijdschap slaakte!
 1189. ‘Ha, ha, God dank!’ riep Martinet
 1190. ‘Ik heb mijn valstrik goed gezet.
 1191. De dief is er nu in gelopen!
 1192. We zullen hem die haan verkopen!’
 1193. Hij stak een strootje in het vuur
 1194. om licht te maken en natuur-
 1195. lijk wekte hij direct zijn vader,
 1196. moeder, broers en zus. ‘De dader
 1197. is gepakt!’ riep Martinet.
 1198. Iedereen sprong vlug uit bed
 1199. en wou meteen participeren.
 1200. De pastoor wou ook presteren
 1201. en kwam uit bed, volledig naakt,
 1202. zoals God hem had gemaakt.
 1203. Terwijl zijn zoon al in de schuur
 1204. was, liep hij haastig naar het vuur
 1205. en greep de spinstok van zijn vrouw.
 1206. Julocke van haar kant stak gauw
 1207. één van de offerkaarsen aan.
 1208. De pastoor kwam naast Tybeert staan
 1209. en sloeg hem met Julockes spinstok
 1210. ongenadig op zijn kop,
 1211. terwijl hij nota bene zonder gêne
 1212. poedelnaakt stond op de scène!
 1213. Tybeert incasseerde slag
 1214. na slag, terwijl hij weerloos lag.
 1215. Niemand spaarde hem, wel neen!
 1216. Martinet wierp met een steen
 1217. zijn linkeroog uit. De pastoor, die
 1218. bloot stond in zijn volle glorie,
 1219. hief voor een enorme slag
 1220. zijn arm. Toen Tybeert zag
 1221. dat hij bijna was uitgeteld
 1222. vermande hij zich als een held
 1223. en zette de pastoor te schande!
 1224. Met zijn klauwen en zijn tanden
 1225. in de aanslag sprong hij in de reet
 1226. van de pastoor en beet
 1227. zich vast in ’t klokkenspel,
 1228. dat wordt gebruikt bij ’t liefdesspel.
 1229. Een dingetje viel op de vloer…
 1230. Julocke, diep geschrokken, zwoer
 1231. bij de ziel van haar papa
 1232. dat zij onmiddellijk bijna
 1233. haar hele jaarinkomen
 1234. veil had, als zij kon bekomen
 1235. dat dit schandelijk malheur
 1236. nooit ofte nimmer was gebeurd!
 1237. ‘Verduiveld, jongen! Martinet,
 1238. waarom heb jij die strik gezet?
 1239. Zie uws vaders ingewanden!
 1240. Wat een affront en wat een schande!
 1241. Al herstelt zich die kwetsuur,
 1242. hij zal geen passie en geen vuur
 1243. meer hebben in de liefde. Ach!’
 1244. Reynaert stond nog steeds op wacht.
 1245. Hij had de jammerklacht gehoord
 1246. en lachte dat zijn achterpoort-
 1247. je ervan openging en kraakte.
 1248. Dit was humor die hij smaakte!
 1249. ‘Zwijg, Julocke, zoete vrouwe,’
 1250. zei hij, ‘hou toch op met rouwen,
 1251. Maak er zo geen drama van!
 1252. Het is geen nadeel dat uw man
 1253. één klepel mist. Hij zal voortaan
 1254. een stuk relaxer aan het werk gaan.
 1255. Laat uw gejammer achterwege!
 1256. Als hij geneest, zal het een zegen
 1257. zijn dat hij mag luiden met één klokje!’
 1258. Zo trootstte Reinaert vrouw Julocke,
 1259. die hysterisch stond te wenen.
 1260. De pastoor kon op zijn benen
 1261. niet meer staan en viel in onmacht.
 1262. Zij droeg hem met enorme kracht-
 1263. inspanning rechtstreeks naar zijn bed.
 1264. Reynaert keerde daarop met
 1265. plezier terug naar huis en liet
 1266. de kater achter in paniek
 1267. en grote doodsangst. Alhoewel
 1268. Tybeerts toestand erg penibel
 1269. was, zag hij dat allen rond
 1270. de gevallen priester stond-
 1271. en en dat niemand op hem lette.
 1272. Hij greep zijn kans en haastig zette
 1273. hij zijn tanden in de koord
 1274. en beet ze zomaar middendoor.
 1275. Haastig sprong hij door het gat
 1276. en ging onmiddellijk op pad
 1277. naar de koning en zijn vrienden.
 1278. De eerste zonnestralen priemden
 1279. door het zachte ochtendrood
 1280. toen Tybeert als een zielepoot
 1281. bij de koning aan kwam lopen.
 1282. Hij had zich nogal laten stropen!
 1283. Jongens, wat een nederlaag!
 1284. Toen de koning Tybeert zag,
 1285. – die laatste had een oog verloren-
 1286. liet hij vreselijk van zich horen.
 1287. Hij zwoer dit zwaar te zullen wreken!
 1288. Hij zou met Reynaert en zijn streken
 1289. korte metten maken! Prompt
 1290. vroeg hij zijn hoge kroonraad om
 1291. advies. Hoe kon men deze laffe
 1292. daad van Reynaert best bestraffen?
 1293. Iedereen had zo zijn mening
 1294. en gaf die mee, ter overweging.
 1295. Grimbeert nam het woord, de das,
 1296. die zelf een neef van Reynaert was:
 1297. ‘Geachte heren van de raad,
 1298. al doet mijn oom misschien veel kwaad,
 1299. u moet de wet toch respecteren
 1300. en hem driemaal convoceren.
 1301. Dat moet zo bij een vrije man.
 1302. Daagt hij dan nóg niet op, dan kan
 1303. hij schuldig zijn aan al die daden,
 1304. waarmee de klagers hem beladen.’
 1305. ‘Maar, Grimbeert, wie moet Reynaert nu
 1306. nog dagvaarden, volgens u?’
 1307. vroeg de koning. ‘Mijne heren,
 1308. wie wil hier een oog riskeren,
 1309. in een hachelijk avontuur
 1310. voor zo’n misdadig creatuur?
 1311. Niemand -denk ik- is zo zot!’
 1312. Grimbeert sprak: ‘Met hulp van God
 1313. durf ik deze opdracht aan.
 1314. Ik ben dapper. Ik zal gaan,
 1315. tenminste als u het gebiedt.’
 1316. ‘Grimbeert, ga! Maar ik wil niet
 1317. dat u iets overkomt. Let op!’
 1318. ‘Dat doe ik!’ zei de das daarop.
 1319. En zo trok hij naar Manpertuis.
 1320. Hij vond er de familie thuis.
 1321. Zijn oom lag met vrouw Hermelijne
 1322. en een nest vol vossenkleinen
 1323. in een hol onder de haag.
 1324. Eerst zei Grimbeert goedendag
 1325. aan zijn oom en aan zijn tante
 1326. en dan zei hij: ‘Deze toestand,
 1327. ben je daarmee ingenomen?
 1328. Lijkt de tijd je niet gekomen
 1329. om eens naar het hof te gaan
 1330. en een eind te maken aan
 1331. dat slepend rechtsgeding?
 1332. Dit is de derde dagvaarding
 1333. en als je morgen niet verschijnt,
 1334. dan vrees ik dat de kans verdwijnt
 1335. dat je kunt rekenen op clementie.
 1336. Dan wordt over een dag of drie
 1337. je burcht bestormd. Je wordt gevangen
 1338. en standrechterlijk gehangen
 1339. of geradbraakt. Geen genade!
 1340. Je lieve kinderen en gade
 1341. worden dan gegarandeerd
 1342. verschrikkelijk vermassacreerd.
 1343. Jullie sterven allemaal
 1344. en jij ontsnapt in geen geval!
 1345. Luister daarom naar mijn raad:
 1346. Het is het beste dat je meegaat
 1347. naar het hof. Je weet maar nooit!
 1348. Als de koning jou aanhoort,
 1349. krijg je misschien vergiffenis
 1350. en loopt heel die geschiedenis
 1351. goed af. En dan verlaat je morgen
 1352. ’t hof, bevrijd van alle zorgen.
 1353. Reynaert sprak: ‘Ge hebt gelijk.
 1354. Alhoewel…als ik bekijk
 1355. wie in dat koningsclubje zit
 1356. dan geef ik het u zwart op wit:
 1357. Die zijn gewoonweg woest op mij.
 1358. De kans dat ik het haal is klein.
 1359. En toch lijkt het mij beter, vriend,
 1360. -of ik het overleef of niet-
 1361. voor zo een tribunaal te kiezen
 1362. dan alles te verliezen:
 1363. mijn kasteel, mijn kroost, mijn wijf
 1364. en ook nog eens mijn eigen lijf.
 1365. Ik zal de confrontatie aangaan.
 1366. Als ge wilt, dan zal ik meegaan.
 1367. Luister,’ zei hij, ‘Hermelijn,
 1368. wilt gij voor die kroost van mij
 1369. met heel veel liefde zorgen nu,
 1370. en vooral, dat vraag ik u
 1371. speciaal, voor Reynaerdijn, mijn zoon.
 1372. Zijn snorrebaardje staat zo schoon
 1373. in zijn gezicht, ge moet eens kijken!
 1374. Ik hoop dat hij op mij gaat lijken.
 1375. En ook Rosseke, nog zo een dief
 1376. met toekomst, die ik innig lief-
 1377. heb, als een goede vader doet.
 1378. Ik beloof u, ook al moet
 1379. ik van u scheiden, dat ik tot
 1380. het uiterste zal gaan, bij God!
 1381. om levend bij u terug te komen!
 1382. Grimbeert, God zal het u lonen!’
 1383. Met hoofse woorden nam hij afscheid
 1384. en vertrok. Ach, met droefheid
 1385. zagen vrouwe Hermelijne
 1386. en de welpen hem verdwijnen!
 1387. Toen hij vertrok uit Manpertuis,
 1388. zagen radeloze huis-
 1389. genoten Reynaert van hen weggaan.
 1390. Maar hoor wat Reynaert heeft gedaan!
 1391. Aangekomen op de hei-
 1392. de sprak hij Grimbeert aan en zei:
 1393. ‘Grimbeert, allerliefste neef,
 1394. ik zucht van zorgen en ik beef
 1395. van schrik. Ik wil biechten. Nu!
 1396. Hier ter plekke! Hier, bij u!
 1397. Luister, ik verklaar mij nader:
 1398. Ik zie geen andere biechtvader
 1399. dan u! Als ik voor u beleden
 1400. heb wat ik heb uitgevreten,
 1401. zal mijn ziel gezuiverd zijn!’
 1402. Grimbeert zei: ‘Oom Reyn-
 1403. aert! Alleen als je mij nu belooft
 1404. dat je nooit meer steelt of rooft,
 1405. wil ik hier je biecht aanhoren.
 1406. Zonder zo’n belofte is’t verloren
 1407. moeite.’ ‘Ja, dat weet ik wel,’
 1408. zei de sluwe Reynaert snel,
 1409. ‘Grimbeert, geef mij goede raad en
 1410. schenk mij alstublieft genade
 1411. voor mijn schandelijke daden!
 1412. Luister, Grimbeert, dan verstaat ge:
 1413. Confiteor, pater, mater
 1414. dat ik de otter en de kater
 1415. en in casu ook de rest
 1416. -mea culpa- heb gepest.’
 1417. Grimbeert zei: ‘Zeg, spreek jij Frans
 1418. of zo, in plaats van Nederlands?
 1419. Spreek zó dat ik je kan verstaan!’
 1420. Reynaert zei: ‘Ik heb misdaan
 1421. jegens alle dieren die nu leven.
 1422. Vraag God mij te vergeven!
 1423. Door mijn schuld heeft nonkel Bruin
 1424. nu een bloedkorst op zijn kruin.
 1425. Tybeert liet ik muizen vangen,
 1426. terwijl ik wist dat hij zou hangen
 1427. in de schuur van de pastoor.
 1428. Verder schaam ik mij ervoor
 1429. dat ik het aantal kinderen
 1430. van Cantecleer liet minderen.
 1431. Hij beschuldigt mij terecht:
 1432. Ik heb er veel omver gelegd.
 1433. Zelfs de koning heb ik vaak
 1434. gekrenkt en kwaad gemaakt
 1435. en ik heb de koningin.
 1436. beledigd! Ach, ik hoop dat bin-
 1437. nenkort weer goed te kunnen maken!
 1438. Ik beken met rode kaken,
 1439. dat ik meer lieden heb bedrogen
 1440. dan ik kan zeggen en zou mogen!
 1441. Isengrin deed ik geloven
 1442. dat hij mijn oom was. Daarenboven
 1443. wist ik hem te overreden
 1444. in Elmare in te treden.
 1445. Tot zijn schande, zo bleek gauw,
 1446. heb ik hem aan het klokkentouw
 1447. gebonden met zijn beide voet-
 1448. en. Dat beviel hem blijkbaar goed,
 1449. want hij luidde zo extatisch
 1450. dat het resultaat dramatisch
 1451. was. Hij beierde zo uitermate
 1452. luid, dat iedereen op straat en
 1453. in het klooster van Elmare
 1454. afgelopen kwam en waar-
 1455. lijk dacht dat men de duivel hoorde!
 1456. Vóór hij in beknopte woorden
 1457. gezegd had: ‘Ik wil monnik word-
 1458. en’ was hij al bijna vermoord!
 1459. Vervolgens kreeg hij de tonsuur
 1460. van mij. Daar denkt hij nu nog zuur
 1461. aan terug. Dat weet ik zeker, want
 1462. ik heb zijn haar eraf gebrand
 1463. zodat zijn huid gekrompen is.
 1464. Ik heb hem tot zijn ergernis
 1465. ook leren vissen op het ijs.
 1466. Hij kon geen kant meer op en is
 1467. daar stevig in mekaar geslagen.
 1468. Ik bracht hem na een tweetal dagen
 1469. naar de paster van Vimblois.
 1470. In de hele Vermandois
 1471. was geen enkele pastoor
 1472. nog rijker. In zijn grote voor-
 1473. raadkamer lag het vol met spek.
 1474. Echt iets voor een lekkerbek
 1475. als ik! Goed verscholen had
 1476. ik daar al lang voordien een gat
 1477. gemaakt. Ik liet hem kruipen
 1478. om te smullen van de kuipen
 1479. rundsvlees en het spek. De zot
 1480. stak zoveel voedsel in zijn strot
 1481. dat hij na gedane zaken
 1482. niet meer buiten kon geraken
 1483. met zijn dikke buik en maag.
 1484. Hij heeft het zich fameus beklaagd
 1485. dat hij zoveel honger had
 1486. gehad en door dat smalle gat
 1487. niet meer naar buiten kon geraken.
 1488. Ik begon lawaai te maken
 1489. in het dorp met veel tamtam,
 1490. want ik had een super plan:
 1491. Ik liep naar de pastoor, die -wat
 1492. een toeval- juist aan tafel zat.
 1493. De pastoor, die had een haan,
 1494. die gerust model kon staan
 1495. voor al het pluimvee van het land.
 1496. Hij was tam, at uit de hand
 1497. en zo. Ik nam hem in mijn mond
 1498. terwijl hij voor de tafel stond,
 1499. voor de ogen van zijn baas!
 1500. De priester brulde: ‘Galgenaas!
 1501. Ik kan mijn ogen niet geloven!
 1502. Dat komt mij voor mijn neus beroven
 1503. in mijn eigen huis! Sanctus
 1504. Spiritus, ik sla hem terminus!
 1505. Het zal hem spijten dat hij ’t deed!’
 1506. Hij nam zijn mes en smeet
 1507. me dan de tafel achterna, zo hoog,
 1508. dat ze met een grote boog
 1509. over mij heen vloog op de vloer
 1510. Hij vloekte als een ketter, zwoer
 1511. en riep dat ik moest blijven staan.
 1512. Hij sprong wild achter mij aan
 1513. terwijl hij zwaaide met zijn mes
 1514. en ik, ik leidde hem expres
 1515. tot bij de plaats waar Isengrin
 1516. gevangen zat. De haan zat in
 1517. mijn mond, maar ach, wat woog hij zwaar!
 1518. Ik kon niet anders dan hem daar
 1519. toevallig laten vallen, voor
 1520. het gat. ‘Voilà!’ riep de pastoor:
 1521. ‘Je bent je buit al kwijt, stuk dief!’
 1522. Hij brieste. Ik zei ‘Alstublief!’
 1523. en ging er toen gezwind vandoor!
 1524. En toen eerwaarde heer pastoor
 1525. zich bukte, zag hij Isengrin.
 1526. Wat nu volgt, is wel te voorzien.
 1527. De pastoor wierp met het mes
 1528. zijn oog uit. En toen kwamen zes
 1529. gewapende parochianen
 1530. die hem onder handen namen.
 1531. Het ging er nogal luid
 1532. aan toe. De buren kwamen uit
 1533. hun huis en als een lopend vuur-
 1534. tje ging het nieuws rond: in de schuur
 1535. van de pastoor, daar zat een wolf gevangen,
 1536. die met zijn buik was blijven hangen
 1537. in het gat. Wat een commotie!
 1538. De buurt liep over van emotie
 1539. en kwam naar het mirakel zien.
 1540. Het spel was uit voor Isengrin.
 1541. Hij werd intensief geschopt,
 1542. en rondom bont en blauw geklopt.
 1543. Hij kon niet eens verhinderen
 1544. dat een handvol kinderen
 1545. hem een blinddoek omdeed. Zin
 1546. of niet, hij had geen keuze, Isengrin.
 1547. Ze sloegen hem zo hard met stokken
 1548. tot zij hem uit het gat getrokken
 1549. hadden. Alles moest hij ondergaan.
 1550. Vóór men hem losliet, heeft men aan
 1551. zijn hals een zware steen gebonden,
 1552. en kort daarop zijn alle honden
 1553. blaffend op hem losgelaten.
 1554. Hij incasseerde heel wat slagen
 1555. zolang hij bij bewustzijn was.
 1556. Maar plots viel hij omver in ’t gras;
 1557. Hij was -zo leek het toch- morsdood.
 1558. De vreugde van de jeugd was groot:
 1559. Zij dansten, joelden, maakten herrie,
 1560. legden hem dan op een berrie
 1561. en over struikgewas en hagen
 1562. hebben zij hem weggedragen.
 1563. Buiten ’t dorp is hij een nacht
 1564. lang blijven liggen in een gracht.
 1565. Joost mag weten hoe hij dat
 1566. heeft overleefd. Maar, soit.
 1567. De keer daarop beloofde hij
 1568. een jaar lang mijn lakei te zijn
 1569. als ik hem kippenvlees serveerde.
 1570. Terwijl hij met mij meemarcheerde
 1571. liet ik hem in ’t kort verstaan
 1572. dat er twee kippen en een haan
 1573. verbleven in een boerderij,
 1574. hoog op een hanebalk, vlakbij
 1575. een valdeur! Hij geloofde mij!
 1576. Ik overtuigde hem dat hij
 1577. met mij tot op het dak moest klimmen
 1578. en dat hij ginder boven binnen
 1579. kon langs het bewuste valluik
 1580. en dat hij daar zijn lege buik
 1581. met kippenvlees kon vullen.
 1582. Hij kon zijn vreugde niet verhullen
 1583. en zenuwachtig kroopt hij door
 1584. het luik. Hij boog zich dan naar voor
 1585. en tastte in het donker rond.
 1586. Omdat hij uiteraard niks vond,
 1587. zei hij bezorgd: ‘Ik vind geen buit!’
 1588. Ik zei: ‘Nonkeltje, wat steekt gij uit?
 1589. Kruip wat verder naar het midden!
 1590. Die, die hier het dichtste zitten,
 1591. die heb ik vroeger al verschalkt!’
 1592. Hij kroop nog verder op de balk
 1593. en toen hij ver genoeg was -God,
 1594. wat hield ik hem toch voor de zot-
 1595. deed ik hem schrikken. De debiel
 1596. verloor zijn evenwicht en viel!
 1597. Hij tuimelde van hoog in’t dak
 1598. omlaag en landde met een smak
 1599. beneden op de vloer. Iedereen
 1600. schoot wakker en er was geeneen
 1601. die op dit nachtelijke uur
 1602. kon raden, wat er naast het vuur
 1603. gevallen was! Ze maakten licht
 1604. en kregen Isengrin in zicht.
 1605. Ze hebben hem bijna gedood.
 1606. Ik heb hem dikwijls diep in nood
 1607. gebracht. Maar, wat ik ook
 1608. met hem mag hebben uitgespookt,
 1609. ik heb toch het meeste spijt
 1610. van mijn gebrek aan loyauteit
 1611. voor Yswende, zijn mooie vrouw,
 1612. waar hij onnoemelijk van houdt.
 1613. God moet het mij vergeven!
 1614. Ik heb iets met haar bedreven
 1615. dat ik liever voor mij had
 1616. dan achter mij.’ Grimbeert sprak:
 1617. ‘Zeg, als je biechten wil bij mij
 1618. om zo van al je zonden vrij
 1619. te zijn, wel, spreek dan klare taal.
 1620. Wat betekent dit verhaal?’
 1621. ‘Ik heb iets met haar gedaan!’
 1622. ‘Hoe moet ik dat nu juist verstaan?
 1623. Ik wil het scherp geformuleerd.’
 1624. Reynaert zei: ‘Maar, lieve Grimbeert
 1625. Mijn tactgevoel is veel te groot
 1626. om u hier zomaar bot en bloot
 1627. te zeggen dat ik met mijn tante
 1628. heb gevrijd. Wij zijn verwanten
 1629. en ik wil u niet choqueren.
 1630. Zo, dat was het ongeveer, euh,
 1631. verder weet ik niets meer nu
 1632. en daarom, Grimbeert, vraag ik u
 1633. een aangepaste penitentie.’
 1634. Grimbeert, vol intelligentie,
 1635. brak uit een haag een kleine roede
 1636. en gaf hem daarmee veertig boete-
 1637. slagen, één voor elke misdaad.
 1638. Vervolgens gaf hij hem de raad
 1639. zich tot het goede te bekeren
 1640. en te vasten en te mediteren,
 1641. en te heiligen de dag des Heren,
 1642. en iedereen te corrigeren
 1643. die naast het rechte pad zou lopen
 1644. en eerlijk aan de kost te komen.
 1645. Verder liet hij hem beloven
 1646. dat hij nooit meer iets zou roven
 1647. of zou stelen en voortaan
 1648. uitsluitend nog zou denken aan
 1649. zijn ziel. Op hoop van zegen
 1650. gingen zij daarna hun wegen.
 1651. Daarmee was de biecht gedaan
 1652. Zij vatten dus hun reis weer aan
 1653. en gingen samen naar ’t proces.
 1654. Nu lag toevallig langs de weg
 1655. waarop hun tocht juist was begonnen
 1656. een kloostertje van zwarte nonnen,
 1657. waar vele kippetjes en hoentjes,
 1658. veel hennetjes en veel en kapoentjes
 1659. buiten de omheining liepen.
 1660. Reynaert was bepaald het type
 1661. dat sluw en onbetrouwbaar is.
 1662. Hij zei: ‘Als ik mij niet vergis,
 1663. dan is de kortste weg langs hier!’
 1664. Op deze listige manier
 1665. bracht hij Grimbeert bij de schuur
 1666. waar het pluimvee langs de muur
 1667. op wandel was, her en der.
 1668. Reynaert zag ze al van ver
 1669. en gaf zijn ogen goed de kost.
 1670. Daar liep, ietwat apart, een roste
 1671. haan, die vet was en ook jong.
 1672. Reynaert vloog er met een sprong
 1673. op af, zodat de pluimen stoven.
 1674. ‘Maar oom! Zit er bij jou hierboven
 1675. soms iets los? Wat ga je doen?’
 1676. riep Grimbeert. ‘Wil je voor zo’n hoen
 1677. hervallen in het zondig leven
 1678. waarvoor jij nog maar zoëven
 1679. absolutie hebt gekregen?’
 1680. Reynaert zei: ‘Ach, hou me tegen.
 1681. Ik was het weer vergeten, neef.
 1682. Vraag God dat hij het mij vergeeft!
 1683. Het gebeurt mij nooit niet meer!’
 1684. Zij keerden op hun stappen weer,
 1685. over een smalle brug. Maar Rey-
 1686. naert bleef over zijn schouder kij-
 1687. ken naar die malse kippendingen.
 1688. Hij kon zich bijna niet bedwingen,
 1689. hij verlangde zo, hij snakte…
 1690. Als je zijn hoofd had afgehakt
 1691. dan was dat rechtstreeks en subietens
 1692. terug gevlogen naar die kiekens.
 1693. Grimbeert keek naar zijn gelaat
 1694. en zei: ‘Jij, onbeschaamde veelvraat!
 1695. Je kijkt haast scheel van de begeerte.’
 1696. Reynaert zei: ‘Gij zijt verkeerd!’
 1697. Het kwetst mij dat ge zoiets denkt,
 1698. terwijl ik aan het bidden ben!
 1699. Laat mij twee paternosters lezen
 1700. voor de ziel van de gewezen
 1701. hoenders en de ganzen, die ik hier
 1702. zo dikwijls én met veel plezier
 1703. in mijn netten heb gestrikt
 1704. en van de nonnen heb gepikt!’
 1705. Grimbeert ergerde zich krom
 1706. want Reynaert keek voortdurend achterom.
 1707. Zo kwamen zij weer op de hoofdstraat.
 1708. Reynaert kreeg het langzaam kwaad.
 1709. Hij naderde nu snel het hof
 1710. en hij wist absoluut niet of
 1711. hij het proces zou overleven.
 1712. Hij begon zowaar te beven!
 1713. Toen aan het hof vernomen
 1714. werd dat Reynaert aangekomen
 1715. was in het gezelschap van de das,
 1716. denk ik dat er niemand was
 1717. die geen aanklacht voorbereidde.
 1718. Zelfs wie arm was, ziek, of beide,
 1719. had het op de vos gemunt.
 1720. Reynaert maakte er een punt
 1721. van niet te tonen dat hij bang was
 1722. en hij zei zelfs tot de das:
 1723. ‘Laat ons midden door het volk gaan!’
 1724. Hij nam daarbij een houding aan
 1725. van grote superioriteit
 1726. als was hij zelf een majesteit
 1727. en had hij niets verkeerd gedaan.
 1728. Zelfverzekerd ging hij staan
 1729. voor koning Nobel en hij zei:
 1730. ‘Dat God, die alle heerschappij
 1731. bezit, u roem en eer mag geven
 1732. en een lang, gelukkig leven.
 1733. Ik groet u, koning! En met recht!
 1734. Geen vorst heeft ooit een knecht
 1735. gehad zo trouw als ik: altijd
 1736. een toonbeeld van loyauteit.
 1737. Dat is al meer dan eens bewezen!
 1738. Helaas! De meesten hier aanwezig
 1739. zouden mij uw vriendschap roven,
 1740. als u hun leugens zou geloven.
 1741. Maar dat doet u niet! Geloofd
 1742. zij God! Het siert gekroonde hoofd-
 1743. en dat zij kritisch luisteren
 1744. naar wat boze tongen fluisteren.
 1745. Niettemin is ’t godgeklaagd
 1746. dat er aan het hof vandaag
 1747. zoveel oneerlijke schavuiten
 1748. zijn die zomaar klachten uiten
 1749. aan ’t adres van iemand die
 1750. onschuldig is. Geloof ze niet!
 1751. Zij zijn van boosheid zo doortrokken
 1752. dat zij kwaad berokkenen
 1753. aan wie rechtschapen is. God
 1754. moge ze verdoemen tot
 1755. in eeuwigheid. Ze zijn het waard!’
 1756. De koning zei: ‘Wel, wel, Reynaert!
 1757. ach, Reynaert, valse opponent!
 1758. Dat mooie redenaarstalent
 1759. van jou, dat helpt je nu geen zier.
 1760. Smeken moet je ook niet hier.
 1761. Zo maak je mij niet tot je vriend.
 1762. ’t Is waar, je wou mij ooit van dienst
 1763. zijn bij een affaire in de wouden,
 1764. maar je hebt je niet gehouden
 1765. aan de eed die je gezworen
 1766. had.’ ‘O wee, ik heb zoveel verloren…’
 1767. sprak Cantecleer, terwijl hij opstond,
 1768. maar Nobel zei: ‘Ach, hou je mond,
 1769. heer Cantecleer, en laat mij spreken.
 1770. Gun mij het antwoord op zijn streken.
 1771. Ach, mijnheer de dief, Reynaert,
 1772. hoeveel liefde ik jou waard
 1773. ben, heb je goed gedemonstreerd
 1774. aan mijn bodes: de arme Tybeert
 1775. en daarvoor de edele Bruin,
 1776. die nu nog bloed heeft aan zijn kruin.
 1777. Dat zal ik je nooit vergeven!
 1778. Dat betaal je met je leven!
 1779. Ik maak er korte metten mee!’
 1780. ‘Nomine Patrum, Christum filie!’
 1781. zei Reynaert ‘Het kan zijn dat Bruin
 1782. nog altijd bloed heeft aan zijn kruin,
 1783. maar wat heb ik daarmee te maken?
 1784. Mijnheer liet zich die honing smaken
 1785. en Lamfroit heeft hem betrapt.
 1786. ’t Is waar, hij is hard aangepakt,
 1787. geslagen en ook grof beledigd,
 1788. maar als hij zich wat had verdedigd
 1789. in plaats van op de vlucht te slaan,
 1790. de zaken zouden anders staan!
 1791. En wat betreft de kater Tybeert:
 1792. als iemand die bij mij logeert
 1793. ongevraagd uit stelen gaat
 1794. en zo in de problemen raakt,
 1795. is dat dan mijn verantwoordelijkheid?
 1796. Dan vervloek ik tot in eeuwigheid
 1797. mijn lot! Ach, Leeuw, geloof mij vrij:
 1798. uw absolute heerschappij
 1799. wordt hier door niemand niet betwist.
 1800. Wat u als koning ook beslist,
 1801. gebeurt, ten goede of ten kwade.
 1802. Als u mij koken wilt, of braden,
 1803. of ophangen, of mijn ogen uitslaan,
 1804. zal ik dat moeten ondergaan.
 1805. U zwaait over iedereen de plak.
 1806. U bent groot en ik ben zwak.
 1807. Uw achterban, die is erg groot;
 1808. de mijne klein. Toch is een dood-
 1809. straf de verkeerde oplossing
 1810. voor dit spijtig rechtsgeding.’
 1811. Wie sprong daar op? Belijn de ram
 1812. en samen mét hem zijn madam,
 1813. het schaap Mie Mèè.
 1814. Belijn zei: ‘Laten wèè
 1815. al onze klachten formuleren.’
 1816. Bruin sprong recht met alle beren,
 1817. én Tybeert, de gebelgde kater,
 1818. én Isengrinus, zijn confrater,
 1819. én Fortàdent, het everzwijn
 1820. en ook de raaf, heer Tiecelijn,
 1821. én Pancer de bever, én Bruneel
 1822. de dikke roerdomp, én Rosseel
 1823. de eekhoorn, én mevrouw Fluweel
 1824. de wezel, en natuurlijk weer
 1825. de familie Cantecleer,
 1826. met klapperende vleugelslag,
 1827. maar ook het fret, Klein Winstbejag.
 1828. en allen stapten samen naar
 1829. de koning en ze eisten daar
 1830. met klem en in het openbaar
 1831. de arrestatie van Renard.
 1832. Zelden heeft men een pleidooi
 1833. gehoord van dieren, dat zo mooi
 1834. was, zo ad rem en duidelijk.
 1835. Het is helaas onmogelijk
 1836. in verzen te reproduceren
 1837. hoe scherp zij daar argumenteerden.
 1838. Ik kort het daarom ook wat in
 1839. voor u. Ach, elke redevoering
 1840. was een pareltje op zich.
 1841. En zoals de wet verplicht
 1842. werd elke aanklacht ook bewezen.
 1843. Tot slot vroeg Nobel over deze
 1844. boef het oordeel van zijn raad.
 1845. De heren eisten dat er dade-
 1846. lijk een galg werd opgericht
 1847. om die uitzonderlijke booswicht
 1848. op te hangen bij zijn keel.
 1849. Reynaerts spel leek uitgespeeld.
 1850. Toen Reynaert dus veroordeeld was,
 1851. verlieten naast Grimbeert de das
 1852. ook Reynaerts naaste bloedverwanten
 1853. het proces, om de navrante
 1854. reden dat zij niet konden gedogen
 1855. dat men Reynaert voor hun ogen
 1856. op zou knopen als een dief,
 1857. al had niet iedereen hem lief.
 1858. De koning was een wijs strateeg
 1859. en toen hij in de gaten kreeg
 1860. dat er zoveel jongelingen
 1861. met Grimbeert mee naar buiten gingen,
 1862. simpelweg uit sympathie
 1863. voor hun familielid, toen dacht ie
 1864. ‘Dit pak ik beter anders aan, want,
 1865. al is Reynaert een flagrante
 1866. schurk, zijn familie is erg ruim.’
 1867. Hij zei: ‘Isengrin en Bruin,
 1868. waarom zo traag en onbeslist?
 1869. Reynaert is een specialist-
 1870. ontsnapper en de avond valt.
 1871. Hij mag in geen geval
 1872. een kans om te ontsnappen
 1873. krijgen, want hij staat te trappelen
 1874. om weg te raken. Als hij vlucht,
 1875. dan zien we hem hier nooit meer terug.
 1876. Hij moet hangen. Waarom dan
 1877. niet nu onmiddellijk? Of kan
 1878. dat niet meer vóór de nacht
 1879. valt? Isengrin zei heel bedacht-
 1880. zaam: ‘Er is hier een galg, dichtbij!
 1881. ’maar met dezelfde adem zuchtte hij.
 1882. Tybeert de kater zei: ‘Isengrijn,
 1883. ik weet het wel: je hart doet pijn
 1884. en ik begrijp dat ook een beetje.
 1885. Maar door Reynaerts list – dat weet je –
 1886. zijn Dikke Buik en Grote Balg,
 1887. jouw broers, gestorven aan de galg!
 1888. Nu is het uur gekomen van
 1889. de wraak. Als je een echte man
 1890. was, dan was alles al voorbij
 1891. en was Reynaert er al bij!
 1892. ’Isengrin zei tegen Tybeert:
 1893. ‘Onnodig dat je mij beleert.
 1894. Hadden wij hier nu een strop,
 1895. dan wist Reynaerts vossenstrot
 1896. al lang hoe zwaar zijn billen wegen!
 1897. ’Reynaert, die tot nu gezwegen
 1898. had, zei: ‘Mijne heren, hou
 1899. het kort. Kijk, Tybeert heeft een touw
 1900. veroverd. Kijk maar rond zijn keel.
 1901. Hij heeft er er ongelooflijk veel
 1902. voor moeten doen, daar in het huis
 1903. van de pastoor. En in zijn kruis.
 1904. Dus, Isengrin, niet meer getreurd!
 1905. Vandaag valt u de eer te beurt
 1906. uw eigen neef, Reynaert de rode,
 1907. met eigen hand te mogen doden!
 1908. ’De koning zei daarop spontaan:
 1909. ‘Laat Tybeert met u mee gaan.
 1910. Laat hem naar boven klimmen met
 1911. het touw en delen in de pret.
 1912. Vooruit, Tybeert, maak alles klaar!
 1913. Verlies geen tijd. Kom, ga nu maar!
 1914. ’Daarop zei Isengrin tot Bruin:
 1915. ‘Ik zweer het, bij de kloosterkruin
 1916. die boven op mijn schedel staat:
 1917. Reynaert heeft de beste raad
 1918. gegeven die ik ooit van enig dier
 1919. gekregen heb. Hij wil kloosterbier?
 1920. Wel, we zullen het hem brouwen!
 1921. ’Bruin riep: ‘Tybeert, neem het touw en
 1922. kom! Wij zetten hem betaald
 1923. wat hij met ons heeft uitgehaald:
 1924. mijn mooie wangen en jouw oog.
 1925. We hangen hem vandaag zo hoog,
 1926. dat al zijn maatjes het goed zien!’
 1927. ‘Komaan! Hij heeft het dik verdiend.
 1928. zei Tybeert en hij nam de koord
 1929. met een enthousiasme, ongehoord!
 1930. ’De drie heren die op Reynaert
 1931. woedend waren, waren klaar:
 1932. de wolf, vervolgens Tybeert,
 1933. en dan Bruin, die had geleerd
 1934. hoe men het best geen honing steelt.
 1935. Isengrin was heel formeel
 1936. en vlak voordat hij weg zou gaan
 1937. maande hij eenieder aan,
 1938. al zijn nichten, al zijn neven,
 1939. allen die aan ’t hof verbleven,
 1940. elke buur en elke gast:
 1941. ‘Alsjeblief, hou Reynaert vast!
 1942. ’En Aarseind, zijn echtgenote,
 1943. zei hij dat hij ze zou doden
 1944. als ze niet bij Reynaert bleef.
 1945. ‘Ik wil dat je aan Reynaert kleeft,
 1946. en geen duimbreed van hem wijkt
 1947. niet voor geld en niet voor rijk-
 1948. dom, niet door ziekte of door nood.
 1949. Je blijft bij hem tot in der dood!’
 1950. Wie aanwezig was, die hoorde
 1951. Reynaert in het kort antwoorden.
 1952. ‘Ach, Isengrin, onzalig dier!
 1953. Mijn ondergang doet u plezier.
 1954. Maar al stort ge mij in schande,
 1955. één ding weet ik: als mijn tante
 1956. terugdenkt aan die tijd van toen,
 1957. zal zij mij zeker niks misdoen.
 1958. Oom Isengrin, het is niet goed,
 1959. wat gij hier met uw neefje doet.
 1960. En dat geldt ook voor Bruin en Tybeert:
 1961. ge hebt mij schandelijk onteerd.
 1962. Gij drieën hebt ervoor gezorgd
 1963. dat ik zo dadelijk geworgd
 1964. wordt! Bovendien is door uw schuld
 1965. haast iedereen van haat vervuld
 1966. en scheldt men mij hier uit voor dief!
 1967. Daarom smeek ik alstublieft
 1968. dat God u van uw voetstuk blaast
 1969. als gij u niet een beetje haast
 1970. om te doen wat dat gij doen moet!
 1971. Mijn hart, dat blaakt nog steeds van moed!
 1972. Ik durf te sterven, zonder spijt!
 1973. Want is mijn vader niet bevrijd
 1974. van al zijn zonden toen hij stierf?
 1975. Loop naar de galg met uw gerief,
 1976. en prepareer ze zonder dralen,
 1977. of de duivel mag u halen!
 1978. Hop met de beentjes! Drie, twee, één!
 1979. ’Toen zij Isengrin: ‘Ameen!’
 1980. ‘Amèn’ zei Bruin en: ‘Naar de hel
 1981. met hem die op de derde tel
 1982. niet weg is!’ ‘Hup! Vooruit!’ riep Ty-
 1983. beert luid: Eén… twee… drie!’
 1984. en zo vertrokken de atleten
 1985. om zich met elkaar te meten
 1986. in een heuse steeplechase.
 1987. Bruin en Isengrin, die pees-
 1988. den ervandoor en Tybert,
 1989. die wel wat gehinderd werd
 1990. door de strop die hij moest dragen,
 1991. klampte aan, nog niet verslagen,
 1992. en nog vol van goede wil.
 1993. Reynaert overschouwde stil
 1994. het tafereel en zag ze lopen,
 1995. die hem meenden op te knopen.
 1996. ‘Wacht maar, jongens!’ zei Reynaarde,
 1997. terwijl hij in de verte staarde
 1998. en zag hoe zij de bocht ingingen,
 1999. ‘Jezus, wat een jongelingen!
 2000. laat ze springen, laat ze lopen!
 2001. Als ik blijf leven, dan bekopen
 2002. zij dit gretige vertrek.
 2003. Aan listen heb ik geen gebrek,
 2004. maar ik heb die heren graag
 2005. zo ver als mogelijk vandaag.
 2006. Van hen heb ik het meeste schrik.
 2007. Zo, en nu wil ik eens zien of ik
 2008. misschien succes kan oogsten met
 2009. een list die ‘k in elkaar gezet
 2010. heb de voorbije, bange nacht.
 2011. Als mijn overtuigingskracht
 2012. voldoende groot is, -en dat is ze-
 2013. zal ik straks de koning klissen,
 2014. hij mag zo slim zijn als hij wil!
 2015. ’Een hoorn schalde. Het werd stil.
 2016. De koning wou hem weg doen leiden,
 2017. maar de sluwe Reynaert zeide:
 2018. ‘Wacht nog tot de galg gereed is,
 2019. dan geef ik een getuigenis
 2020. voor al wie hier aanwezig is
 2021. en vraag ik om vergiffenis
 2022. voor alles wat ik heb misdaan.
 2023. t’ Is toch beter dat voortaan
 2024. niemand meer terecht kan staan
 2025. voor iets wat ík heb fout gedaan.
 2026. ’De koning zei: ‘Spreek op! Vooruit!
 2027. ’Reynaert trok een droeve snuit,
 2028. en keek deemoedig in het rond,
 2029. terwijl hij met zijn biecht begon.
 2030. ‘Domine, patri filii,
 2031. ’zei hij ‘help mij, want ik zie
 2032. hier niemand zitten die ik nooit
 2033. eens roet in ’t eten heb gestrooid.
 2034. Toch durf ik vragen, mijne heren
 2035. dat u mij laat expliceren,
 2036. hoe ik, armzalig schepselken,
 2037. met het kwaad begonnen ben.
 2038. Ik was ooit een lieflijk kind,
 2039. goed opgevoed en welgezind.
 2040. Maar toen ik van de borst af was,
 2041. en buiten speelde in het gras,
 2042. hoorde ik de lammetjes blaten.
 2043. Opeens kon ik het niet meer laten:
 2044. ik beet er eentje dood. Het bloed,
 2045. dat smaakte zo verschrikkelijk goed
 2046. dat ik ook het vlees probeerde.
 2047. Een delicatesse! Ik degusteerde
 2048. daarna nog twee geitenbokjes
 2049. die ik ergens in de bosjes
 2050. hoorde blaten. Daags nadien
 2051. deed ik het nog eens. Bovendien
 2052. werd ik almaar aggressiever
 2053. tot ik op den duur niets liever
 2054. deed dan bijten. Kippen! Ganzen!
 2055. Als ik bloed tussen mijn tanden
 2056. had, dan werd ik woest en wreed
 2057. en wat ik tegenkwam, dat beet
 2058. ik dood, gewoon voor het plezier!
 2059. Ik pakte ieder eetbaar dier!
 2060. Op een koude winterdag
 2061. vond ik Isengrin. Hij lag
 2062. bij Belsele onder een boom
 2063. en was, beweerde hij, mijn oom.
 2064. Uit zijn genealogie
 2065. bleek inderdaad dat wij fami-
 2066. lie waren. Ach, nu spijt het mij,
 2067. maar toen beloofden wij
 2068. elkander eeuwig trouw. En zo…
 2069. werden wij een dievenduo.
 2070. Hij stal het grote, ik het kleine.
 2071. Mijn buit moest ik bij de zijne
 2072. leggen en dan deelden wij.
 2073. Zogezegd. Want ik mocht blij
 2074. zijn als ik aan mijn trekken kwam.
 2075. Als Isengrin al eens een ram,
 2076. of zelfs een kalfje had gepakt,
 2077. dan kreeg ik meestal maar een snak
 2078. en een beet. Dan gromde hij naar mij,
 2079. zo woest en wit van razernij,
 2080. dat hij mij ermee verdreef
 2081. en de buit alleen voor hem bleef.
 2082. Ik heb daarover nooit geklaagd.
 2083. Hoe dikwijls heb ik meegemaakt
 2084. dat wij op jacht een grote prooi
 2085. -een os, een varken of een ooi-
 2086. tesamen hadden buitgemaakt,
 2087. en dat mijnheer op zijn gemak
 2088. met zijn madam Aarsvlindertjes
 2089. en zijn zeven kindertjes
 2090. aan tafel ging. Ik kreeg een botje,
 2091. een ribbetje, een overschotje,
 2092. waaraan zijn kroost al had gebeten.
 2093. Ik kwam nauwelijks aan eten,
 2094. maar toch bleef ik altijd loyaal.
 2095. Mijn jonge hart was helemaal
 2096. vervuld van liefde voor mijn oom.
 2097. Maar ja, ondank is ’s werelds loon!
 2098. En dan moet u, Sire, weten,
 2099. dat ik gemakkelijk te eten
 2100. had gehad, want ik heb zil-
 2101. ver, ik heb goud, zoveel ik wil.
 2102. Zoveel, dat geen enkele wagen
 2103. het in zeven keer kan dragen.
 2104. ’Toen de koning dit gehoord
 2105. had, nam hij energiek het woord:
 2106. ‘Reynaert, van waar komt die schat?’
 2107. ‘Wel,’ zei Reynaert: ‘als u dat
 2108. per se wilt weten, zal ik zorgen
 2109. dat dit mysterie niet verborgen
 2110. blijft, majesteit. Dat is beloofd!
 2111. Ik heb die schat geroofd,
 2112. maar als ik hem niet had gestolen,
 2113. dan beweer ik onverholen,
 2114. dat u tot onze grote pijn
 2115. met deze schat vermoord zou zijn!
 2116. ’De koningin werd wit van schrik
 2117. en zei: ‘O, lieve Reynaert, ik
 2118. verschiet! O, Reynaert, O, O, O
 2119. O, Reynaert, O, wat zeg jij zo!
 2120. Ik vraag je dus met grote aandrang:
 2121. jij, die zo dicht bij de aanvang
 2122. van het eeuwig leven staat,
 2123. vertel de waarheid, als het gaat!
 2124. Maak bekend wat je gehoord
 2125. hebt van een moord of van een moord-
 2126. complot! Vertel mij wie de dood
 2127. wil van mijn heer en echtgenoot?
 2128. Maak het openbaar, vooruit!
 2129. ’Luister nu hoe de schavuit
 2130. hen bij de koninklijke neus
 2131. neemt en bijzonder ingenieus
 2132. hun vriendschap en waardering wint,
 2133. terwijl hij Bruin en Isengrin
 2134. -al treft hen hoegenaamd geen schuld-
 2135. bewust in een kwaad daglicht stelt
 2136. zodat zij zelfs in ongenade
 2137. vallen en massieve schade
 2138. lijden. Ach, ze waren fier
 2139. dat zij een bitter kloosterbier
 2140. voor Reynaert mochten brouwen.
 2141. Maar je mag erop vertrouwen
 2142. dat hij ze, tot hun scha en schande,
 2143. een straf jeneverke zal branden.
 2144. Alsof hij er het hart van in
 2145. was zei de vos: ‘O, koningin,
 2146. ik sta met één been in het graf.
 2147. Zelfs als u mij die raad niet gaf,
 2148. dan nog zou ik het u vertellen,
 2149. omdat ik anders in het helle-
 2150. vuur moet branden met veel pijn.
 2151. Nee, mijn ziel moet zuiver zijn!
 2152. En daarom, als de koning wil
 2153. bevelen dat het hier nu stil
 2154. wordt, zal ik zeggen, als ik mag,
 2155. wie die laffe moordaanslag
 2156. beraamd heeft, ook al zijn er bij,
 2157. die zelfs familie zijn van mij:
 2158. geliefden, die ik niet echt graag
 2159. aan de justitie overdraag.
 2160. Maar omdat ik schrik heb voor de hel
 2161. doe ik dat vanmiddag wél.
 2162. Men zegt dat wie een moord verzwijgt
 2163. in de hel een zware straf krijgt.
 2164. ’De koning vroeg hem met bezwaard
 2165. gemoed: ‘Maar, Reynaert, is dat waar?’
 2166. ‘Of het waar is, vraagt gij mij?
 2167. Beseft gij niet dat ik al bij-
 2168. na dood ben? Denk toch niet, mijn vorst,
 2169. dat ik -al ben ik maar een hansworst-
 2170. in mijn positie nog akkoord
 2171. kan gaan met zo een laffe moord!
 2172. Of denkt gij dat ik eraan peins
 2173. te liegen voor mijn laatste reis?
 2174. ’De koningin drong aan omdat
 2175. zij zulke angstgevoelens had,
 2176. en dus gebood de koning streng
 2177. dat niemand nog de toestemming
 2178. tot spreken had –zelfs niet één woord
 2179. -zodat Reynaert ongestoord
 2180. zijn onthullingen kon doen.
 2181. Iedereen werd stil en toen
 2182. beval de koning hem te spreken.
 2183. Reynaert, die vol vossenstreken
 2184. zat, lachte fijntjes in zijn vuistje
 2185. en hij zei: ‘Wees stil en luister,
 2186. zo wil het Zijne Majesteit.
 2187. Al ben ik niet goed voorbereid,
 2188. ik maak de namen openbaar
 2189. van de verraders. Daarbij spaar
 2190. ik niemand. En wie dat betreurt,
 2191. moet zich schamen, als ’t gebeurt.
 2192. ’Luister nu, hoe de verrader
 2193. Reynaert zelfs zijn eigen vader
 2194. mee betrekt in zijn intrige
 2195. en hoe hij begint te liegen
 2196. over Grimbeert, ook al is die
 2197. het gouden hart van de familie.
 2198. Reynaert deed zoiets omdat
 2199. hij daardoor ook voor alles wat
 2200. hij van zijn vijanden beweerde
 2201. geloofwaardigheid creëerde,
 2202. als hij ze straks beticht van moord.
 2203. Luister maar: hij neemt het woord!
 2204. Reynaert zei: ‘Wel, ge moet weten
 2205. dat mijn vader, lang geleden,
 2206. goed verborgen in de grond
 2207. de geheime schat gevond-
 2208. en heeft van koning Ermenrijk.
 2209. De rijkdom is hem dadelijk
 2210. naar het hoofd gestegen,
 2211. want hij waande zich verheven
 2212. boven iedereen. Wat later
 2213. heeft hij dan Tybeert de kater
 2214. op weg gestuurd naar de Ardennen
 2215. om Bruin daar in de wilde dennen-
 2216. bossen te gaan zoeken en
 2217. de beer subiet naar Vlaanderen
 2218. te roepen voor het koningschap.
 2219. Bruin ontplofte haast van blijdschap:
 2220. koning worden was altijd
 2221. zijn droom geweest. Dadelijk
 2222. vertrok hij naar het land van Waas,
 2223. waar vaders uitvalsbasis was.
 2224. Hij ontbood voorts ook de wijze
 2225. Grimbeert, Isengrin de grijze
 2226. en Tybeert, die daarmee de vijfde
 2227. was. Niet zover van Hijfte,
 2228. halverwege de baan naar Gent,
 2229. hielden zij hun parlement.
 2230. In het holste van de nacht
 2231. en volledig in de macht
 2232. van de duivel en de hel,
 2233. zwoeren zij daar op dat veld
 2234. de dood van onze koning. Alle
 2235. vijf! Het zal u tegenvallen,
 2236. maar ze zwoeren op de kruin
 2237. van Isengrin, dat ze van Bruin
 2238. een machtig koning zouden maken,
 2239. gezeten op de troon in Aken.
 2240. En nog iets kwamen z’ overeen:
 2241. Mijn vader, die zou iedereen
 2242. van uw familie die in opstand
 2243. kwam met al zijn geld constant
 2244. gaan tegenwerken, zodat die
 2245. zou eindigen in de miserie.
 2246. Hoe ik aan die informatie kom?
 2247. Wel, op een morgen, kort voor zons-
 2248. opgang, heeft mijn neef, de das,
 2249. die lichtjes aangeschoten was,
 2250. op de heide een geheim
 2251. gesprek gehad met Hermelijn,
 2252. Hij heeft haar zeer gedetailleerd
 2253. het hele plan geëxpliceerd.
 2254. Mijn vrouw, dat is een raar geval.
 2255. Zij beloofde Grimbeert dat ze al-
 2256. les stil zou houden, maar zij nam
 2257. de weg naar ’t bos. Ze kwam
 2258. onmiddellijk naar mij gesneld
 2259. en heeft het dadelijk verteld.
 2260. Stillekes, maar heel gedreven
 2261. heeft ze mij ’t bewijs gegeven
 2262. dat wat ze zei ook werkelijk waar
 2263. was. Ja, ik zweer u: al mijn haar
 2264. ging rechtstaan van de schrik
 2265. en op hetzelfde ogenblik
 2266. kromp mijn hart ineen van pijn.
 2267. Daarvan kunt ge zeker zijn!
 2268. De kikkers waren lang geleden
 2269. vrij, maar zij waren niet tevreden.
 2270. Zij wilden absoluut een koning
 2271. en hielden daarom een betoging.
 2272. Met een vreselijk gekwaak
 2273. aan het adres van God, maak-
 2274. te jong en oud gezamenlijk
 2275. de kikkerwensen duidelijk:
 2276. Een heerser wilden zij, een vorst!
 2277. God aanhoorde deze kikvors-
 2278. klacht en schonk hen na een jaar
 2279. zijne majesteit de ooievaar.
 2280. Die beet ze dood en hij verslond
 2281. ze, overal waar hij ze vond,
 2282. zowel in ’t water als op ’t veld.
 2283. Hij overheerste met geweld
 2284. en kende geen genade. Ach!
 2285. de kikkers deden hun beklag,
 2286. maar het was te laat! Hun vrijheid
 2287. waren zij voor altijd kwijt.
 2288. Zij zullen tot in eeuwigheid
 2289. gebukt gaan onder slavernij
 2290. en beven voor het groot gevaar
 2291. van hun koning ooievaar.
 2292. Mijne heren, arm en rijk,
 2293. Ik vreesde dat het u gelijk
 2294. die kikkers zou vergaan zijn. Ja!
 2295. en daarom heb ik zorg gedra-
 2296. gen voor ons allemaal, al krijg ik nu
 2297. maar weinig dankbaarheid van u.
 2298. Ik ken Bruin als vals en slecht,
 2299. mateloos en onoprecht.
 2300. Ik dacht: Als die ooit koning wordt,
 2301. zijn wij er gloeiend bij. Hij stort
 2302. ons allemaal in de ellende.
 2303. De koning, die ik tot nu kende,
 2304. is hooggeboren en zachtaardig
 2305. en voor iedereen rechtvaardig.
 2306. Ik besefte dan ook dadelijk
 2307. dat een wissel schadelijk
 2308. zou zijn geweest voor iedereen.
 2309. Niemand had daar baat bij, neen!
 2310. Daarom heb ik mij fors in-
 2311. gespannen om een oplossing
 2312. te vinden. Ik heb bestudeerd
 2313. hoe vaders plan gesaboteerd
 2314. kon worden, dat boosaardig plan
 2315. om een achterlijke charlatan
 2316. tot koning uit te roepen! Wat
 2317. een ramp! Onafgebroken bad
 2318. ik dat mijn koning en mijn heer
 2319. zijn wereldlijke macht en eer
 2320. mocht houden. Ik besefte dat
 2321. mijn vader –als hij deze schat
 2322. behield- het zo aan boord zou weten
 2323. leggen met zijn bendeleden
 2324. dat de koning werd verstoten.
 2325. Ik dacht na en heb mij grote
 2326. moeite getroost. Ik heb mij krom
 2327. gezocht naar een methode om
 2328. de plaats te vinden waar de schat
 2329. kon liggen die mijn vader had
 2330. ontdekt. Ik heb hem continu
 2331. geschaduwd, om het even of hij nu
 2332. in ‘t bos of in het struikgewas
 2333. of in de open vlakte was.
 2334. Waar mijn kwieke oude pa
 2335. ook liep, te land en zelfs te wa-
 2336. ter, ‘s nachts of overdag,
 2337. ik lag steeds op vinkenslag.
 2338. Was het dag of was het nacht,
 2339. ik hield permanent de wacht.
 2340. En jawel, op zekere keer
 2341. lag ik, goed gecamoufleerd
 2342. in dekking op de grond, omdat
 2343. ik absoluut iets van die schat
 2344. te weten wilde komen. Wat
 2345. ik toen gezien heb? Wel, een gat,
 2346. waaruit mijn vader kwam gekropen.
 2347. Ik begon op slag te hopen
 2348. dat ik de schat gevonden had,
 2349. want ik merkte duidelijk dat
 2350. mijn vader eigenaardig deed.
 2351. Ik zag hoe hij voorzichtig rondkeek
 2352. en nauwkeurig controleerde
 2353. of iemand hem bespionneerde.
 2354. Pas toen hij niets of niemand zag,
 2355. sprong hij behoedzaam in het dag-
 2356. licht, vulde dan het gat met zand
 2357. en effende het met de hand.
 2358. Dat ik hem zag, dat wist hij niet.
 2359. Voor hij de schat daar achter
 2360. liet,veegde hij nog met zijn staart
 2361. de sporen uit die hij gemaakt
 2362. had en bedekte ze met aarde.
 2363. Zo heeft die oude vos mij daar de
 2364. sluwste list gedemonstreerd
 2365. die ik tot nu toe heb geleerd.
 2366. Vervolgens trok hij erop uit
 2367. om in het dorp een vette buit
 2368. te stelen uit een kippenren.
 2369. Toen ik dierf bewegen, ben
 2370. ik naar het hol gelopen, want
 2371. ik wilde zekerheid. Met hand-
 2372. en en met voeten ben ik dan
 2373. beginnen graven in het zand.
 2374. Haastig kroop ik in het gat
 2375. en vond aldaar een grote schat.
 2376. Niemand hier heeft ooit, hoe oud
 2377. hij ook mag wezen, zoveel goud
 2378. en zilver op een hoop gezien.
 2379. Gij vraagt u af wat ik nadien
 2380. gedaan heb? Ik heb dag en nacht
 2381. gewerkt. Ik heb de hele vracht
 2382. zonder hulp van kar of wagen,
 2383. puur op mankracht, weggedragen,
 2384. met de hulp van Hermelijn.
 2385. Wij trotseerden alle pijn
 2386. totdat wij die enorme schat
 2387. verborgen hadden in een gat
 2388. onder een haag, dat zó geheim
 2389. is dat alleen mijn Hermelijn
 2390. en ik het weten zijn. En kijk,
 2391. van toen af aan was ik schatrijk.
 2392. En de verraders? Wilt gij weten
 2393. wat die ondertussen deden?
 2394. Bruin zond in ’t geheim een bood-
 2395. schap rond naar iedereen. Hij bood
 2396. daarin enorme rijkdom aan
 2397. aan al wie achter hem wou staan.
 2398. Hij beloofde hen met gulle
 2399. hand dat hij hun zakken vullen
 2400. zou met zilver en met goud.
 2401. Mijn vader liep door veld en woud
 2402. als Bruins ambassadeur–privé
 2403. en had natuurlijk geen idee
 2404. dat ik tot bij zijn schat geraakt
 2405. was en zijn goud had buitgemaakt.
 2406. Als ik die schat niet had gevonden,
 2407. had hij er een stad als Londen
 2408. integraal mee kunnen kopen!
 2409. Dat komt ervan, van rond te lopen.
 2410. Toen vader alle hertogdommen
 2411. van de Elbe tot de Somme
 2412. onopvallend had bezocht,
 2413. had hij velen omgekocht.
 2414. Zij zouden Bruin in ruil voor geld
 2415. direct ter hulp komen gesneld.
 2416. In de zomer kwam hij weer
 2417. naar huis. Hij ging naar Bruin de beer
 2418. en de rest van zijn gezellen
 2419. en begon eerst te vertellen
 2420. dat hij maar ternauwernood
 2421. ontsnapt was aan de dood
 2422. in Sachsen. Bij een groot kasteel
 2423. waren alle dagen zoveel
 2424. jagers gepasseerd met honden,
 2425. dat ze hem bijna verslonden
 2426. hadden! Ja van scherts en luim,
 2427. daar hield hij van. Dan liet hij Bruin
 2428. de lijst met namen zien. Daarin
 2429. was de familie Isengrin
 2430. met achtentachtig man present,
 2431. de klauwen scherp, de mond potent.
 2432. Daarnaast de katers en de beren,
 2433. die voor Bruin wilden marcheren,
 2434. plus de vossen en de dassen,
 2435. zowel van Thüringen als Sachsen.
 2436. Allen waren ze van de partij
 2437. op voorwaarde dat ze soldij
 2438. voor twintig dagen kregen. Dan
 2439. beloofden allen als één man
 2440. in dienst van Bruin de beer te komen.
 2441. Dat heb ik –God zij dank- voorkomen!
 2442. Toen de vergadering gedaan
 2443. was, is mijn vader weggegaan,
 2444. om nog eens naar zijn schat te zien.
 2445. Maar toen hij korte tijd nadien
 2446. het hol bereikte, zag hij dat
 2447. er ingebroken was. De schat
 2448. was weg. Daarmee is alles min
 2449. of meer gezegd. Het had geen zin
 2450. meer. Toen hij tot dat inzicht kwam,
 2451. werd hij zodanig overmand
 2452. door gramschap dat hij zich verhing.
 2453. En daarmee was de samenzwering
 2454. opgedoekt. Door mij! Maar, God,
 2455. zie nu de speling van het lot:
 2456. De heren Bruin en Isengrin
 2457. staan bij de koning hoog in aanzien.
 2458. Hij prijst hen in het openbaar!
 2459. En ik, Renard, ben de sigaar!
 2460. ’De koning en de koningin
 2461. hoopten beiden op gewin.
 2462. Ze namen Reynaert wat terzijde
 2463. en drongen aan dat hij hen beiden
 2464. tonen zou waar hij de schat
 2465. verstopt had. Reynaert hoorde dat
 2466. en zei: ‘Moet ik mijn schat dan geven
 2467. aan iemand die mij om het leven
 2468. brengt? Dat is toch pure waanzin!
 2469. ’‘Maar, Reynaert!’ zei de koningin,
 2470. ‘Mijn eega zal je laten leven
 2471. en zal je viendelijk vergeven
 2472. alles wat je hebt misdaan.
 2473. En jij zult dan van nu af aan
 2474. een goede vriend zijn, wijs en trouw.’
 2475. ‘Ja,’ zei Reynaert, ‘ja, mevrouw:
 2476. Als zijne majesteit mij nu
 2477. uitdrukkelijk belooft, in uw
 2478. aanwezigheid, dat hij mij weer
 2479. volledig rehabiliteert,
 2480. en als hij mij vergeeft, ja, dan
 2481. zou ik aan u en aan uw man
 2482. wel willen tonen waar hij ligt.
 2483. ’De koning zei: ‘Ik ben geschift
 2484. als ik die Reynaert zou geloven,
 2485. een geboren dief en rover
 2486. en liegen doet hij als geen
 2487. een.’Maar de koningin zei: ‘Neen,
 2488. manlief, je mag hem echt geloven.
 2489. Al was hij ooit een felle rover,
 2490. die periode is voorgoed voorbij.
 2491. Je hebt toch zelf gehoord hoe hij
 2492. zijn eigen vader en zijn neef,
 2493. de das, van moord beschuldigd heeft.
 2494. Als hij wou liegen, had hij even
 2495. goed twee andere namen kunnen geven.
 2496. Dan was hij ter kwader trouw.’
 2497. Toen zei de koning: ‘Lieve vrouw,
 2498. ik vrees wel dat de zaak ons schaadt,
 2499. maar ik zal luisteren naar jouw raad.
 2500. Ik zal met hem een overeen-
 2501. komst sluiten, enkel en alleen
 2502. omdat jij daar zo op aandringt.
 2503. Maar luister goed! Ik zeg één ding:
 2504. als hij ons nog één keer bedot
 2505. zal zijn familie het -bij God!-
 2506. tot in de tiende graad bekopen!’
 2507. ‘De koning is erin gelopen!
 2508. ’dacht Reynaert hierop opgewekt
 2509. en zei: ‘Mijn heer, ik ben niet gek.
 2510. Ik accepteer al uw condities.
 2511. ’De koning nam daarop symbolisch
 2512. een strootje en vergaf de dader
 2513. eerst de misdaad van zijn vader
 2514. en dan zijn eigen wangedrag.
 2515. Reynaert was gelukkig. Ach,
 2516. voor wie zou dat een wonder wezen?
 2517. Was hij niet uit de dood verrezen?
 2518. Nu hij een blanco strafregister
 2519. had, was Reynaert optimistischer
 2520. dan ooit. Hij zei: ‘Ach, majesteit,
 2521. ik hoop dat God de loyauteit
 2522. die gij mij beiden nu betoont
 2523. -dat meen ik heel oprecht- beloont.
 2524. Gij doet mij zoveel goeds, mijn Heer,
 2525. en gij bewijst mij zoveel eer,
 2526. dat er niemand is op aarde,
 2527. die ik de schat vandaag zo gaarne
 2528. geef als u, en u, mevrouw.
 2529. Ik schenk u graag mijn trouw.
 2530. ’Hij nam een strootje in de hand
 2531. en zei: ‘O, koning van dit land,
 2532. Ik overhandig u de schat,
 2533. die wijlen Ermenrijk bezat.
 2534. ’De koning nam het strootje aan,
 2535. bedankte hem en dacht spontaan,
 2536. ‘Dit maakt van mij een echte Heer!
 2537. ’Reynaerts hart begon zo zeer
 2538. te lachen, dat wie naast hem stond
 2539. het vast en zeker horen kon.
 2540. Nu hij de koning in zijn macht
 2541. had, zei hij: ‘Koning, houd uw mond
 2542. en luister goed naar wat nu komt.
 2543. In ’t Oosten van de Vlaanders staat
 2544. een bos, met name Hulsterlo.
 2545. Knoop dat in uw oren, ko-
 2546. ning, of gij komt in nesten!
 2547. Niet zo ver naar het zuidwesten,
 2548. ligt een bron: de Kriekenput.
 2549. Denk niet, mijn heer, dat ik corrupt
 2550. ben en nu lieg! Vertrouw op mij!
 2551. De streek daar is een woestenij
 2552. zoals g’er nergens nog een vindt.
 2553. Ik garandeer u, zwart op wit,
 2554. dat het soms een half jaar duurt
 2555. eer er iemand in buurt
 2556. van dat bewuste water komt.
 2557. Geen man, geen vrouw! Geen kat, geen hond!
 2558. Tenzij een uil, of een schavuit
 2559. die zich nestelt in het kruid,
 2560. of een of ander vogelkijn,
 2561. dat daar voor ‘t plezier wil zijn
 2562. of zomaar eens toevallig langsvliegt.
 2563. ’t Is daar dat hij verborgen ligt!
 2564. Onthoud de naam! Dat is heel nuttig.
 2565. Niet vergeten: Kriekenputte!
 2566. Gij moet er samen met mevrouw
 2567. naartoe, want niemand is zo trouw
 2568. dat hij als bode kan fungeren.
 2569. Ik wil met aandrang adviseren
 2570. dat ge zelf gaat. Aangekomen
 2571. bij de put zult gij drie bomen
 2572. zien. Het zijn drie jonge berken.
 2573. Er is er één, dat zult ge merken,
 2574. die nogal dicht bij ’t water staat.
 2575. Sire, als ge naar die berk gaat,
 2576. zult ge zien dat daar de schat
 2577. verborgen ligt. Ge moet wel wat
 2578. gaan graven en het mos opzij
 2579. doen, maar daaronder vindt gij
 2580. dan juwelen, duur en schoon,
 2581. onder andere de kroon
 2582. die koning Ermenrijk ooit droeg!
 2583. Er zijn sieraden genoeg,
 2584. edelstenen, goudsmeedwerk,
 2585. en onbetaalbaar zilverwerk.
 2586. Ach, majesteit, hoe vaak zult u,
 2587. als de schat eenmaal in uw
 2588. bezit is, denken: ‘Trouwe vos!
 2589. Gij, die dit gat onder het mos
 2590. gegraven hebt, dieu vous salue!
 2591. God zegene en God beware u!’
 2592. De koning repliceerde snel:
 2593. ‘Zal ik zo mijn reisdoel wel
 2594. bereiken, Reynaert? Ga toch mee!
 2595. Het lijkt mij aangewezen dat
 2596. je ons helpt graven naar die schat.
 2597. Ik heb de stille indruk dat
 2598. ik er alleen niet zal geraken.
 2599. Ik heb wel al gehoord van Aken
 2600. en Parijs. Is het daar zo, ongeveer?
 2601. Het zou best kunnen dat jij weer
 2602. een of ander fabeltje verzint.
 2603. Misschien is Kriekenput, mijn vrind,
 2604. niet meer dan een een fictieve naam.
 2605. ’Dit was hoogst onaangenaam
 2606. voor Reynaert. Hij werd kwaad en zei:
 2607. ‘Ge zijt er, sire, zo dichtbij
 2608. als Keulen ligt bij de maand mei.
 2609. Denkt gij dat ik u de Leie
 2610. wil verkopen als Jordaan?
 2611. Ik breng u de bewijzen aan
 2612. dat ik de waarheid spreek!’ En luid
 2613. riep Reynaert: ‘Cuwaert. Kom! Vooruit!
 2614. Kom bij de koning, Cuwaert! Kom!’
 2615. De meeste dieren waren stom-
 2616. verbaasd. Wat was er aan de hand?
 2617. Cuwaert was heel angstig, want
 2618. hij wist niet wat de koning wou.
 2619. ‘Wel!’ zei Reynaert, ‘Hebt ge kou?
 2620. Ge beeft! Wees niet bevreesd: de koning
 2621. wil alleen een inlichting.
 2622. Spreek de waarheid! Gij zijt trouw
 2623. verschuldigd hier aan deze vrouw
 2624. en aan het koninklijk gezag!
 2625. ’Cuwaert antwoordde: ‘Ik mag
 2626. vervloekt zijn als ik lieg! Mijn heer,
 2627. zelfs als ik mijn vel riskeer,
 2628. zal ik de waarheid spreken, woord voor woord,
 2629. al ging het om een moord.
 2630. Ik zal bewijzen dat ik trouw
 2631. ben aan de koning en zijn vrouw
 2632. omdat ik hen dat schuldig ben.’
 2633. Toen zei Reynaert: ‘Wel vertel hen
 2634. dan of gij de Kriekenput
 2635. weet zijn.’ ‘Natuurlijk weet ik het!’
 2636. zei Cuwaert. ‘Het zit namelijk zo…
 2637. Ligt die niet bij Hulsterlo,
 2638. daar in dat afgelegen ven?
 2639. Dat ik die vergeten ben,
 2640. dat is gewoon onmogelijk!
 2641. Ik heb zoveel ongeluk
 2642. gekend in Kriekenput, en kou
 2643. en armoede en pijn! Hoe zou
 2644. ik ook vergeten kunnen zijn
 2645. dat Reynaert, dat verdomd venijn,
 2646. daar valse munten heeft geslagen,
 2647. om met de opbrengst alle dagen
 2648. feest te vieren met de zijnen.
 2649. Dat was nog vóór dat ik met Rijne
 2650. samen was. Die heeft sindsdien
 2651. in al mijn onderhoud voorzien.’
 2652. ‘O wee!’ riep Reynaert, ‘Goede Rijn!
 2653. Schoon hondje! Lieve vriend van mij!
 2654. Hoe mis ik uw aanwezigheid!
 2655. Gij hadt, taalvaardig als ge zijt,
 2656. Cuwaert kunnen tegenspreken
 2657. en dan was duidelijk gebleken
 2658. dat ik nooit iets heb gedaan
 2659. waardoor ik, Sire, bloot kan staan
 2660. aan uw verantwoorde kritiek.
 2661. Ga maar terug in het publiek!’
 2662. zei Reynaert ‘Haast u Cuwaert! Nu!
 2663. Mijnheer de koning heeft met u
 2664. geen zaken te bespreken meer!
 2665. ’Cuwaert maakte rechtsomkeert
 2666. en verliet het vorstenpaar.
 2667. Reynaert zei: ‘Sire, is het waar,
 2668. wat ik gezegd heb?’ ‘Tja, vergeef
 2669. mij dat ik zo wantrouwig bleef,
 2670. Reynaert. Dat was fout van mij.
 2671. Reynaert, goede vriend, wat denk jij
 2672. van mijn plan? Jij vergezelt
 2673. ons naar die put waar al dat geld
 2674. en al dat goud verborgen is.
 2675. ’Reynaert zei: ‘Wat een vergis-
 2676. sing! Ach, ik zou maar al te graag
 2677. met u gaan wandelen vandaag
 2678. als dat ook maar even kon.
 2679. Maar ik zou u in de zon-
 2680. de storten en dat wil ik niet!
 2681. Ach, majesteit! Ik schaam mij diep,
 2682. maar de zaak zit zo ineen:
 2683. Toen die duivel van een Isengrin
 2684. binnentrad als kloosterling
 2685. en er de tonsuur ontving,
 2686. had ik erg met hem te doen.
 2687. Alhoewel hij het rantsoen
 2688. van op zijn minst 6 paters kreeg,
 2689. was zijn maag voortdurend leeg!
 2690. Hij verzwakte zienderogen.
 2691. Als neef kon ik dat niet gedogen
 2692. en ik overhaalde hem om weg te lopen.
 2693. Daardoor benik in de pauselijke ban.
 2694. Morgenvroeg, bij zonsopgang,
 2695. vertrek ik eerst naar Rome
 2696. om een aflaat te bekomen
 2697. en daarna naar Jeruzalem,
 2698. totdat ik weer zo zuiver ben,
 2699. dat ik het waard ben om naast u
 2700. te lopen. Maar zoals het nu
 2701. is, kan dat onder geen beding.
 2702. Zou u zich, mijn heer en koning
 2703. wagen aan een wandeling
 2704. met een vervloekte banneling
 2705. als ik! Godbetert! Sta me bij!”
 2706. De koning zei: ‘Reynaert, ben jij
 2707. dan al lang verbannen?’ ‘Ja!’
 2708. zei Reynaert, ‘’t is nu al bijna
 2709. drie jaar, dat ik deken Herman
 2710. en de kerkraad mij verban-
 2711. nen hebben.’ ‘Reynaert,’ zei de koning toen,
 2712. ‘het zou een smet op mijn blazoen
 2713. zijn, als ik zou gaan wandelen
 2714. met u. Ik vraag aan iemand anders
 2715. of aan Cuwaert, dat hij meegaat.
 2716. En aan jou geef ik de raad
 2717. dat je vertrekt, zonder respijt,
 2718. en je van die ban bevrijdt!’
 2719. Reynaert zei: ‘Maak u geen zorgen!
 2720. Als ‘t aan mij ligt, ben ik morgen
 2721. al te voet op weg naar Rome!’
 2722. ‘Je hebt je ’t goede voorgenomen,
 2723. ’zei de koning, ‘daarom vraag
 2724. ik God te zorgen dat je slaagt,
 2725. Reynaert. Het zal voor jou en mij
 2726. en iedereen een zegen zijn!’
 2727. Na dit interludium
 2728. ging Nobel naar het podium
 2729. van steen, waarop hij placht te staan
 2730. als er aan rechtspraak werd gedaan.
 2731. De dieren zaten, naargelang
 2732. hun afkomst en hun rang,
 2733. in een kring rond hem in ’t gras,
 2734. zoals dat de gewoonte was.
 2735. Reynaert stond naast de koningin,
 2736. die hij nu meer dan ooit bemin-
 2737. de: ‘Bid voor mij, mevrouw, indien
 2738. u wil dat wij elkander weerzien.’
 2739. ‘Dat de God van alle leven’zei ze,
 2740. ‘al uw zonden mag vergeven!
 2741. ’De koning en de koningin
 2742. gingen daarop welgezind
 2743. voor hun onderdanen staan
 2744. en de koning sprak hen aan:
 2745. ‘Reynaert is hier naar het hof
 2746. gekomen en hij wil –Godlof!
 2747. -zijn leven beteren. De koningin
 2748. steunt hem daar ten volle in.
 2749. Zij heeft zo hard gepleit voor hem
 2750. dat ik zijn vriend geworden ben
 2751. en hij zich heeft verzoend met mij.
 2752. Ik verklaar hem dan ook vrij
 2753. van schuld en vrij van straf. Bij deze
 2754. garandeer ik hem de vrede!
 2755. Ik herhaal dat nog een tweede,
 2756. en een derde keer: vrede.
 2757. Ik eis van u dat iedereen
 2758. die Reynaert en zijn vrouw, of één
 2759. van zijn kinderen ontmoet,
 2760. ze met respect behandelt. ’t Doet
 2761. er niet toe of het dag is of nacht!
 2762. Ik wil voortaan geen enkele klacht
 2763. meer over Reynaert horen.
 2764. Misschien was hij de kluts verloren,
 2765. maar dat verandert vlug genoeg:
 2766. hij vertrekt al morgenvroeg
 2767. met pelgrimsstaf en –tas naar Rome.
 2768. En als hij daar is aangekomen,
 2769. wil hij nog verder over zee.
 2770. Hij komt pas terug als hij volle-
 2771. dige vergiffenis gekregen
 2772. heeft voor heel zijn zondig leven.
 2773. ’Toen Tiecelijn dit had vernomen,
 2774. vloog hij weg, en aangekomen
 2775. bij de drie afwezige gezellen
 2776. begon hij haastig te vertellen:
 2777. ‘Rampzaligen, wat doe je hier?
 2778. Reynaert is een meester-bottelier.
 2779. Iedereen danst naar zijn pijpen.
 2780. De koning is zijn schuld aan ’t kwijten!
 2781. Hij vergeeft hem al zijn daden
 2782. en jullie drieën zijn verraden!
 2783. ’Het antwoord van heer Isengrin
 2784. was eerder kort: ‘Ach, Tiecelin,
 2785. je bent ons leugens aan ’t verkopen!
 2786. ’Maar hij begon meteen te lopen
 2787. en ook Bruin liep met hem mee.
 2788. Met een geweldige foulé
 2789. renden ze terug naar ’t hof
 2790. en lieten Tybeert achter op
 2791. de galg, verdoofd van schrik.
 2792. Hij was zodanig in paniek
 2793. en vreesde zo hard voor zijn leven
 2794. dat hij alles wou vergeven,
 2795. zelfs het oog dat hij verloor
 2796. in de schuur van de pastoor,
 2797. voor een minnelijke schikking.
 2798. Helemaal verlamd van schrik ging
 2799. Tybeert zitten op het dwarshout
 2800. en beklaagde onophoud-
 2801. elijk het feit dat hij die Reynaert
 2802. had gekend. In volle vaart
 2803. was ondertussen Isengrin
 2804. verschenen voor de koningin.
 2805. Hij ging zo brutaal te keer
 2806. tegen Reynaert, dat zijn heer
 2807. en meester hem liet arresteren.
 2808. Zo ook Bruin. In de kortste keren
 2809. waren zij gevangen en gebonden.
 2810. Niemand is door woeste honden
 2811. zó geplaagd, als Isengrin
 2812. en Bruin door heel de hofhouding.
 2813. Als diep gehate vijanden
 2814. erden zij zowel aan handen
 2815. en aan voeten vastgebonden,
 2816. totdat zij zich niet meer konden
 2817. roeren, wat zij ook probeerden.
 2818. Hoor hoe Reynaert ze trakteerde!
 2819. Reynaert eiste, nogal wreed,
 2820. dat men hem een reistas sneed
 2821. uit de rug van Bruin, een pel-
 2822. grimstas uit stevig berenvel
 2823. van één voet lang en één voet breed.
 2824. Reynaert was bijna gereed.
 2825. Hij had alleen nog nieuwe schoen-
 2826. en nodig. Kijk, wat hij gaat doen!
 2827. Hij boog zich naar de koningin
 2828. en fluisterde haar zachtjes in:
 2829. ‘Ach, mevrouw, ik ben uw pelgrim.
 2830. Kijk eens naar oom Isengrin!
 2831. Die heeft bijzonder sterke schoen-
 2832. en, die ik zeer graag aan zou doen.
 2833. Help mij! Ik zal onderweg-
 2834. als pelgrim heb ik toch dat recht-
 2835. veelvuldig bidden voor uw ziel
 2836. en voor het goed dat mij te beurt viel.
 2837. Leg uw ziel maar in mijn handen!
 2838. En zeg Aarseind, mijn lieve tante,
 2839. dat ze mij ook twee schoenen geeft.
 2840. Zij blijft gewoon maar thuis en heeft
 2841. ze bijgevolg niet nodig, sire!’
 2842. De koningin zei: ‘Met plezier!
 2843. Jij kunt niet zonder, Reynaert, want
 2844. jij vertrekt naar ‘t buitenland
 2845. en stapt, vertrouwend op Gods zegen,
 2846. langs alle mogelijke wegen:
 2847. over bergen en door bossen,
 2848. langs kreupelhout en over rotsen.
 2849. Dan heb je nood aan goede schoen-
 2850. en! Daar wil ik mijn best voor doen!
 2851. De schoenen van de Isengrins,
 2852. dat zijn de beste, alleszins
 2853. voldoende dik en ook zo stevig.
 2854. Al verzetten zij zich hevig,
 2855. elk van hen zal er twee afstaan,
 2856. waarmee jij op tocht kunt gaan.’
 2857. Zo heeft die valse pellegrim
 2858. verkegen dat heer Isengrin
 2859. gestroopt werd aan zijn voorste poten.
 2860. Zo heeft hij de huid verloren
 2861. van zijn knieën tot zijn klauwen.
 2862. Wie dacht dat wolven niet miauwen,
 2863. had Isengrin eens moeten horen!
 2864. Hij jammerde als nooit te voren,
 2865. terwijl men hem brutaal ontschoeide
 2866. en het bloed bij beken vloeide.
 2867. Toen Isengrin zijn schoenen kwijt was,
 2868. moest de tweede op het gras
 2869. gaan liggen: Aarswind, de wolvin.
 2870. Met enorme tegenzin
 2871. liet zij zich daar toen
 2872. de klauwen en het vel afdoen
 2873. van haar beide achterpoten.
 2874. O, Reynaert heeft ervan genoten!
 2875. Het verzoette zoveel leed.
 2876. Maar luister wat hij toen nog deed!
 2877. Hij zei: ‘Tante! Lieve tante!’
 2878. Gij hebt miserie allerhande
 2879. meegemaakt door mij! Dat spijt me!
 2880. Maar wat nu gebeurt, verblijdt me
 2881. en ik geef u graag de reden:
 2882. gij zijt, dat moogt ge rustig weten,
 2883. mijn meest geliefd familielid.
 2884. Als gij straks aan mijn voeten zit
 2885. is dat volledig in uw voordeel.
 2886. Op die manier wordt gij ook deel-
 2887. genoot aan de verlossing, die
 2888. ik in het verre Palesti-
 2889. na voor ons allen hoop te vinden.’
 2890. Daarop zei mevrouw Herswinde,
 2891. die maar nauwelijks kon spreken:
 2892. ‘Ach, Reynaert, moge God zich wreken
 2893. voor wat jij ons allen aandoet!’
 2894. Isengrin had niet veel moed
 2895. meer om nog iets te zeggen, en
 2896. ook Bruin niet. ‘t Ging niet goed met hen:
 2897. zij lagen er maar zielig bij.
 2898. Tybeert had geluk dat hij
 2899. er toen niet was! Gegarandeerd
 2900. was hij even zwaar gemolesteerd
 2901. voor zijn rol in de affaire
 2902. en had ook hij gedeeld in de colère.
 2903. Maar ik wijd uit. Het duurt te lang!
 2904. ’s Anderendaags, voor zonsopgang,
 2905. bond Reynaert zich de schoenen aan
 2906. die Isengrin en zijn madame
 2907. Hersinde pas de dag voordien
 2908. verloren waren, en nadien
 2909. begaf de pelgrim zich terstond
 2910. tot daar, waar hij de koning vond,
 2911. naast zijn vrouw, de koningin.
 2912. Hij sprak ze uitgesproken min-
 2913. zaam aan: ‘Een goeie dag, mijn heer!
 2914. Ook u, mevrouw, die ik nu meer
 2915. dan ooit vereer. En wel terecht!
 2916. Geef nu alstublief uw knecht
 2917. zijn staf en reistas. Hij vertrekt!’
 2918. De koning riep daarop direct
 2919. de kapelaan, Belijn de ram.
 2920. Toen die even later kwam,
 2921. zei de koning: ‘Geef die pelgrim
 2922. hier een evangelielezing,
 2923. reistas en een pelgrimsstaf.’
 2924. Het antwoord dat Belijn hem gaf
 2925. klonk zo: ‘Mijn heer, dat durf ik niet!
 2926. Reynaert zelf zegt expliciet
 2927. dat hij in de ban geslagen
 2928. is.’ De koning zei: ‘Niet zagen!
 2929. Leert de theoloog Joffroyt
 2930. ons niet dat -om het even wat
 2931. een mens misdaan heeft in zijn leven-
 2932. werkelijk álles wordt vergeven
 2933. door de biecht, als men
 2934. zijn leven daarna betert en
 2935. als penitentie maar aanvaardt,
 2936. dat men vertrekt op bedevaart.’
 2937. Belijn zei: ‘Jamaar, majesteit!
 2938. Zo’n religieuze plechtigheid
 2939. durf ik enkel maar voltrekken,
 2940. als u mij daarvoor in wilt dekken
 2941. bij de deken en de bisschop!’
 2942. De koning zei: ‘Jij dwaze keikop’
 2943. Ik zal jou de eerste dagen
 2944. niets of niemendal meer vragen.
 2945. Ik hang je nog veel liever op!’
 2946. Toen Belijn dit hoorde, schrok
 2947. hij en hij vreesde voor zijn leven.
 2948. Hij begon van schrik te beven
 2949. haastte zich naar zijn altaar,
 2950. maakte dat onmiddellijk klaar
 2951. en zong en bad toen heel subtiel
 2952. al wat hem te binnen viel.
 2953. Toen Belijn, de kapelaan,
 2954. de gebeden had gedaan
 2955. die waren voorgeschreven, gaf
 2956. hij Reynaert eerst de pelgrimsstaf
 2957. en vervolgens ook de tas
 2958. die –zoals je weet- gemaakt was
 2959. uit de pels van Bruin. Daarmee
 2960. was onze pelgrim nu gereed
 2961. om op bedevaart te gaan.
 2962. Reynaert keek de koning aan
 2963. n uit zijn valse ogen kwamen
 2964. hete krokodillentranen,
 2965. alsof hij rouwde en zijn hart
 2966. verschrompelde van pure smart.
 2967. Als hij verdriet had, dan alleen
 2968. omdat hij nog niet iedereen
 2969. op een tortuur had getrakteerd
 2970. als Isengrin en Bruin de beer.
 2971. Dat was pas een tegenvaller!
 2972. Niettemin vroeg hij aan allen
 2973. even intensief voor hem
 2974. te bidden, als hij dat voor hen
 2975. zou doen. En toen vond Reynaert dat
 2976. hij lang genoeg getreuzeld had.
 2977. Het liefst van al was hij al lang
 2978. vertrokken, want hij was erg bang,
 2979. als iemand die zich schuldig weet.
 2980. De koning zei: ‘Het spijt me wreed,
 2981. Reynaert, dat ge zo haastig zijt!’
 2982. ‘Mijn heer, het is de hoogste tijd!
 2983. Met uw permissie wil ik snel
 2984. vertrekken. Van uitstel komt afstel.’
 2985. De koning zei: ‘Ga in vrede!’
 2986. Hij beval dat alle leden
 2987. van het hof hem uitgeleide deden,
 2988. behalve de gearresteerden.
 2989. En zo werd Reynaert pellegrim,
 2990. terwijl zowel oom Isengrin
 2991. als Bruin daar vastgebonden
 2992. lagen, overdekt met wonden.
 2993. Ik weet zeker dat er niemand
 2994. is van Polen tot in Schotland,
 2995. die zo een zuurpuim is dat hij
 2996. -al liet hij er het leven bij-
 2997. niet in een lach geschoten was,
 2998. als hij Reynaert met galante pas
 2999. had zien vertrekken. Pelgrimsstaf
 3000. en reistas gingen hem wel af:
 3001. ze hingen zwierig om zijn hals.
 3002. En met de schoenen, die hij als
 3003. een echte pelgrim rond zijn been-
 3004. en had gebonden, deed hij iedereen
 3005. geloven dat het menens was.
 3006. Reynaert was wel in zijn sas
 3007. omdat de hele hofhouding,
 3008. die hem daarstraks nog bijna ophing,
 3009. nu zo vriendelijk met hem meeging.
 3010. Hij zei: ‘Is het wel goed, o koning,
 3011. dat gij zó ver met mij meegaat?
 3012. Ik ben bang dat u iets kwaads
 3013. zou overkomen. Hebt gij niet
 3014. twee moordenaars gevangen, die-
 3015. als zij ontsnappen- een bijzond-
 3016. er groot gevaar zijn. Blijf gezond
 3017. en laat mij op mijn eentje gaan.’
 3018. Na deze woorden ging hij rechtstaan
 3019. op zijn beide achterpoten
 3020. n hij gaf de dieren, groot en
 3021. klein, de raad voor hem te bidden
 3022. als zij wilden delen in de
 3023. zegen van Jeruzalem.
 3024. Allen zegden veel aan hem
 3025. te zullen denken in gebed.
 3026. Luister hoe het afloopt met
 3027. Reynaert. Hij speelde zo’n verdriet
 3028. toen hij de koning achterliet
 3029. dat menig oog vol tranen liep.
 3030. Hij keek naar Cuwaert en hij riep:
 3031. ‘Ach Cuwaert! Moeten wij hier scheiden!
 3032. Wilt ge mij niet begeleiden,
 3033. samen met mijn vriend Belijn?
 3034. Nooit of nooit hebt gij mij pijn
 3035. gedaan. Gij zijt de ideale
 3036. reisgenoten: joviaal en
 3037. onbesproken, zeer sereen,
 3038. gerespecteerd door iedereen,
 3039. consequent met uw geweten
 3040. en net als ik – een tijd geleden-
 3041. toen ik nog een kluizenaar was,
 3042. zijt gij tevreden met wat gras
 3043. n bladeren. Gij hebt geen nood
 3044. aan vlees en evenmin aan brood
 3045. of voedingssupplementen.’
 3046. Met dit genre complementen
 3047. heeft Reynaert ze zo zot gekregen
 3048. dat ze hem op alle wegen
 3049. volgden totdat zij zijn huis
 3050. hadden bereikt: Manpertuis.
 3051. Toen Reynaert aan de voordeur kwam
 3052. sprak hij alsvolgt: ‘Belijn, neef ram,
 3053. gij kunt niet mee naar binnen gaan
 3054. en moet hier buiten blijven staan,
 3055. maar Cuwaert, die gaat mee met mij.
 3056. Druk hem op het hart dat hij
 3057. mijn vrouwtje Hermelijne troost
 3058. en natuurlijk ook haar kroost,
 3059. wanneer ik afscheid neem van hen.
 3060. Belijn zei: ‘Ja, dat vraag ik hem.
 3061. Hij moet ze troosten, waar hij kan.’
 3062. Reynaert begon met veel élan
 3063. en mooie woorden in te spreken
 3064. op de haas en hem te smeken
 3065. mee te komen in zijn burcht
 3066. tot Cuwaert zwichtte, met een zucht.
 3067. Even later kwamen Reynaert
 3068. en zijn begeleider Cuwaert
 3069. in het hol aan, bij de kleine
 3070. welpen en bij Hermelijne.
 3071. Die was depressief omdat
 3072. ze in de waan verkeerde dat
 3073. haar man was opgeknoopt.
 3074. Maar toen hij plots en onverhoopt,
 3075. gekleed als pelgrim, voor haar stond,
 3076. was ze eerst enorm verwond-
 3077. erd en toen ongelooflijk blij.
 3078. ‘Reynaert!’ zei ze, ‘Zijt ge vrij?’
 3079. ‘Ja, ik was er bijna aan,
 3080. maar de koning liet me gaan.
 3081. Zoals ge ziet, ben ik nu pelgrim.
 3082. De heren Bruin en Isengrin
 3083. zijn gijzelaars nu, door mijn toedoen
 3084. en bij wijze van verzoen-
 3085. ing, doet de koning Cuwaert hier
 3086. aan ons cadeau. Voor ons plezier!
 3087. De koning heeft gezegd dat híj
 3088. de verrader was die mij
 3089. het eerst bij hem heeft zwart gemaakt.
 3090. Dat heeft mij vreselijke geraakt
 3091. en daarom zweer ik, Hermelijn:
 3092. het zal zijn beste dag niet zijn!
 3093. Mijn colère is terecht!’
 3094. Toen Cuwaert merkte dat het slecht
 3095. zou aflopen, probeerde hij
 3096. nog weg te vluchten. Maar vlakbij
 3097. de poort sneed Reynaert hem de pas
 3098. af en een ogenblikje later was
 3099. de haas al bij de keel gegrepen
 3100. en gilde hij met toegeknepen
 3101. strot: ‘Belijn! Help! Waar ben jij?
 3102. Die pelgrim hier vermoordt mij…’
 3103. Het hulpgeroep hield vrij snel op,
 3104. omdat Reynaert Cuwaerts strot-
 3105. tenhoofd in tweeën had gebeten.
 3106. Reynaert riep: ‘Komaan, ’t is ’t eten!
 3107. Er staat haas op het menu!’
 3108. De welpen snelden toe en nu
 3109. begonnen ze gezamenlijk
 3110. te eten, met opmerkelijk
 3111. weinig spijt dat Cuwaert dood
 3112. was. Reynaerts echtgenot-
 3113. e at het vlees en dronk het bloed
 3114. en dankte meer dan eens de goed-
 3115. heid van de koning, die royaal
 3116. de kleine welpjes van een maal-
 3117. tijd had voorzien. Reynaert zei:
 3118. ‘De koning gunt het u! Wees blij!
 3119. Ik weet dat hij, als hij blijft leven,
 3120. ons cadeau’s zal willen geven
 3121. die hij voor geen geld of goud
 3122. van een ander krijgen wou.’
 3123. ‘Wat voor cadeautjes?’ vroeg zijn vrouw.
 3124. Reynaert zei: ‘Het zijn: een touw,
 3125. een dwarslat en twee dikke palen.
 3126. Maar als mijn plannetjes niet falen,
 3127. denk ik dat ik mij overmorgen
 3128. even weinig zorgen
 3129. maak om hem, als hij om mij.’
 3130. Hermelijn zei: ‘Wat bedoelt gij?’
 3131. ‘Vrouw, ik zeg u expliciet:
 3132. Ik weet een onbewoond gebied,
 3133. vol struikgewas en wilde heide,
 3134. waar ik u naartoe wil leiden.
 3135. De ligging is niet slecht. Er is fourage:
 3136. vogels van divers pluimage,
 3137. zoals hoenders en patrijzen.
 3138. Hermelijn, wat zoudt gij peinzen
 3139. als wij ons daarheen begeven
 3140. om daar zeven jaar te leven
 3141. in de anonimiteit.
 3142. Er wacht ons daar een mooie tijd
 3143. en niemand die ons daar bespiedt.
 3144. Zeg ik nog meer, dan lieg ik niet.’
 3145. ‘Maar, Reynaert!’, zei vrouw Hermelijn,
 3146. ‘Waarom zou dat nodig zijn?
 3147. Die moeite lijkt me echt verloren.
 3148. Want gij hebt, dacht ik toch, gezworen
 3149. niet meer in dit land te wonen
 3150. totdat gij teruggekomen
 3151. zijt van over zee? Of niet?’
 3152. Reynaert antwoordde subiet:
 3153. ‘Tja, dat was maar bla-bla-bla.
 3154. Ik heb ooit een goede raad
 3155. gekregen van een slimme Piet:
 3156. ‘Gedwongen eden gelden niet’
 3157. Zelfs al ging ik nu op bedevaart,
 3158. dan hielp dat nog geen zier!’ zei Reynaert,
 3159. ‘Het maakt geen bal verschil, omdat
 3160. ik zijne majesteit een schat
 3161. beloofd heb, die niet eens bestaat!
 3162. Als hij de waarheid achterhaalt,
 3163. dat ik hem vierkant heb bedrogen
 3164. en alles uit mijn duim gezogen
 3165. heb, zal hij zo razend zijn
 3166. op mij, dat het paleis te klein
 3167. zal zijn. Het is dus om het even
 3168. of ik ga of hier blijf leven.
 3169. God kan de pot op!’ zei Reynaert
 3170. Ik zweer u op mijn rode baard:
 3171. om het even wat ik nog probeer
 3172. of doe: het lukt mij toch nooit meer
 3173. -zelfs als de kater en de das
 3174. en Bruin, die haast mijn nonkel was,
 3175. mij zouden helpen, zelfs met kunst
 3176. en vliegwerk- ooit nog in de gunst
 3177. te komen van de koning. Ik
 3178. heb ferm genoeg van al die schrik!
 3179. ‘Belijn de ram was malcontent
 3180. omdat zijn vriend en assistent
 3181. zo lang bleef hangen in het hol.
 3182. Hij werd boos. Zijn maat was vol:
 3183. ‘Wel, verduiveld! Zeg eens, Cuwaert!
 3184. Hoe lang houdt hij u nog, die Reynaert!
 3185. Kom naar buiten. Laat ons gaan!’
 3186. Reynaert had hem wel verstaan.
 3187. Hij ging naar buiten, kwam bij hem
 3188. en zei met een fluwelen stem:
 3189. ‘Ach, mijn heer! Waarom zijt gij
 3190. zo kwaad? Als Cuwaert nu met mij
 3191. wil praten en ook met zijn tante,
 3192. waarom maakt u dat ambetant?
 3193. Cuwaert heeft mij doen verstaan
 3194. dat gij gerust voorop moogt gaan
 3195. als gij niet langer meer kunt wachten.
 3196. Hij wil eerst de pijn verzachten
 3197. van zijn tante Hermelijn
 3198. en van de welpjes, want ze zijn
 3199. er allemaal van aangedaan
 3200. dat ik weg van hen moet gaan.
 3201. ‘Belijn zei: ‘Zeg eens, mijnheer Reynaert,
 3202. wat heb jij gedaan met Cuwaert?
 3203. Heb jij hem soms pijn gedaan?
 3204. Voor zover ik kon verstaan,
 3205. heeft hij om hulp geroepen. Luid’
 3206. Reynaert zei: ‘Wat kraamt gij uit,
 3207. Belijn! Gij ziet de zaken mis!
 3208. Ik zal u zeggen wat er is
 3209. gebeurd. Toen ik in huis kwam
 3210. en Hermelijn van mij vernam
 3211. dat ik naar het Heilig Land wou
 3212. gaan is zij onmiddellijk flauw-
 3213. gevallen en toen Cuwaert zag
 3214. dat ze daar in onmacht lag,
 3215. heeft hij geroepen: ‘Dappere held
 3216. kom vlug naar hier en help
 3217. mijn tante, want zij valt in onmacht!
 3218. ‘Dat is wat hij uit alle macht
 3219. geroepen heeft. Woord voor woord.’
 3220. ‘Zie je wel, ik had gehoord
 3221. dat er problemen waren! Maar,
 3222. met hem is er niets mis, hé, Reynaert?’
 3223. ‘Neen,’ Belijn, ‘Natuurlijk niet!
 3224. Nog eerder overkomt er mij iets
 3225. of mijn kinderen, of mijn vrouw,
 3226. dan dat er Cuwaert iets gebeuren zou!’
 3227. En hij vervolgde: ‘Weet gij wel
 3228. dat de koning mij bevel
 3229. gegeven heeft om hem,
 3230. voordat ik naar Jeruzalem
 3231. vertrek, eerst nog een brief
 3232. te schrijven? Alstublief,
 3233. wilt gij hem brengen? Hij is klaar.’
 3234. ‘Daar weet ik niets van, Reynaert,
 3235. maarals ik er zeker van kan zijn
 3236. dat uw schrijfsels eerbaar zijn,
 3237. dan vraag je maar. Dan doe ik dat,
 3238. tenminste, als ‘k een tasje had
 3239. om die brieven in te steken.’
 3240. ‘Dat zal,’ zei Reynaert ‘niet ontbreken!
 3241. ’t Zou spijtig zijn dat onze vorst
 3242. bij gebrek aan tas zijn post
 3243. niet krijgt. Dan geef ik u nog liever
 3244. mijn eigen reistas en de brieven
 3245. doe ik er dan in, Belijn.
 3246. De koning zal tevreden zijn.
 3247. Hij zal u dankbaarheid betonen
 3248. en u met gulle hand belonen.
 3249. Gij zult van harte welkom zijn!
 3250. ‘Zo overhaalde hij Belijn.
 3251. Reynaert daalde snel weer af,
 3252. kwam kort daarop terug en gaf
 3253. zijn vriend Belijn de reistas,
 3254. waarin het hoofd van Cuwaert was
 3255. verstopt. Hij hing de reistas –vals
 3256. zoals hij was- rond de hals
 3257. van Belijn, en dan beval
 3258. hij hem in geen geval
 3259. de brief op voorhand in te zien,
 3260. als hij de koning tot zijn vriend
 3261. wou maken. Hij moest hem zeggen dat
 3262. de boodschap in de tas verborgen zat.
 3263. Een reusachtige beloning
 3264. zou hij krijgen van zijn koning.
 3265. En als hij de koning lief-
 3266. had, moest hij zeggen dat de brief
 3267. door hem alleen geschreven
 3268. was en hij ’t advies gegeven
 3269. had. De koning zou hem dankbaar zijn.’
 3270. Een dolgelukkige Belijn,
 3271. sprong met een luide zucht
 3272. een halve meter in de lucht
 3273. Hij was nauwelijks in te tomen,
 3274. wat hem nog duur te staan zou komen.
 3275. Belijn bedankte hem: ‘Mijnheer,
 3276. Ik weet dat u een man van eer
 3277. bent. Dankzij u zal met veel lof
 3278. gesproken worden aan het hof
 3279. over mijn schrijfvaardigheid,
 3280. mijn woordkeus en mijn vlotheid,
 3281. terwijl ik nauwelijks schrijven kan!
 3282. De volksmond zegt dat menig man
 3283. al is geroemd voor een talent,
 3284. dat hem volkomen onbekend
 3285. was! Maar wat denk je, Reynaert,
 3286. in verband met Cuwaert?
 3287. Gaan wij niet beter samen terug?’
 3288. ‘Neen!’ zei Reynaert, ‘Hij komt vlug
 3289. achter u aan, langs dezelfde wegen.
 3290. Maar nu komt het nog ongelegen.
 3291. Ga voorop, maar niet te snel,
 3292. terwijl ik hem nog iets vertel,
 3293. dat ik totnogtoe heb verzwegen.’
 3294. ‘Reynaert, God geve u Zijn zegen!’
 3295. zei Belijn en ging op pad.
 3296. En Reynaert…? Luister maar naar wat
 3297. hij deed. Hij kroop weer in zijn hol
 3298. en zei: ‘Wij zullen straks de tol
 3299. betalen, als men ons hier vindt.
 3300. En daarom, Hermelijn en kind-
 3301. eren, haast u! Maak u klaar!
 3302. Ik ben uw vader, volg mij maar!
 3303. ’t Is tijd om het hier af te trappen
 3304. als wij nog willen ontsnappen!
 3305. ‘En zo vertrokken zij van daar:
 3306. Hermelijn en mijnheer Reynaert
 3307. en hun kroost. Heel de familie is
 3308. vertrokken naar de wildernis.
 3309. Ondertussen had de ram
 3310. niet stilgezeten en hij kwam
 3311. aan ’t hof kort na de middag.
 3312. Toen de koning echter zag
 3313. dat Belijn de reistas weerbracht,
 3314. die nog maar kort voordien onzacht
 3315. uit Bruin zijn vel gesneden was,
 3316. nam hij het woord: ‘Dat is toch kras,
 3317. mijnheer Belijn! Van waar kom jij?
 3318. Waar is Reynaert? Waarom draagt hij
 3319. zijn reistas niet? Hoe komt dat nu?’
 3320. Belijn zei: ‘Koning, ik zal u
 3321. het antwoord geven, luister maar.
 3322. Reynaert was zo goed als klaar
 3323. om weg te gaan uit zijn kasteel,
 3324. toen hij mij zei dat hij u heel
 3325. graag nog een briefje had gestuurd.
 3326. U weet dat ik voor u door ‘t vuur
 3327. zou gaan, zozeer heb ik u lief.
 3328. Dus toen hij vroeg of ik die brief
 3329. wou brengen, heb ik uiteraard
 3330. onmiddellijk ja gezegd. En Reynaert
 3331. kon geen andere middel vinden
 3332. om hem aan mijn de nek te binden
 3333. dan zijn pelgrimstas. Vandaar.
 3334. Ach, koning, niemand evenaart
 3335. mijn literair talent. U zult versteld
 3336. staan van wat ik heb opgesteld.
 3337. De tekst is helemaal van mij.
 3338. Ik hoop dan ook dat u er blij
 3339. mee bent. Ik heb mijn best gedaan.’
 3340. De koning zei: ‘Geef hem maar aan
 3341. Botsaerd!’ Botsaerd was zijn klerk
 3342. die geknipt was voor dit werk.
 3343. Niemand kon het beter. In essentie
 3344. las hij alleen de correspondentie
 3345. van het koninklijk paleis.
 3346. Met Bruneel nam hij de reis-
 3347. tas van de schouders van Belijn,
 3348. die niet zo dwaas had moeten zijn
 3349. er het auteurschap van te claimen.
 3350. Dat zal hem dik in de problemen
 3351. brengen, als Reynaerts meesterwerk
 3352. straks aan het licht komt. Toen de klerk
 3353. de brief uit Reynaerts reistas trok,
 3354. zag hij het bloedend hoofd en schrok:
 3355. ‘Help! Wat voor een brief is dat?
 3356. Heer, als ik de zaak juist inschat,
 3357. is dit het hoofd van Cuwaert!
 3358. Ach, let toch op dat u die Reynaert
 3359. nooit meer in vertrouwen neemt!’
 3360. Er werd getreurd. Er werd geweend
 3361. ook door de koning en zijn vrouw.
 3362. Nobel was in diepe rouw
 3363. en sloeg bedroefd de ogen neer.
 3364. Na een tijdje sloeg hij ze weer
 3365. op en afschrikwekkend luid
 3366. brulde hij zijn onmacht uit.
 3367. Niemand had sinds zijn geboorte
 3368. zo een wanhoopskreet gehoord
 3369. .Firapeel, de luipaard, die
 3370. langs moederskant fami-
 3371. lie van de koning was, begon
 3372. te spreken: ‘Majesteit! Lion!
 3373. Waarom gaat u zich zo te buiten?
 3374. U huilt hier tranen met tuiten,
 3375. alsof de koningin morsdood
 3376. was! Toon ons beter eens hoe groot
 3377. uw wijsheid is. Beheers u wat!’
 3378. ‘Ach Firapeel, ik rouw omdat
 3379. ik door een booswicht zo bedrogen
 3380. ben, dat ik het nooit te boven
 3381. kom. Ik zou mij kunnen slaan,
 3382. zo ben ik in de zak gedaan!
 3383. Mijn reputatie is verloren
 3384. en de dapperen die te voren
 3385. boezemvrienden waren: Isengrin
 3386. en Bruin, zijn door een valse pelgrim
 3387. van mij afgepakt. Mijn hart
 3388. gaat haast kapot van pijn en smart.
 3389. Als ik sterf is dat terecht!’
 3390. Toen zei Firapeel: ‘Het onrecht
 3391. is helaas wel al geschied,
 3392. maar als u wolf en beer ontbiedt,
 3393. en ook mevrouw Hersinde,
 3394. dan kunt u nog verzoening vinden:
 3395. er vergoeding van hun pijn
 3396. geeft u hen de ram Belijn.
 3397. Aangezien hij zelf hier toegeeft
 3398. dat hij de haas verraden heeft,
 3399. moet hij zijn misdaad maar bekopen.
 3400. Dan zullen wij naar Reynaert lopen
 3401. en hem met zijn allen vangen
 3402. om zijn keel te laten hangen,
 3403. zonder vonnis. Da’s ons recht!’
 3404. De koning heeft daarop gezegd:
 3405. ‘Als dat zou kunnen, Firapeel,
 3406. zou mijn probleem al voor een deel
 3407. zijn opgelost. Een goed idee!’
 3408. En Firapeel zei: ‘Majesté,
 3409. ik wil dat voor u wel doen.’
 3410. De dappere Firapeel ging toen
 3411. naar de gevangenen. Hij vond
 3412. ze in de boeien liggen, bond
 3413. ze los en zei: ‘Ik breng u beiden
 3414. vrede en een vrijgeleide.
 3415. Mijnheer de koning groet u
 3416. en het spijt hem vreselijk nu
 3417. dat hij u dit heeft aangedaan.
 3418. Hij biedt u zijn excuses aan,
 3419. wat de anderen ook denken.
 3420. Belijn geeft hij u ten geschenke
 3421. en mét hem elke ram en geit.
 3422. U mag er tot in eeuwigheid
 3423. en naar believen jacht op maken.
 3424. Laat ze u van harte smaken,
 3425. in het bos of in de wei.
 3426. De koning doet er nog iets bij.
 3427. U krijgt ook nog het privilegie
 3428. Reynaert en heel zijn familie
 3429. ongestraft te molesteren,
 3430. waar u ze ook kunt traceren.
 3431. Deze twee enorme vrijheden,
 3432. wil hij u in ruil voor vrede
 3433. geven, tot in eeuwigheid.
 3434. Maar dan vraagt zijne majesteit
 3435. dat u hem trouw zweert en hem huldigt.
 3436. Hij heeft u per abuis beschuldigd,
 3437. maar zal dat nooit of nooit meer doen.
 3438. Neem zijn voorstel aan! Verzoen
 3439. u! Schenk elkaar vandaag genade!
 3440. Bij God, ik durf dat aan te raden!’
 3441. Isengrin zei tot de beer,
 3442. ‘Wat denk jij ervan, mijnheer?’
 3443. ‘Ik wil in de bosjes stoeien,
 3444. Liever dan hier in de boeien
 3445. Liggen. Laat ons naar de koning gaan
 3446. En vrede sluiten, neem ik aan.’
 3447. Met Firapeel gingen zij mede
 3448. En sloten met z’n allen vrede.