Tiecelijnredacteur Sofie Moors wint Wetenschaps-communicatieprijs KVAB 2021

Sofie Moors is momenteel werkzaam aan de UAntwerpen, waar zij een doctoraat over de Martijntrilogie van Jacob van Maerlant en de Dietsche Catoen voorbereidt. Ze is sinds dit jaar lid van de Tiecelijnredactie. Sofie behaalde in 2019 een master Taal- en Letterkunde Nederlands en in 2020 de Educatieve Master Talen aan de Universiteit Antwerpen. Haar masterproef handelde over de Speelmogelijkheden van de rederijkerskamer De Goudbloem uit Sint-Niklaas. Op basis van De heylighe Genoveva uit het zeventiende-eeuwse verzamelhandschrift K.O.K.W. (nr. 269). Met deze input werkte ze samen met diverse Sint-Niklase instellingen en de bestuursleden van het Reynaertgenootschap Maartje De Wilde (UAntwerpen) en Rik Van Daele (stad Sint-Niklaas). De tentoonstelling Tijdloze Tragiek. De Goudbloem speelt Genoveva vond plaats als deel van het project ‘Sofie heeft een droom’ in oktober-november 2020 in de Bib van Sint-Niklaas. Het project maakte deel uit van het erfgoedluik van het Landjuweel 2020 dat in Sint-Niklaas zou plaatsvinden. Door corona was het een van de weinige deelprojecten die (ondanks corona) toch konden doorgaan. Zie
https://www.opendoek.be/landjuweel/landjuweel-2020-online/de-rederijkers-het-landjuweel-genoveva?via=16952
Met haar project wint ze een van de wetenschapscommunicatieprijzen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. De prijsuitreiking vindt plaats op 24-11 in het Paleis der Academiën in Brussel. Zie https://www.kvab.be/nl/prijzen/jaarprijzen-wetenschapscommunicatie en
https://www.kvab.be/nl/activiteiten/onderscheidingen-wetenschapscommunicatie-2021.  
 
De prijswinnaars dingen ook mee naar een EOS Wetenschap publieksprijs.
Stemmen op Sofie (of je andere favoriete wetenschapscommunicator | EOS Wetenschap) kan via de website van EOS.