De Visser-Neerlandiaprijzen 2021 zijn toegekend aan prof. dr. Frits van Oostrom en prof. dr. Els Witte.

Frits van Oostrom krijgt de prijs als beloning voor de wijze waarop hij een betekenisvolle bijdrage heeft geleverd aan de Nederlands-Vlaamse samenwerking op wetenschappelijk en cultureel gebied en zijn grote invloed op het wetenschappelijke, literaire en culturele leven in Nederland en Vlaanderen.

Els Witte ontvangt de prijs als beloning voor haar wetenschappelijk onderzoek over het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, haar inzet voor Nederlands-Vlaamse samenwerking zoals in de functie van voorzitter van de Vlaamse openbare omroep en haar inspanningen voor de Nederlandse taal in Brussel en in de wetenschap.

De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 15 oktober 2022 in het Markiezenhof in Bergen op Zoom.