In schelmenverhalen vanuit de hele wereld vind je personages die listig, sluw en vindingrijk zijn, ‘tricky’ dus. 

Erfgoedcel Waasland ontwikkelde een educatief pakket voor de laatste graad van het secundair onderwijs waarin het Reynaertverhaal wordt geconfronteerd met andere gelijkaardige schelmenverhalen zoals Nasreddin Hodja (Turkije e.a.) en Anansi de Spin (Ghana, Suriname, Antillen e.a) en verhaalculturen. 
Deze confrontatie wil aantonen dat de thema’s die in het verhaal voorkomen universeel zijn. Het Reynaertverhaal is op die manier een aanleiding voor dialoog over goed en kwaad, liefde, haat en bedrog. 

Het Reynaertgenootschap verleende medewerking en ondersteuning aan de onderstaande realisaties die erg nuttig zijn voor het middelbaar onderwijs.