DE VOS IN DE KLEUTERKLAS

 • verhaaltje vertellen (cfr. boekjes Hulst, ingekorte reynaertstrip of Sus&Wis)
 • figuren uitknippen (bestaande tekeningen op kopie), inkleuren en naast de juiste locatie zetten (leeuw bij de troon, vos bij het hol (burcht), beer bij de honing (boomstam), kat bij de muizen (schuur), enz.)
 • schatkaart maken
 • zelf een schat bedenken voor iemand, passend bij karakter (bvb. goud voor de leeuw, honing voor de beer, muizen voor de kat, …)
 • het verhaal naspelen / kindergrime
 • tellen: hoeveel verschillende dieren doen er mee / hoeveel van elk dier…
 • tellen: hoeveel maal gaat men de vos roepen
 • tellen: hoeveel dieren worden gekwetst / benadeeld
 • bekijk de sporen / pootafdrukken van de natuurlijke vos, beer, leeuw, kater, kip en teken ze na
 • plaats de juiste sporen bij de juiste dieren (knippen en plakken)
 • geef aan waar de dieren wonen (burcht, hol, leger, heuvel, boom, …)
 • werken met lapjes stof voor heel kleine kinderen of kinderen met een visuele handicap: wol voor het schaap, dikke vacht voor de beer, veren voor de vogels, …
 • liedjes laten beluisteren over vossen, beren, katten (evt. geluiden van de natuurlijke dieren)
 • maskers maken

DE VOS IN HET BASISONDERWIJS

 • verhaaltje vertellen zoals bij de kleuters
 • verhaal met open einde: laat de kinderen het eind verzinnen (de vos gaat ja dan neen naar Rome, …)
 • kaart maken op basis van bestaande kaart (cfr. routes / waasland) en tekeningen maken bij bepaalde plaatsnamen
 • geef foto’s van de natuurlijke dieren en toon de sporen die deze dieren maken
 • laat de sporen namaken uit vilt of laat ze stempelen met aardappels, een kurk of met de vingers
 • klassikaal of individueel een stripverhaal maken (bestaand pakket)
 • klassikaal een gedicht maken over de vos of een verhaaltje op rijm
 • maken van een oorkonde, een schatkist, een schatkaart
 • origami: vouwen van de dieren uit het verhaal
 • zoeken naar de vos in het sprookje (andere verhalen naar voor brengen) en de moraal van het verhaal eruit proberen halen (hebzucht, trots, leugenachtigheid, …)
 • werken met spreekwoorden (bestaand pakket)
 • tekeningen maken op basis van het verhaal / een kaart vervolledigen met de juiste tekeningen en/of plaatsnamen (galg, tribunaal, vossenhol, boerderij of schuur, boom met honing, …)
 • klassikaal maquette maken van het dierentribunaal of andere fragmenten (bvb. in klei / cfr. figuren uit marsepein in de bakkerij van Lokeren)
 • 3D-kaarten maken (aantal kopies van tekeningen uit het verhaal, inkleuren, knippen, en samenstellen tot kaart)
 • rekenen: afstanden berekenen: hoe snel loopt de natuurlijke vos (vergelijk met andere dieren, mensen, …) / hoe lang doet de beer, de kater, de das erover om naar het vossenhol te gaan…