MOOC Middelnederlands is een initiatief van de Antwerpse collega’s van hoogleraar Middelnederlandse letterkunde Frank Willaert en werd gemaakt naar aanleiding van zijn emeritaat op 8 september 2017.

Dit initiatief wil Middelnederlandse literatuur voor een breed publiek ontsluiten onder de vorm van een reeks open online colleges (Massive Open Online Course). Deze inleidende colleges gaan over hoogtepunten uit de Nederlandstalige literatuur in de middeleeuwen en willen een breed publiek van geïnteresseerden aanspreken. Er wordt daarom geen specifieke voorkennis verwacht. De colleges zijn uitermate geschikt ter inspiratie voor het onderwijs over Middelnederlandse literatuur in het secundair onderwijs, alsook het academisch onderwijs. De colleges zijn ontwikkeld door teams van internationaal erkende experten en geven daarom de stand van zaken in de vakbeoefening op betrouwbare wijze weer. Bovendien zijn de colleges verrijkt met zeldzaam beeldmateriaal uit belangrijke bibliotheken, bijvoorbeeld van manuscripten en vroege drukken die slechts zelden de kluis mogen verlaten.

MOOC Middelnederlands is beschikbaar onder de licentie CC BY-NC. Al het materiaal mag vrij gebruikt en gedeeld worden, mits bronvermelding, zolang dat gebeurt voor niet-commerciële doeleinden.

Wij leiden u hieronder graag rechtstreeks naar de link met de online lessen van onze partners.

Welkom!

Van den vos Reynaerde