Voor de studenten van de lerarenopleiding basisonderwijs van Odisee werd een presentatie uitgewerkt bij de lancering van de Reynaertkamishibai. Omdat de lancering in het voorjaar van 2020 door de coronapandemie niet kon plaatsvinden, werd een online-presentatie ontwikkeld. Op 12 oktober 2020 werd de presentatie tweemaal voor een live publiek van tweedejaarstudenten gegeven in de Bib van Sint-Niklaas, tijdens een themadag rond Cultuur in de Spiegel. Op 22 oktober 2021 werd de presentatie in een licht aangepaste vorm opnieuw gegeven in de gebouwen van Odisee in Sint-Niklaas aan 3 groepen van in totaal ca. 50 studenten van dezelfde lerarenopleiding.
Op 13 oktober 2022 werd deze formule herhaald.
Op 13 november 2023, kort na de lancering van de lesbundel voor het basisonderwijs, werd de aangepaste presentatie gegeven aan een groep van ca. 30 tweedejaarsstudenten.