naam

Reynaert
Hermeline
Nobel
Gente(l)
Isegrim
Hersinde
Bruun
Tibeert
Grimbeert
Cuwaert
Courtois
Canteclaer
Roede
Cantaert
Crayant
Coppe
Pinte
Sproete
Belijn
Tiecelijn
Botsaert
Firapeel
Reynaerdijn
Rosseel
Rumen
Widelanken
Rijn

naam
pastoor
Martinet
Julocke

Lamfreit

diersoort

de vos
de vossin
de leeuw
de leeuwin
de wolf
de wolvin
de beer
de kater
de das
de haas
de hond
de haan
de moederkip
hanenjong
hanenjong
kip
kip
kip
de ram
de raaf
aap
de luipaard
vossenjong
vossenjong
broer van de wolf
broer van de wolf
hond

functie

pastoorszoon
pastoorsvrouw
timmerman

varianten

Reinaert, Rein(tje)
Hermelijn

Ise(n)grijn, Ysengrijn enz.
Hersint
Bruin(tje)
Tijbaert, Tibaert
Grimbert

Cortoys
Cantecleer

varianten

Lamfroyt

En verder een lange catalogus van dieren zoals Cleenebejach (fret), Forcadent (everzwijn), Hawi (ooi), … en van mensen (die Bruun bijna om zeep helpen) zoals Bave, Abelquac, Vuulmaerte en Hugelijn…

Alle namen met varianten staan vermeld in het boek Tiernamen van Hubertus Menke en in de Reynaerteditie van J.W. Muller uit 1939.