You are here

75ste Tiecelijnnummer

75ste Tiecelijn (jg. 20 nr. 2)

 

Begin juli 2007 verscheen het 75ste nummer van het driemaandelijkse literair-(historische) tijdschrift Tiecelijn. Dit nummer was het 2de van de 20ste jaargang van dit tijdschrift dat zowel door de liefhebbers als door vakgenoten wordt geprezen.
Dit nummer 75 bevat de eerste letterlijke prozavertaling van Van den vos Reynaerde. Dr. André Bouwman (conservator afd. Westerse handschriften UB Leiden) en Prof. Dr. Bart Besamusca (Universiteit Utrecht) vervaardigden de tekst als opstapje naar een Engelse vertaling van de Reynaert die binnenkort verschijnt Deze prozavertaling zal aan vele vertalers (naar andere talen en naar het moderne Nederlands) onschatbare diensten bewijzen. Lieneke Verheijen (Amsterdam) schreef haar doctoraalscriptie over Reynaert I en vat enkele stellingen samen in een knappe bijdrage over poëticale aspecten van Van den vos Reynaerde (o.a. naar aanleiding van het briefmotief).
Dat de Reynaertmaterie hoogdagen beleeft, wordt geïllustreerd door drie recensies. Jen de Groeve (Leeswelp) bespreekt de knappe illustraties van Klaas Verplancke in Henri van Daeles prozabewerking naar Reynaerts historie. Drie prenten worden in kleur gepubliceerd. Geert Claassens (KU Leuven) analyseert de vertaling van Reynaerts historie in het Duits door Paul Wackers (Utrecht) en Rita Schlusemann (Leipzig). Yvan de Maesschalck (Europese school Luxemburg en literair recensent) wijdt een diepgaande bespreking aan de recente roman Het leugenverhaal van Paul Verhuyck en Corine Kisling bij uitgeverij De Arbeiderspers, een bijzonder boeiend verhaal waarin de graal en de Reynaert ingenieus in elkaar worden verweven.

Deze 75ste Tiecelijn is meteen de laatste ‘gewone’ Tiecelijn. Jaargang 20 wordt eind september immers afgesloten met een liber amicorumachtig dubbelnummer (3/4), waaraan diverse dichters en auteurs meewerken. Erik Spinoy, Emma Crebolder, Norbert De Beule, Frank Pollet, Peter Holvoet-Hanssen, Herr Seele en vele anderen beloofden hun medewerking.
Vanaf 2008 wordt Tiecelijn een jaarboek (o.a. als gevolg van de gewijzigde subsidie-politiek van het Vlaams Fonds voor de Letteren). Een elektronische nieuwsbrief zorgt voor een blijvende band met liefhebbers en vakgenoten.

Tot slot willen wij u erop wijzen:
- dat eind juni een 2de druk verscheen van het Reynaertstripverhaal van Ryssen / De Roover (zie aparte bijlage),
- dat op 15 september om 15 uur in het stadhuis van Sint-Niklaas een belangwek-kende wetenschappelijke publicatie wordt voorgesteld waarin Hans Rijns alle gedrukte Nederlandse Reynaertteksten tot 1700 verzamelt (uitg. Verloren, Hilversum),
- dat op 23 oktober in het Cultureel Centrum van Lokeren een coproductie tussen de Ast Foteynestichting en het Davidsfonds wordt voorgesteld over ‘Ast Fonteyne en de Reynaert’ (Dr. Lucien De Cock, Dr. Rik van Daele, Hilaire Liebaut en Hugo Govaert),
- dat jeugdauteur en dichter Frank Pollet in de herfst een Reynaertjeugdboek publiceert (uitgeverij Abimo).