You are here

e-brief nr. 9

Beste,

De stiltewandeling van het Reynaertgenootschap in Daknam is achter de rug. In de verte hoorden we op enkele momenten de geluiden van de Reynaerttocht van enkele honderden motoren. En toch was de stilte af en toe tastbaar. Ondertussen kijken wij vooruit naar ons nieuwe jaarboek en brengen wij u net voor Sint-Maarten en Sint-Nicolaas heel wat lekkers en enkele cadeau-ideeën. Wij sturen u graag e-brief 2018-9 van het Reynaertgenootschap.
 
1. JAARBOEKVOORSTELLING OP ZONDAG 18 NOVEMBEROp zondag 18 november om 11 uur wordt in de Bib van Sint-Niklaas, Hendrik Heymanplein 3, Tiecelijn 31 voorgesteld. Gastspreker is professor Remco Sleiderink van de Universiteit Antwerpen. Het nieuwe nummer telt 364 pagina’s en bevat artikels van meer dan 20 auteurs; o.a. Frank Willaert, Wouter Haverhals, Georges de Schutter, Emmanuel Waegemans, Ad Putter en zijn collega’s Elisabeth van Houts, Sjoerd Levelt en Moreed Arbabzadah, en verder van Peter Stöve en Piet van Bouchaute, allen auteurs die voor het eerst in Tiecelijn publiceren. Verder vindt u vertalingen van Wilt Iwema, Willem van Bentum en Mark Nieuwenhuis, recensie van Hans Rijns, Paul Wackers, Yvan de Maesschalck en anderen. Van beeldend kunstenaar Ronny Delrue verschijnt een zeer recente reeks van twintig tekeningen (2017) bij het proefschrift van Rik van Daele uit 1994. En verder teksten van Erwin Verzandvoort, Hilde Reyniers en Jan de Putter … De onderwerpen: de Walewein, de fabel van de maag, Gerard Walschap, VOSSEN, de belangrijkste Reynaertboekencollectie, de Nobelprijs, de Koningskwestie enz. enz. en verder over teksten over hanen, ezels, luizen en vlooien, wolven en vossen. Veel vossen ... 
 
2. De schelmenstreken van Reinaert de Vos‘Terwijl Reinaert de Vos tijdens het monopoly-spelen met zijn kinderen stiekem een briefje van duizend uit de bank jatte en zich te goed deed aan een kipkluifje, verklaarde Koning Nobel in de paleistuin de jaarlijkse Hofdag voor geopend.’
Met de opening van de hofdag opent ook de fonkelende bewerking die Koos Meinderts maakte van het bekendste epos uit de Middelnederlandse literatuur: Van den vos Reynaerde. In achttien hoofdstukken verhaalt Meinderts over de belevenissen van de geslepen vos Reinaert en zijn beklagenswaardige tegenspelers. Elk hoofdstuk werd geïllustreerd door een vooraanstaand kinderboekillustrator. De lijst is indrukwekkend: Alice Hoogstad, Annemarie van Haeringen, Annette Fienieg, Ingrid & Dieter Schubert, Daan Remmerts de Vries, Hanneke Siemensma, Thé Tjong-Khing, Mies van Hout, Harmen van Straaten, Fleur van der Weel, Ludwig Volbeda, Piet Grobler, Martijn van der Linden, Sanne te Loo, Sylvia Weve, Noëlle Smit, Marije Tolman en Carll Cneut, het omslag is van de hand van Charlotte Dematons.

De schelmenstreken van Reinaert de vos is de derde uitgave in een reeks van klassieke voor kinderen bewerkte boeken. Eerder verschenen De avonturen van Baron von Münchhausenen Avonturen van Odysseus.

Praktisch: De schelmenstreken van Reinaert de vos kost 17,50  EUR, telt 48 pagina’s en is gebonden.  NUR 274 | 23,5 x 27 cm | 978 90 8967 273 5 | Verschijnt 15 november 2018.
 
3. MOOC MIDDELNEDERLANDS WINT PRIJS VOOR WETENSCHAPSCOMMUNICATIE EN IS GENOMINEERD VOOR DE EOS PUBLIEKSFAVORIETBij het emeritaat van Frank Willaert werd de MOOC Middelnederlands voorgesteld, een reeks online-colleges over de hoogtepunten van de Middelnederlandse literatuurgeschiedenis. Het project heeft een vliegende start genomen: de colleges worden in Vlaanderen en Nederland veelvuldig bekeken en – vooral – op structurele wijze ingezet in het onderwijs. Sinds de lancering vonden zo'n 60.000 geïnteresseerden hun weg naar de website!
Ondertussen sleepte de MOOC Middelnederlands de prestigieuze Jaarprijs Wetenschapscommunicatie van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) in de wacht.  Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan twintig wetenschappers of teams die er het afgelopen jaar het best in slaagden om hun onderzoek naar het brede publiek te brengen. Alle projecten worden op 27 november in Brussel gehuldigd. Op die dag zal ook blijken welk project is verkozen tot de EOS Publieksfavoriet. Op de website van EOS kan u op uw favoriet stemmen  (https://www.eoswetenschap.eu/publieksfavoriet2018). We nodigen u dan ook van harte uit om een kijkje te nemen en uw stem uit te brengen op MOOC Middelnederlands of een van de vele andere mooie projecten. Stemmen op het MOOC-team (Bram Caers, Elisabeth de Bruijn, Veerle Fraeters, Wouter Haverals, Mike Kestemont, Patricia Stoop en Anke Verschueren) van de UAntwerpen kan tot en met zondag 25 november.
 
4. TERUG TOT INA DAMMAN VAN SIMON VESTDIJK EN DE REYNAERTTiecelijnauteur Jan de Putter maakte een interessante studie over een Reynaertpassage in het werk van Simon Vestdijk. De Putters verkent een passage in Terug tot Ina Dammanwaarin de spot wordt gedreven met het Reynaertonderzoek in Leiden. U kan het boeiende artikel ‘Greve en Grondijs, een dubbelportret. Werkelijkheid en fictie in Terug tot Ina Damman’, in: Vestdijkkroniek, 132 (2018), p. 49-58 downloaden viahttps://www.academia.edu/37572453/Greve_en_Grondijs_een_dubbelportret._
Werkelijkheid_en_fictie_in_Terug_tot_Ina_Damman_in_Vestdijkkroniek_132_2018_p-_49-58
. Papier: Losse nummers zijn verkrijgbaar door overmaking van 10,- + 3,45 EUR verzendkosten op ING rekeningnummer NL21INGB0002652301 t.n.v. de penningmeester, Kees Meekel, van de Vestdijkkring te Amsterdam, onder vermelding van Vestdijkkroniek, jaargang, nummer en adres.

Van dezelfde onderzoeker verscheen een digitale bijdrage over de tachtigste verjaardag van het Reynaertmomument in Hulst, https://www.neerlandistiek.nl/2018/09/een-standbeeld-komt-tot-leven/, waarover wij reeds eerder berichtten (2018-7). De Leidse professor J.W. Muller was in 1938 in Hulst aanwezig bij de inhuldiging van het monument van A. Damen.
  
5. TUINDAGEN VAN BEERVELDE 12-13-14 OKTOBERU was er op deze stralende zomerdagen in volle herfst niet bij? Geen nood. Kijk mee naar een verslag van de Plattelands-tv van de provincie Oost-Vlaanderen: http://www.plattelandstv.be/video/natuur-beleving-tuindagen-beervelde-herfst-2018
 
6. UITSMIJTERBij Querido verscheen onlangs het mooie kinderboek Vosje van Edward van de Vendel en Marije Tolman. Lees de recensie in de NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/19/wordt-nieuwsgierigheid-het-vosje-fataal-a2635077#/handelsblad/2018/10/19/#206 (met dank aan Marc Alliët).