You are here

Brievennummer

Brievennummer van het tijdschrift Tiecelijn (jg. 19 nr. 3)

 

De vzw Reynaertgenootschap publiceert eind september 2005 een bijzonder Tiecelijn-themanummer rond vossenbrieven. Uit duizenden brieven bleef uiteindelijk een selectie van 70 brieven over van eminente vossenjagers, geschreven tussen 1834 en 2005. Er werden brieven opgenomen van eminente reynaerdisten zoals bijvoorbeeld Jan Frans Willems, Leonard Willems, J.W. Muller, Jozef Goossenaerts, W.Gs Hellinga, Frank Lulofs en Jan Goossens en van de literatoren zoals Stijn Streuvels, Gerard Walschap en Willem Elsschot. Naast brieven zijn ook briefkaarten en zelfs een recente e-mail geselecteerd. Het nummer wordt verlucht met een aantal raak gekozen foto’s, waarvan diverse voor het eerst worden gepubliceerd.

De brieven worden steeds in hun context geplaatst en van een notenapparaat voorzien. Briefschrijver en -ontvanger worden in een aparte lijst beknopt toegelicht. Tot slot verantwoordt samensteller Rik van Daele ook de manier van editeren.

Doorheen het nummer lopen enkele duidelijke lijnen. Eentje ervan is hoe Zuid- en Noord-Nederlanders naar elkaar kijken, elkaar appreciëren en/of op elkaars eigenaardigheden wijzen. Een andere is de warme vriendschapsbetrekkingen tussen vele reynaerdisten. Reynaert de vos vormt natuurlijk de belangrijkste ‘rode’ draad. De brieven laten in elk geval zien hoe wijd de Reynaertmaterie is. Twee momenten werden dieper uitgespit. Een eerste cluster is de briefwisseling tussen J.W. Muller en Leonard Willems naar aanleiding van de inwijding van het Reynaertbeeld te Hulst in september 1938, gevolgd door de plotse dood van Willems. De tweede is de totstandkoming van een Reynaertroute en de Reynaertfeesten in 1955.

De langste brief is wellicht de mooiste, de brief aan Wine Klazes van Klaas Heeroma, waarin hij besluit dat kinderen krijgen en opvoeden zoveel belangrijker is dan boeken schrijven. De kortste brieven zijn van politici. De meest opmerkelijke en grappigste is ongetwijfeld het antwoord van kamervoorzitter en reynaerdist Camille Huysmans aan stadsarchivaris en reynaerdist André Stoop, die een vraag stelt om bijkomende subsidies voor de Reynaertfestiviteiten uit 1955. De meest ontroerende is de brief van Jan Frans Willems waarin hij aan zijn vriend Jeronimo De Vries zijn treurnis schets om zijn overleden kinderen.

De brieven bevatten ook nieuwe inzichten, zoals de plannen voor een internationaal Reynaertcongres in de jaren 1950 te Sint-Niklaas (25 jaar voor het Leuvense Animal Epic-congres) en de tot nu toe onbekend gebleven Reynaertbewerking van professor Paul de Keyser (die mogelijk aan de basis gelegen heeft van L.P. Boons romans De Kapellekensbaan en Wapenbroeders).

Een lijst van de brieven met de datum, de zender en de ontvanger wordt na de publicatie gepubliceerd op de website van de vzw Reynaertgenootschap: www.reynaertgenootschap.be.

Het Tiecelijn-brievennummer kost 5 EUR (exclusief verzendingskosten) en is verkrijgbaar bij tiecelijn.reynaert@online.be of info@reynaertgenootschap.be, t.a.v. vzw Reynaertgenootschap, Nijverheidsstraat 32 te B 9100 Sint-Niklaas.

Van Tiecelijn verschenen o.a. al themanummers over de leeuw, de kat, de beer, de raaf, de wolf en:

1. Als de vos de passie preekt (1998, nr. 2/3 – 3 EUR); in het Frans vertaald als Quand le Renard prêche (3 EUR)
2. Bibliografie van de Nederlandstalige Reynaertbewerkingen van 1800 tot nu (2004, nr. 3, ook verschenen als aparte, genummerde en gelimiteerde oplage). (5 EUR)
3. Vossenpoëzie (2005, 2, eveneens verschenen als Vossentaal, met, genummerde en gelimiteerde oplage)