You are here

Cultuurprijzen 2017 - 21/02/2018

EEN SINT-NIKLASE CULTUURPRIJS VOOR HET REYNAERTGENOOTSCHAP

De Cultuurraad van Sint-Niklaas kende op woensdag 21 februari 2018 de cultuurprijzen 2017 toe.  Het Reynaertgenootschap won in de categorie ‘Culturele vereniging 2017’ met als motivatie dat de vereniging met de organisatie van Krijtvossen en het Internationaal Reynaertcolloquium zijn grenzen heeft verlegd. De 14de Cultuurprijs werd toegekend aan Kunst in de Stad voor de beeldengroep ‘Johanna en Margaretha van Constantinopel 1217’. De merkwaardige bronzen beeldengroep (de dertiende-eeuwse gravinnen zijn afgebeeld als geraamtes (met een kroon) die samen in de spiegel kijken/een selfie nemen) werd vorig jaar, ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van de Sint-Niklaas op de promenade rond de Grote Markt geplaatst. De groep is van de hand van Frans Heirbaut.
Zie: https://www.facebook.com/Reynaertgenootschap-vzw-368312377681/