You are here

Vossenpoëzie

Vossenpoëzie en Vossentaal – jg. 18 nr. 2

 

De vzw Reynaertgenootschap publiceerde eind juni 2005 een bijzonder Tiecelijn-themanummer rond Vossenpoëzie. De bundel bestaat uit vijf afdelingen. In de eerste, Vossenteksten (1), staan de Middelnederlandse Reynaertteksten centraal. In afdeling 2 (Vossenfabels) worden fabelteksten gebloemleesd, van de Esopet-dichters en Boendale tot Crebolder. Afdeling 3, het centrale deel, is ook het uitgebreidste en bevat Vossengedichten. De afdelingen Gelegenheidsvossen (4) – gelegenheidsgedichten – en Vossenliederen (5) sluiten de bundel af.
Er worden teksten gebloemleesd van o.a. Anna Bijns, Jacob Revius, Guido Gezelle, Anton van Wilderode, H.C. ten Berge, Aleidis Dierick, Fetze Pijlman, Jacques Hamelink, Jan Kuijper, H.H. ter Balkt, Hans Faverey, Erik Spinoy, Ingmar Heytze, Emma Crebolder, Miguel Declercq, Chris Honingh, Peter Holvoet-Hanssen en André van der Veeke. Er zijn gelegenheidsgedichten van o.a. Yvan de Maesschalck, Piet Punt, Camille Huysmans, Bert Peleman, Herman Vos, Hugo Claus en Wim de Cock en liederen van o.a. De Elegasten en Kris de Bruyne. Vijf houtsneden van Wim de Cock verluchten het geheel.

De selectie werd gemaakt door de redacteuren Rik van Daele, Hilde Reyniers en Marcel Ryssen met als gastredacteur en inleider Yvan de Maesschalck.

De bundel verscheen op 25 juni 2005 als nummer 2 van de achttiende jaargang van het Reynaerttijdschrift Tiecelijn en werd gedrukt op 600 exemplaren. Een gelimiteerde opdruk van 300 genummerde exemplaren verschijnt apart als het bundeltje Vossentaal en wordt uitsluitend gereserveerd voor de medewerkers, de gebloemleesde dichters en voor de steunende leden 2006 van het tijdschrift. Het komt niet in de handel.

Een lijst van de gebloemleesde teksten wordt na de publicatie gepubliceerd op de website van de vzw Reynaertgenootschap: www.welcome.to/tiecelijn. Het is niet de bedoeling de publicatie later op het Internet te plaatsen vanwege de rechten, maar ook als statement: Vossentaal spreekt immers het sterkst tot de verbeelding op papier.

Het Tiecelijn-themanummer Vossenpoëzie kost 5 EUR (exclusief 1,50 EUR verzendingskosten en eventueel 1,50 EUR administratiekosten bij factuur) en is verkrijgbaar bij tiecelijn.reynaert@online.be of t.a.v. vzw Reynaertgenootschap, Nijverheidsstraat 32 te B 9100 Sint-Niklaas. Voor de pers ligt een gratis recensie-exemplaar klaar.

Graag verwijzen wij naar nog voorradige themanummers van Tiecelijn:

1. Als de vos de passie preekt (1998, nr. 2/3 – 3 EUR); in het Frans vertaald als Quand le Renard prêche (3 EUR)
2. Bibliografie van de Nederlandstalige Reynaertbewerkingen van 1800 tot nu (2004, nr. 3, ook verschenen als aparte, genummerde en gelimiteerde oplage). (5 EUR)

 

Die felle …

Graag verwijzen wij ook naar de Nederlandse vossenbundel Die felle…, die geheel onafhankelijk van de Tiecelijn-bundel tot stand kwam. Beide redacties hoorden van elkaars bezigheden toen men al voorbij het ‘point of no return’ was. Gelukkig bleken de genomen opties in beide bundels anders en werd er intens overleg gepleegd. Van de meer dan 100 (in beide bundels samen) geciteerde teksten, zijn er slechts 4 die in de beide bundels voorkomen. Beide samenstellersgroepen beschouwen dit toeval als ‘wonderlijk’. Bovendien vullen de bundels elkaar wonderwel aan.
Vossensporen langs kromme paden …

Die felle … Gedichten over vossen van de samenstellers: Emma Crebolder en Albert Hagenaars verschijnt bij Uitgeverij Gianni en kost 12 EUR (ISBN 90-77970-02-9). Info: www.uitgeverij-gianni.nl.
De bundel werd op 4 juni 2005 te Maastricht voorgesteld.