You are here

Stiltewandeling - 28 oktober 2018

Op zondag 28 oktober organiseerden wij een vijfde stiltewandeling. Dit keer trokken we naar Daknam, een deelgemeente van Lokeren en Reynaertdorp bij uitstek, voor een tocht van ca. 5-6 km.

De focus lag op onze zintuigen in een boeiend landschap. We gingen op zoek naar het begin van de Durme, de troon van koning Nobel, het graf van Coppe en de stilte.

Met literaire bijdragen uit het werk van onder meer Oostvlaams Plattelandsdichter Paul Demets, dichters Cecile Blot en Anton Van Wilderode, auteur Joris Note en een moment van ingetogenheid voor de ons recent ontvallen auteur en vriend Paul Verhuyck.

Voor wie het gemist heeft, of graag enkele herinneringen ophaalt, hebben we een beknopt fotoverslag in een album op onze Facebookpagina geplaatst.

Met deze stiltetocht geven we oproep aan de vraag om op zondag 28  oktober – de dag dat we naar het winteruur zullen zijn teruggekeerd (dit jaar kon het nog!) – even terug te keren in en naar onszelf. 
Over de stilte: http://www.portaalvandestilte.be/