You are here

e-brief nr. 1

1. GERRIT KOMRIJPRIJS 2017:
EERVOLLE TWEEDE PRIJS VOOR HET REYNAERTGENOOTSCHAP

In 2012 is de Gerrit Komrij-prijs opgericht om de popularisatie van de oude letteren te eren. Komrij was gek op oude literatuur en hij heeft veel gedaan deze onder de mensen te brengen. De Gerrit Komrij-prijs gaat naar die persoon (of instantie) die het afgelopen jaar zijn/haar best heeft gedaan om het best / leukst / origineelst … de oudere literatuur onder de aandacht van een groot publiek te brengen.
De Gerrit Komrij-prijs 2017 gaat naar www.schrijverskabinet.nl. De jury heeft vooral waardering voor de omvang van dit project, er werkten veel mensen aan mee en de onderwerpen waren ook nog eens heel divers. De achterliggende gedachte is zeer boeiend: het Panpoëticon Batavûm virtueel te reconstrueren en er zo veel mogelijk kennis over te krijgen en te delen. Eigenlijk is dat Panpoëticon een kast met schrijversportretten (begonnen rondom 1700), maar in de loop der tijd groeide het uit tot een groot project met beelden, lofdichten en wat al dies meer zij. In 1807 ontplofte er een kruitschip in Leiden dat de halve binnenstad verwoestte. Dus ook het Panpoëticon … De portretten raakten weg en verspreid. Een paar jaar geleden startte een groepje wetenschappers onderzoek naar het Panpoëticon. Dit onderzoek mondde uit in wetenschappelijke publicaties én in een zeer toegankelijke website met veel informatie in gewonemensentaal. Ziewww.schrijverskabinet.nl.
Tot nu toe heeft de Gerrit Komrij-prijs nooit tweede prijzen toegekend, maar dit jaar zijn er zelfs drie. De MOOC Middelnederlands, Nobel streven van Frits van Oostrom enVossensprongen van het Reynaertgenootschap. “Stuk voor stuk prachtige projecten/publicaties die de jury van harte aanbeveelt.” 
Vorige winnaars waren o.a. Ingrid Biesheuvel (2012) en Elvis Peeters (2016).
 
2. DIGITALE BOUWSTOFFEN VOOR DE GESCHIEDENIS VAN HET NEDERLANDS
Graag stellen wij u de site van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) voor, met daarop de Digitale bouwstoffen voor de geschiedenis van het Nederlands (http://digitalebouwstoffen.be/), een onderzoekslijn van het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB), de onderzoeksafdeling van de KANTL, die toegang geeft tot corpora en databanken die belangrijk archiefmateriaal ontsluiten voor de studie van de Nederlandse taalgeschiedenis. De ‘bouwstoffen’ werden de afgelopen jaren samengesteld in samenwerkingsverbanden tussen de KANTL en Vlaamse en Nederlandse universiteiten.
We geven enkele bouwstoffen aan die voor de Reynaertstudie van belang kunnen zijn:

 
3. HERMAN HEYSELEZING 2018
De Herman Heyselezing van zaterdag 17 februari 2018 om 20 uur in het oud-stationsgebouw (Spoorwegwegel 1) in Stekene is de zesentwintigste in de reeks. De organisatie is dit jaar in de goede handen van de heemkundige kring d’Euzie. Bestuurslid Luc de Brant spreekt over ‘De geheimen van de kalender’. Hij maakt een wandeling naar de oorsprong van de kalender, van de jaarwende naar de zondagsletter, van het sint-jansvuur naar Stonehenge, van Lucifer naar Venus, van de middag tot de noen en van ’t jaar nul naar de millenniumbug.
De toegang is zoals steeds gratis, net als het Reynaertbiertje nadien. Deze lezing wordt georganiseerd ter ere van en in nagedachtenis aan Herman Heyse (1937-1992), vriend, medestichter en redacteur van Tiecelijn en stichtend voorzitter van d’EUZIE.
 
4. LEZING DOOR JAN DE PUTTER OVER CAMILLE HUYSMANS 
Op 4 mei 2018 geeft Jan de Putter (Leiden) in Antwerpen een lezing over Camille Huysmans en de Reynaert naar aanleiding van zijn artikel in de laatste Tiecelijn en dit op vraag van het comité Herdenking Camille Huysmans. Ziehttp://www.vrijzinnigantwerpstrefpunt.com/activiteiten-in-out-of-a-box/
 
5. HET VERHAAL VAN DE EZEL UIT HET LATIJN VERTAALD
In december verscheen in de reeks Klassieke vertalingen van Uitgeverij P In het spoor van Vergilius (http://uitgeverijp.be/product/in-het-spoor-van-vergilius/). Daarin brengen Stijn Praet en Wim Verbaal versvertalingen van drie gedichten uit de Latijnse literatuur na de Oudheid bij elkaar die elk op hun eigen manier in dialoog treden met de Romeinse dichter: Walafrid Strabo’s Hortulus (De besloten tuin, 842-849), Asinarius (Het verhaal van de ezel, circa 1200) en John Miltons Epitaphium Damonis (Klaaglied om Damon, 1645). De vertalingen worden geflankeerd door hun Latijnse bronteksten en zijn ook voorzien van eindnoten en een duidend nawoord. Asinarius is een sprookjesachtige parodie op het hoofse epos waarin de hoofdrol wordt gespeeld door een prins die als ezel wordt geboren en zich tegen alle verwachtingen in bewijst als een verfijnde hoveling, die uiteindelijk tijdens zijn huwelijksnacht in een mens verandert. Een recensie volgt in Tiecelijn 31.
 
6. KATOENNATIE EN DE REYNAERT
Gelezen in De Standaard van 15 december 2017: “Fernand Huts, de grote baas van Katoennatie, wil volgend jaar langs een fietsroute door het Waasland het verhaal van Reynaert de Vos centraal stellen met expo’s en een boek.” Wordt ongetwijfeld vervolgd.
 
7. UITSMIJTER
Het schilderij De Wereld op zijn Kop uit de expositie ‘Vulpes In Speculo’ van kunstenaar Jan Scheirs is samen met andere werken aangekocht door het restaurant Mon en de Salons Van Edel in Wilrijk. Geen honger: dan kunt u het filmpje met de toelichting van de kunstenaar bij zijn schilderij tot u nemen via https://www.youtube.com/watch?v=tMVvTcn0BNo.
 
8. TOT SLOT
Onze site: www.reynaertgenootschap.be
Bent u actief op Facebook? Word dan fan van het Reynaertgenootschap: http://www.facebook.com/pages/Reynaertgenootschap-vzw/368312377681
Verwante sites:
http://www.toerismewaasland.be/nl/pagina/reynaert-de-vos
http://www.erfgoedcelwaasland.be/item.php?itemno=451&lang=NL
Tiecelijn is digitaal te vinden op:
http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=_tie002 en op www.reynaertgenootschap.be