You are here

e-brief 2017 - nr. 8

1. Universiteit Antwerpen ontwikkelt online-cursus Middelnederlandse literatuur
Vanaf 8 november 2017 staat MOOC Middelnederlands online. Deze Massive Open Online Course bevat educatieve filmpjes over de hoogtepunten uit onze middeleeuwse literatuur, zoals Karel ende Elegast en Reinaert de vos. De MOOC is een initiatief van de Universiteit Antwerpen en is online vrij toegankelijk voor scholieren, leerkrachten, studenten en een breed publiek van geïnteresseerden.
Wouter Haverals, doctoraatstudent aan de Universiteit Antwerpen, licht toe: ‘Deze online-lessenreeks brengt de middeleeuwse literatuur helemaal tot leven. In twaalf gefilmde colleges, die elk bestaan uit een reeks korte dynamische kennisclips, worden de belangrijkste onderwerpen uit de Middelnederlandse literatuurgeschiedenis aangesneden.’
De colleges kwamen tot stand door een intensieve samenwerking tussen experts van middeleeuwse letterkunde. In totaal werkten meer dan 35 experts uit Vlaanderen en Nederland aan de MOOC. 25 van hen namen plaats voor de camera om op bevlogen wijze te vertellen over de middeleeuwse auteurs en hun werk. Soms worden stukjes Middelnederlands voorgelezen en dan blijkt dat de oude teksten veel begrijpelijker zijn dan men op het eerste gezicht denkt. Maar de literatuur klinkt niet alleen, ze wordt ook in beeld gebracht: ‘Er zijn handschriften en oude drukken gefilmd die de kluis normaal nooit verlaten. Voorbeelden van deze topstukken zijn de Beatrijs-codex, het handschrift-Van Hulthem met daarin de oudste toneelteksten uit ons taalgebied en het beroemde Gruuthuse-handschrift’, aldus Haverals.
De samenleving is in ijltempo aan het digitaliseren en de academische wereld blijft niet achter. MOOC Middelnederlands speelt in op recente ontwikkelingen in het onderwijs zoals blended learning, waarbij digitale media in het onderwijs worden ingezet. Het recente initiatief ‘Universiteit van Vlaanderen’ laat eveneens zien hoe internet, televisie en onderwijs samengaan. ‘MOOC Middelnederlands is een cursus die in je broekzak past. Via een computer, tablet of smartphone, op het toilet, in de bus of gewoon aan een bureau: waar en wanneer je maar wil, de MOOC kan altijd geraadpleegd worden.’ Al het materiaal bevindt zich bovendien in het publieke domein. MOOC Middelnederlands is gekoppeld aan een erg liberale licentie die het verder verspreiden van het materiaal enkel aanmoedigt.
De Middelnederlandse literatuur is klaar om (her)ontdekt te worden door jong en oud op de website van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde:www.moocmnl.kantl.be  (Bericht Universiteit Antwerpen)
 
2. VOORSTELLING TIECELIJN 30 OP 19 NOVEMBER IN BEVEREN
Op zondag 19 november om 11 uur presenteert het Reynaertgenootschap trots de jubileumeditie Tiecelijn 30. Jaarboek 10 van het Reynaertgenootschap in de Verlatzaal van kasteel Cortewalle in Beveren. Gastheer is schepen Johan Smet, gastspreker: em. Prof. Frank Willaert. Mathilde Wauters speelt harp. Het programma vindt u opwww.reynaertgenootschap.be en op onze Facebookpagina. U kunt nu reeds uw komst bevestigen via info@reynaertgenootschap.be. Indien u niet aanwezig bent, ontvangt uTiecelijn en Vossensprongen eind november.
 
3. VOSSENSPRONGEN
Het Reynaertgenootschap wil naar aanleiding van zijn dertigste verjaardag alle abonnees een klein, uniek pareltje aanbieden en dit dankzij de ondersteuning van de provincie Oost-Vlaanderen, de Erfgoedcel Waasland en het Intergemeentelijk Project Het Land van Reynaert: Vossensprongen, een boekje op A5-formaat met inleidende teksten. Het wordt voorgesteld op 19 november in Beveren en zal samen met de nieuwe Tiecelijn verstuurd worden. Wij kijken uit naar uw reacties. Binnenkort wordt het boekje ook digitaal op de website van het Reynaertgenootschap geplaatst en worden diverse rubrieken digitaal uitgebreid.
U kunt extra gratis exemplaren bestellen via info@reynaertgenootschap.be. (U betaalt alleen de verzendingskosten.)
 
4. IDEEËN VOOR DE FEESTDAGEN
LEESTIP 1: De vos van Dubravka Ugresic
De vos staat in vele culturen voor slimheid en verraad. Het is een eenzaam schepsel dat houdt van verlaten plekken. De vos is zo bij uitstek geschikt als godheid voor de schrijver, die verhalen vindt door in andermans gedaante te kruipen en zich met een verhalenbuit terug te trekken. Deze schrandere en speelse roman volgt de vos in al zijn gedaantes van Rusland naar Japan, van Napels naar het platteland van Kroatië. Deze roman is een schatkamer aan ideeën, en aan verhalen over mensen die hun plek in de wereld niet kunnen en willen vinden. Een klassieke Ugresic, geestig en begeesterd. ‘Ugrešic’ schrijven is lenig en gepassioneerd, maar behoudt een eigenaardigheid en humor die het verschrikkelijk intrigerend maken.’ – The New Yorker . Zie http://www.athenaeum.nl/zoek/?a=dubravka%20ugresic

LEESTIP 2: De moordenaars van Malpertuus van Leo Faes
Bij de Brugse stripuitgeverij Bonte verscheen in augustus 2017 de Reynaertstrip De moordenaars van Malpertuus, vervaardigd door Leo Faes. Deze gepensioneerde leraar Nederlands vervaardigde al eerder de strip Reynaerts wraak, waarvan de zwartwitprenten inTiecelijn werden gepubliceerd. In De moordenaars van Malpertuus spelen niet alleen Reynaert en Grimbeert een hoofdrol, maar ook de rekels Reynaerdijn en Rosseel. Ook andere elementen uit de Reynaertverhalen worden op een originele manier in beeld gebracht.
Het boek kost 9,99 EUR en is te verkrijgen in de boekhandel – ISBN 9789492704047

LEESTIP 3: De zaak van Sinterklaas van Herman Cole
Taalanimator, reisauteur en Tiecelijnabonnee Herman Cole (°1947 … Sint-Niklaas) volgde gedurende meer dan een kwarteeuw het eerbiedwaardige spoor van de Heilige Nicolaas. Door tijd en ruimte, van de vierde tot de eenentwintigste eeuw, in alle hoeken van Europa en een beetje erbuiten. Veel van zijn verrassende bevindingen stopte hij in De Zaak van Sinterklaas dat op 14 november in Sint-Niklaas wordt voorgesteld. Dat zijn geboortestad in dit boek flink wat pagina’s kreeg, is niet verwonderlijk: Sint-Niklaas vierde immers in 2017 zijn achthonderdste verjaardag. Meer info over De zaak … (ISBN 9789090305332), waarin ook enkele reynaerdiana in de marge verschijnen, via www.dezaakvansinterklaas.eu. 
 
KIJKTIP: Le grand méchant Renard
Herman Cole bezorgde ons de link naar een nieuwe animatiefilm met een vos in de hoofdrol.

5. LEZING OVER HET REYNAERTKABINET VAN VICTOR HUGO
Een van de topstukken van het Sint-Niklase kunstpatrimonium is een Reynaertschrijftafel uit het atelier van Hendrik van Soest (Antwerpen, vroege achttiende eeuw). Het mooie meubel, dat door de stad Sint-Niklaas werd aangekocht in de vroege jaren ‘70 en volgens de verkoopscatalogus uit de collectie van niemand minder dan Victor Hugo kwam, werd recent gerestaureerd. Isabel Osselaere, die de opleiding tot master Conservatie en Restauratie aan de Universiteit Antwerpen volgt, restaureerde het meubel. Zij schetst de rijke cultuurhistorische context van het scribaan en bespreekt het boeiend restauratieproces (doel, opties, materiaaltechnisch onderzoek, behandelingen en resultaat). Rik van Daele zocht en vond zes andere gelijkaardige Reynaertmeubels. Hij brengt verslag uit van zijn zoektocht en bespreekt het belang van deze fascinerende meubels voor het Reynaertonderzoek. Deze aperitieflezing vindt plaats op zondag 26 november om 11 uur in het SteM, Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. De toegang is gratis.
 
6. AGENDA
19 november: voorstelling Tiecelijn 30 + viering 30 jaar Reynaertgenootschap (Beveren)
26 november: aperitieflezing over de restauratie van het Sint-Niklase Reynaertkabinet door Isabel Osselaere en Rik van Daele (Stedelijke Musea Sint-Niklaas)http://www.prettiggeleerd.be/agenda/e/de-restauratie-van-een-topstuk-aperitieflezing-in/7b4de4b5-0dc4-404a-8a93-42480f715a52)
 
7. UITSMIJTER
Archeologen van Erfpunt (de vroegere Archeologische Dienst Waasland) hebben in de Smisstraat in Vrasene een mysterieuze vondst gedaan. Tijdens opgravingen werd een Romeinse nederzetting blootgelegd. Naast een intacte waterput troffen de archeologen een enorme voorraadpot aan die zo’n 2000 jaar geleden werd afgedekt door een ronde maalsteen. De pot werd teruggevonden in een gangenstelsel van wat ooit een vossenburcht moet zijn geweest. Het zette de archeologen aan tot een knipoog naar het Reynaertverhaal en Reynaerts Malpertuus. Zie https://www.hln.be/regio/beveren/mysterieuze-romeinse-vondsten-in-smisstraat~a3c4f3dc/

8. TOT SLOT
Onze site: www.reynaertgenootschap.be
Bent u actief op Facebook? Word dan fan van het Reynaertgenootschap: http://www.facebook.com/pages/Reynaertgenootschap-vzw/368312377681
Verwante sites:
http://www.toerismewaasland.be/nl/pagina/reynaert-de-vos
http://www.erfgoedcelwaasland.be/item.php?itemno=451&lang=NL
Tiecelijn is digitaal te vinden op:
http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=_tie002 en op www.reynaertgenootschap.be