You are here

huisstijl en logo

De raad van bestuur van het Reynaertgenootschap en de Erfgoedcel Waasland (deel van Interwaas) stelden op dinsdag 29 april 2014 om 16 uur in de gebouwen van Interwaas het nieuwe logo en de huisstijl van de vzw Reynaertgenootschap voor. Het logo werd ontworpen door beeldend kunstenaar en dichter Lies Van Gasse.

Het nieuwe logo kwam tot stand dankzij de steun van de Erfgoedcel Waasland.