You are here

Reynaert door derden

Ten geleide

De rubriek Reynaert door derden bundelt teksten die aan de redactie werden voorgelegd, maar niet werden opgenomen. Omdat Tiecelijn een jaarboek wordt/werd en/of omdat sommige teksten minder in het tijdschrift- of jaarboekconcept passen, werd deze rubriek gecreëerd. Alle soorten teksten (verhalen, impressies, artikels, work in progress, vertalingen etc.) komen in aanmerking. Wie een tekst digitaal wil publiceren, kan contact opnemen met de redactie. Nieuw opgenomen teksten zullen via de nieuwsbrieven worden aangekondigd. De redactie is geenszins verantwoordelijk voor de inhoud en de taal van de stukken (dit in tegenstelling tot alle andere rubrieken van site).