Eind december werd in een uitgestelde en beperkte setting De muren van Meknes voorgesteld. De bundel verscheen in 2020 en is het poëziedebuut van Yvan De Maesschalck, voorzitter van het Reynaertgenootschap. De bundel bevat hoofdzakelijk reisgedichten en is het resultaat van enkele ervaringen in landen als Marokko, Italië, Cuba en Kreta. Tegelijk is de bundel een soort lyrische kanttekening bij het soms dwingende karakter van de culturele realiteit. Cultuur verbindt én verdeelt. Cultuur sloopt hoge muren en trekt andere, soms onzichtbare muren op. Muren van steen, maar ook muren van onbegrip en onverschilligheid. Muren staan voor macht, maar evengoed voor machteloosheid.