Roman de Renart (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 12584, f°. 102v/103v)

De International Reynard Society bestudeert de rol van dieren in de Europese literatuur van de middeleeuwen en haar voortleven. De aandacht gaat vooral uit naar dierenepiek, fabels en boerden.
Het 24ste internationale colloquium van de Society, dat zou plaatsvinden aan de Universiteit Antwerpen van 15 tot 18 september 2021, werd uitgesteld naar 2022. De bijdragen gaan over de interdisciplinaire benaderingen van het middeleeuwse dier en zijn voortleven.

Het colloquium wordt georganiseerd door het Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden (isln) in samenwerking met de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en het Reynaertgenootschap.