You are here

Dertiende jaargang, 2000

Vertaling
Reynaerts, J.-J., De Roman de Renart, Branche I: Het rechtsgeding 120
Van Keymeulen, Paul, Reynaerts dood, Branche XVIII van de Roman de Renart 173
 
Artikelen
Boets, Jozef, In het spoor van Reynaert op zoek naar Gezelle 70
De Bruyn, Eric, De vos als allegorisch motief in het geschilderde oeuvre
van Jheronimus Bosch 107
Feliers, Willy, De galgscène in beeld gebracht 21
Feliers, Willy, De castratiescène in de Reynaerticonografie 78
Feliers, Willy, De bekoring van de Reynaert en Reynaert bekoord 139
Feliers, Willy, Joris Minne, duivelskunstenaar 198
Luyten, J., De receptie van de dissertatie van Rik van Daele in de vakpers 156
Ryssen, Marcel, Julius de Geyter: hertaler of herhaler? 51
Ryssen, Marcel, Chris Ferket: een vos op zijn Balegems 146
Ryssen, Marcel, Kinderpoëzie over Reynaert in de 21ste eeuw 102
Van Daele, Rik, Ruimte en rijm in Van den vos Reynaerde 1
Van Daele, Rik, De Bolsjewistisch fascistische Reynaert van Camille Huysmans 162
Van Daele, Rik, Reinaerts streken. Rondreizende Reynaerttentoonstelling 228
 
Recensie
Ecbasis Captivi in het Nederlands vertaald (Paul Verhuyck) 33
A. Schippers, De kikker die zichzelf opblies en andere Middelnederlandse fabels 215  
(Marcel Ryssen)  
Paul Wackers & Brian Levy (ed.), Reinardus 12 (Marcel Ryssen) 35
Piet Thomas, Vrienden en Wapenbroeders. Jaarboek 5 Stijn Streuvelsgenootschap 217
(Marcel Ryssen)
 
Verslag
Van Daele, Rik, Reynaertsuite met dubieus libretto 88
Van Daele, Rik, Wat is de waarheid waard als ze stinkt als een dood paard. 29
Reynaerts historische week te Hulst, september 1999
Vefald, Elisabeth, Van den vos Reynaerde voor Noren 32
 
Intro - bibliografie - kroniek - agenda
Beeldhouwwerken 97, 223
Boekhandel 43
Boon, L.P. 45, 98
Daknam 44, 97
De Smedt, Albert 224
Destelbergen 41, 94  
Documentatiecentrum, Reynaertcentrum 45, 97
Euregio Scheldemond 44
Fabelliteratuur 224
Ferket, Chris 42, 223
Folder 44, 96, 100
Goethe 40
Intergemeentelijk Reynaertproject 41, 94, 225, 226
International Reynard Society 101
Internet 42, 46
Herman Heyse-lezing 42, 226
Kiezen voor Kunst 96
Kinderpoëzie 97
Literaire bustocht 45, 98, 227
Musical 223
Muurschilderingen 222
Orde van de Vossenstaart 98, 227
Postzegel 40
Reintje Vos (volkskunstgroep) 40, 96
Reynaertland 225
Reynaertpublicaties (recente) 42, 43, 99, 222
Reynaertroutes 99
Reynaerts Historie 42
Ryssen, Marcel 224
Spel 224
Tentoonstellingen 45, 101, 226
Toerisme 44, 222, 225
Toneelvoorstellingen 40, 223
Van Eetvelde, Jo 43
Vertaling 49, 105
Wandelingen 96, 101, 222
Wolf 97
Illustraties: Erhard Altdorfer, Jelena Antimonova, G. Ballain en J. de Gourmont, Oscar Bonnevalle, Wim de Cock, W. de Soete, Ivo Dewulf, Chris Ferket, Joeri Galitsin, Gerard Gaudaen, A. Gertner, Haarlemmer Meester, Fokko Mees, Hedwig Pauwels, Vladimir Pinigin, Ludwig Richter, Frank-Ivo van Damme, Gustave van de Woestijne, Joke van den Brandt, Allart van Everdingen, Katarina Vavrova, Wilhelm von Kaulbach, Zoltan Ven, K. Wagner, Oleg Yakhnin