You are here

Twaalfde jaargang, 1999

Artikelen
Brinkman, Herman, Reynaert in het vrouwenklooster 126
De Maesschalck, Yvan, Lof der hondsheid. Willem en Elsschot: een koninklijk meervoud 107
Feliers, Willy, Isengrimus’ miraculeuze visvangst 16
Feliers, Willy, Harry Jürgens: metamorfose van woord in beeld 78
Feliers, Willy, Joeri Ljoeksjin: van de Kalevala naar de Reynaert 132  
Feliers, Willy, Michel Rodange, auteur van de Renert, in beeld gebracht 177  
Gielen, Wim, Hebt gy met vossen te doen, let op uw hoenderkot 11
Meersman, Karl, Kan Reynaert vrienden hebben? 90
Rijns, Hans, Of hi den credo niet en wel las? 163
Ryssen, Marcel, Van Lustigen Krekel en anderen dieren van “te lande”.  
Negentien dierensprookjes van Omer Karel de Laey 64
Ryssen, Marcel, Jo van Eetvelde. Een Middelnederlandse stem 184
Van Daele, Rik, Louis Paul Boon en Reynaert de vos: wapenbroeders.
Over Boons bronnen en poëtica (zevende Herman Heyse-lezing) 50
Wackers, Pieter, Als de vos in wolkjes spreekt. Drie strips over Reynaert 194
Wackers, Paul, Het pelgrimsmotief in de West-Europese dierenepiek 3
 
Recensies
Brouns, F., Reinaert. ‘t Verhoeël vanne vós (Jan Goossens) 27
Brinkman & Schenkel, Het Comburgse handschrift (Rik van Daele) 27
Geerts, Paul, Suske en Wiske: De rebelse Reinaert (zie ook: artikelen) (Jan de Putter) 203
Slings, Hubert, Reinaert de vos (Rik van Daele) 140
Streuvels, Stijn, Reynaert de vos, met houtsneden van Wim de Cock, (Rik van Daele) 28
Ter Harkel, Elze, Tibeerts laatste strohal. Een letterproef (Willy Devreese) 145
Wackers & Levy, Reinardus, (vol. 11) (Marcel Ryssen) 92
 
Verslag
Gielen, Wim, Lübeck 1498 … Die unheilige Weltbibel 23
Ryssen, Marcel, Reynaert is een smeerlap. Krantenrubriek januari-augustus 1999 151  
Van Daele, Rik, Orde van de Vossenstaart 1999 87
Wackers, Paul, Het dertiende colloquium van de International Reynard Society 205
Wackers, Paul, Jacob van Maerlants Der naturen bloeme und das Umfeld 208
 
Intro - bibliografie - kroniek - agenda - tot slot
Beeldhouwwerken 98, 212
Bibliografie 31, 95, 214
Boekenweek 99, 155
Boon, L.P. 1, 157
Canteclaerstoet 42
Colleges 41
Comburgse handschrift 96
Concert 210
Cultuurtoerisme 102
Cursus 38  
Documentatiecentrum 49
Ecbasis captivi 34
Euregio Scheldemond 154
Fietstocht 98
Gezelle, Guido 1
Intergemeentelijk Reynaertproject 38, 41, 154, 159, 211, 213
International Reynard Society 44
Internet 105, 154
Herman Heyse-lezing 39
Leesclub 37
Lezingen 39, 100, 157
Literaire bustocht 43
Maerlant, Jacob van 101
Musea 49
Musical 37, 98
Poëzie 85  
Reynaert-pijpeniersgilde 39
Reynaertbank 96
Reynaertland 46, 210
Reynaertroutes 44, 99, 157, 210
Reynaerts Historische Week (De republiek der Negatie) 45, 99, 213
Strip 31, 37, 42, 98, 155
Teleac 36
Tentoonstellingen 43, 99, 157, 211, 312
Toerisme Waasland 96
Toneelvoorstellingen 40
Van Altena, Ernst 97
Video en film 154
Voorleesmarathon 38
Wandelingen 98
Illustraties: Desiré Acket, Ilse Bats, W. Frank Calderon, Ivo Dewulf, Wim de Cock, Kris de Roover, L. Fabri, Leo Faes, Paul Geerts, Grandville, René Hausman, Pavel Hlavaty, Dusan Janousek, Harry Jürgens, Ellen Krol, Joeri Ljoeksjin, Hedwig Pauwels, Frank-Ivo van Damme, Joke van den Brandt, Antoon Vermeylen