You are here

Elfde jaargang, 1998

Artikelen
Feliers, Willy, Vijf eeuwen te laat geboren. Reynaertgrafiek van Victor Stuyvaert 26
Feliers, Willy, Het duel - het "campspel" 174
Gielen, Wim, Distels ... Een vossenstreek na Van Genechten 9
Janssens, Jozef, De middeleeuwse vos in beeld. Van Avignon over Murano naar Brugge 2
Schwarz, Alexander, Alleen maar de vos? 85
Schwarz, Alexander, Alleen maar in het Nederlands? 99
Smuts, Ria, Reynaert onder het Zuiderkruis. De vos op Afrikaanse bodem 154
Van Alphen, Jan, Reynaert de Vos als muze 167
Van Daele, Rik, Maurits Gysseling (1919-1997) 23
Van Daele, Rik, Alleen maar in het Land van Reynaert? 114
Van Daele Rik, Alleen maar (on)zekerheden? 131
Van Daele, Rik, Anton van Wilderode (1918-1998). Dichter bij God 172
Wackers, Paul, Alleen maar over beesten? 60
Wackers, Paul, Alleen maar voor kinderen? 73
 
Recensies
Levy & Wackers (ed.), Reinardus, vol. 10 (Marcel Ryssen) 185
Tuerlinckx, F., M. Ryssen en R. van Daele, Reynaertland (zie verslag) 187  
Van Daele, Henri, Reinaart de vos (Marcel Ryssen) 41
Crebolder, Emma, Dansen met de vos (zie artikel J. van Alphen) 167
 
Strip
Faes, Leo, Reynaerts wraak (slot) 50
 
Vertaling
Reynaerts, J.-J., Dierenfabels, vrij naar Le Roman de Renart 34, 181
 
Verslag
Ryssen, Marcel, Wandelen met de vos op GR-paden 187
Ter Harkel, Elze, Reynaert aan de Waddenzee 190
Van Daele, Rik, Musical Exchange met familievoorstelling 40
Van Daele, Rik, Zwarte Meeuw met zwarte vos 38
Van Daele, Rik, Van Alle Tijden 190
Wackers, Paul, Het twaalfde colloquium van de International Reynard Society,  
Turijn, 8-11 september 1997 36
 
Kroniek - agenda - tot slot (Rik van Daele)
10 jaar Tiecelijn 48
Antiquariaat 194
Colleges 199
Comburgse handschrift 44
Cursus 49, 199  
Fietstocht 48
Internet 44
Herman Heyse-cultuurprijs 45
Herman Heyse-lezing 45, 199
Leesclub 55
Literaire bustocht 47
Musea 44, 199
Musical 48, 49
Opera 46
Orde van den Vossenstaart 195
Poëziewedstrijd 46, 193
Relatiegeschenk 44
Reynke de Vos 8, 193
Schoolprojecten 198
Streek-GR 46
Tentoonstellingen 48, 49, 193, 195
Toneelvoorstellingen 45
Wagenspel 55
Illustraties van: Ivo Dewulf, Wim de Cock, Fritz Eichenberg, L.E.O. Faes, Gerard Gaudaen, J. de Gourmont & G. Ballain, Haarlemmer Meester, Jelina Kisseljova, Ellen Krol, Victor Stuyvaert, Maarten Toonder, Frank-Ivo van Damme, Joke van den Brandt, Allard van Everdingen, Wilhelm von Kaulbach, Andreas Paul Weber