You are here

Negende jaargang, 1996

Artikels
E.C. BLOCK, De vos in Vlaamse misericorden in België, Nederland en Spanje 46
J. DE PUTTER, Reinhart, Reynaert en de historische werkelijkheid 19
J. DE PUTTER, Reynaert en de popmuziek. Fratsen 111
J.D. JANSSENS, Nog maar eens de datering van de Reynaert...  
Over Maerlant, Reynaert en literaire netwerken 4
A. SCHWARZ, De Duitse en Nederlandse Reynaertverhalen als detectiveromans 11
R. VAN DAELE, Van overspeligheên tot buitensporigheên. Over de wordingsgeschiedenis  
van de Reynaertbewerking voor schoolgebruik van Jan Frans Willems uit 1839 90
R. VAN DAELE, Het Intergemeentelijk Project Het Land van Reynaert 130
E. VERZANDVOORT, Kijken in de keuken van een Reynaertgeleerde. 136
De veilingcatalogus van het bezit van Leonard Willems  
 
Reynaerdiefje 1, 45, 89, 129
 
Vertaling, poëzie, strip/creatief werk
L.E.O. FAES, Reinaerts wraak 164
J.-J. REYNAERTS, Vos Reynaert en raaf Tiecelijn. Vrij naar Le Roman de Renart 67
J.-J. REYNAERTS, Vos Reynaert en ram Belijn. Vrij naar Le Roman de Renart 109
J.-J. REYNAERTS, Dierenfabels. Vrij naar Le Roman de Renart 140
 
Portret
M. RYSSEN, Bert Decorte: gulle Brabander en ook een beetje Reynaert 59
R. VAN DAELE, Norbert de Paepe (1930-1996), Reynaert in de haghedochte 2
R. VAN DAELE, Portret: L.E.O. Faes: Reynaertstriptekenaar 114
 
Exlibris
W. FELIERS, Reynaert in prent en exlibris 33, 63, 105, 143
 
Besproken boeken
Ed. B. LEVY & P. WACKERS, Reinardus. Vol. 8 (Marcel Ryssen) 41
L. DE BACKER, Reinaert catalogus Bibliotheca Wasiana (Rik van Daele) 161
B. DECORTE/JAN FRANS WILLEMS, Reinaard de vos (Marcel Ryssen) 73
J.A. SCHIPPERS, Middelnederlandse fabels (Jan de Putter) 80
J.R. SIMPSON, Animal Body and Literary Corpus (Jan de Putter) 119
 
Reynaertbibliografie (Rik van Daele en Erwin Verzandvoort) 83, 121, 162
P.F.W.H. EVERAERS, Aanvullingen op de bibliografie van Jan Goossens. IV 85
E. VERZANDVOOERT, Aanvullingen op de bibliografie van Jan Goossens. V 123
 
Reynaert op pad: beknopt verslag
W. Gielen, Retrospectieve Albert Poels 38
E. Hoefman/ M. Bauwens, Reinaert, nieuwe Nederlandstalige musical 71
J. Kok, Symposium over Reynaertkinderboeken te Hulst 115
E. ter Harkel, Tibeerts sprong in het nauw 149
W. Gielen, Monasterium Mariakluizen 151
W. Zonder Staart, Orde van de vossenstaarten 153
E. Picavet, Met Tiecelijn op zoek naar Elmare 69
M. Ryssen, Reynaertkrantenrevue 155
R. van Daele, Pinkster-Reynaertzitting te Bazel 70
Met illustraties van: Ivo Dewulf (kaftontwerp, Tiecelijnerietjes, portretten, p. 59), Alex van Cauteren (p. 40), Zoltan Bagarus (p. 32), Bruno Wohlmuth (p. 35), Simo Hannula (p. 37), David Bekker (p. 62), Arkadi Poegatsjevski (p. 64) en Hilde Stevens (p. 66), Victor Kortovitsj (p. 106), Lou Strik (p. 108), L.E.O. Faes, A. van der Vossen, E. Vermorcken, E. Quellijn, J.C. Jegher, W. von Kaulbach, L.E.O. Faes (p. 164-167), Ivette Klioesjkovska (p. 144 & 148), D. Acket (p. 145-146), H.E. Roodenburg (p. 150 rechts/links: anoniem).