You are here

Achtste jaargang, 1995

Artikels
J. DE PUTTER, Genade voor Recht.
'Van den vos Reynaerde' en de historische werkelijkheid 47
W. GIELEN, Jean de La Fontaine. Tentoonstelling te Brussel, 27 oktober-2 dec. 1995 139
J. GOOSSENS, Reynaert in het dialect 135
R. KWAST, Reynaerts achterneefjes.
Beschouwingen over 20ste-eeuwse Reynaertbewerkingen voor de jeugd 12
R. VAN DAELE, Reynaert in de Reynaertschool 143
E. VERZANDVOORT, Paulus Potter en Reynaert de vos.
Signalering van een opmerkelijke relatie 61
P. WACKERS, Van Reynaert is een groot zaet ghebleven.
Het Reynaertverhaal als kinderboek 92
P. WACKERS, Dankwoord zitting Reinaertraad 1995 106
 
Poëzie/creatief werk
J.-J. REYNAERTS, Dierenfabels. Vrij naar Van den vos Reynaerde 3, 68, 112, 146
 
Portret
R. VAN DAELE, Portret. Bert Peleman: Mercator, Uilenspiegel en Reynaert 20
R. VAN DAELE, Portret. Wim de Cock: beeldhouwer, graficus, dichter, pelgrim 65
R. VAN DAELE, "Varen bij voor- en tegenspoed." 91
Scheldedichter Bert Peleman overleden
M. RYSSEN, Reynaert op rozen. Portret van Wilfried Delforge 109
 
Exlibris
W. FELIERS, Reynaert in prent en exlibris 24, 74, 123, 158
 
Besproken boeken
J. DUFOURNET, Du Roman de Renart à Rutebeuf (Katrien Standaert) 32
Ed. W. GIELEN, Johann Wolfgang von Goethe & Reineke Fuchs (Paul Wackers) 36
D. HOGENHELST en F. VAN OOSTROM, Handgeschreven wereld (J. Janssens)
E. Ed. B. LEVY & P. WACKERS, Reinardus 7 (Marcel Ryssen) 83
R. VAN DAELE, Ruimte en naamgeving in 'Van den vos Reynaerde' (J. Luyten)  
 
Reynaertbibliografie (R.v.D.) 41, 132
 
Reynaert op pad: beknopt verslag
Reynaertkrantenrevue 77, 161
W. Devreese, Le Roman de Renard geprojecteerd in de Botanique te Brussel 30
W. Feliers, Goethe und Schiller im Exlibris 29
Marcel Ryssen, m.m.v. Rik van Daele, Vijfde Reynaert-Pinksterweekend 161
Willem van Elmare, De triomf van de Roste Muis 166
R. van Daele, Vlaanderen Reynaertland 81
R. van Daele, Elfde congres van de IRS in Düsseldorf 125
Willem Willems, Reynaertschool te Kruibeke
Met illustraties van: Ivo DEWULF, Frank-Ivo VAN DAMME, Rie KOOYMAN, Wim DE COCK, Hugo ALLAERDT, Fokko MEES, Oscar BONNEVALLE, W. HESKES, Antoon HERCKENRATH, Antoon VERMEYLEN, Rita VENCKELEER en Dusan JANOUSEK.