You are here

De vos en het Lijsternest (1996)

In 1907 publiceerde Stijn Streuvels te Amsterdam bij de 'Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur' door G. Schreuders voor het eerst een versie van Reinaert de Vos, die hij voordien deels in afleveringen had gepubliceerd in de NRC. Vanaf dan zou Streuvels de Reynaert niet meer loslaten en zou hij vier verschillende versies schrijven, uitgegeven in meer dan twintig edities.
Begin juli 1994 werd te Kortrijk het Stijn Streuvelsgnootschap gesticht. Het wil de Streuvelsstudie stimuleren, coördineren en wetenschappelijke ruggesteun geven. Meteen na de oprichting stelde voorzitter en oprichter prof. dr. Piet Thomas aan Rik van Daele voor om in 1996 als tweede jaarboek meteen een volledig themanummer te wijden aan de Reynaerden. De uitnodiging werd aanvaard door de Tiecelijn-redactie.
Info over het Stijn Streuvelsgenootschap en besteladres: KUL Campus Kortrijk, E. Sabbelaan 53 te B-8500 Kortrijk. Het lidmaatschap bedraagt jaarlijks 20,00 euro.