You are here

Reynaert bloemleest Tiecelijn (1993)

Tiecelijn vierde in 1992-1993 zijn lustrum. Op zaterdag 29 mei 1992 werd te Stekene tijdens een academische zitting het eerste Tiecelijn-boek gepresenteerd. Het is opgevat als een bloemlezing en als een hommage aan onze goede vriend en redacteur Herman Heyse.

 

Technische gegevens:

Titel: Reynaert bloemleest Tiecelijn. Een selectie uit 5 jaar Tiecelijn.
  Opgedragen aan Herman Heyse
Prijs: 7,5 euro (exclusief 1,5 euro verzendingskosten)
Uitgever: vzw Tiecelijn-Reynaert Sint-Niklaas.
Redactie: Rik van Daele, Marcel Ryssen en Erwin Verzandvoort
Tekeningen: Ivo Dewulf
Kaftontwerp: Alex van Cauteren
Gegevens: 14,5 x 21 cm; 160 p.; Genaaid.
Kaft: tweekleurendruk. Met foto's en ex-libris.
Oplage: 1000 ex.

Reynaert bloemleest Tiecelijn bevat een ruime selectie van artikelen uit de eerste vijf jaargangen van Tiecelijn. Nieuwsbrief voor Reynaerdofielen. Dit geheel werd aangevuld met een aantal niet eerder in Tiecelijn gepubliceerde artikels: o.a. W. Feliers, Reynaert in exlibris; R. van Daele, Reynaert op Vlaamse planken; M. Ryssen, Reynaert op de schoolbanken.
Twintig auteurs leveren korte, boeiende bijdragen over wetenschappelijke, vulgariserende, anekdotische en ludieke Reynaerdiaanse onderwerpen. U leest over de gecastreerde neus en Kippecoppe met cider, over dure handschriften en ex-libris.
Zo ontstaat een staalkaart van invalshoeken en benaderingswijzen. De Reynaerticonografie krijgt in het boek een belangrijke plaats. De Reynaertmaterie wordt voor een breed publiek gepresenteerd. Reynaert bloemleest Tiecelijn is interessant voor wetenschappers, leraren, amateurs, voor iedereen die graag meer wil weten over Reynaert en Tiecelijn. Het boek biedt op deze manier een overzicht van de recente Reynaertnaleving. Het is een inspirerend boekje, zowel voor onderwijsmensen, de geïnteresseerde "amators", literairhistorici en ex-libris-verzamelaars.

 

Inhoud

Reynaerdiefje - Palimpsest (Rik van Daele) - Van den vos Reynaerde in exlibris (Willy Feliers)

HERMAN HEYSE (1937-1992)
Herman Heyse, gelouterde Reynaertfreak en toponymist (Rik van Daele) - Kriekeputte revisited (Herman Heyse) - De kievit roept "kievit", maar riep de schavuit wel "scuvuut"? (Herman Heyse) - Een Antwerps Reynaertdrukje in Engeland (Herman Heyse en Rik van Daele) - Met hele korte beentjes ..., maar geniaal. Wapenbroeders van Louis Paul Boon (Herman Heyse)

DE REYNAERTHANDSCHRIFTEN
Een acrostichon in Reynaerts historie (Amand Berteloot) - Hoe het Dyckse handschrift naar Münster kwam (Jan Goossens) - Het blijven "vele bouke" (Jo de Vos)

VOSSE-EXEGESE
Reynaert: schelm of schurk? Een sprong over de culturele kloof (Jozef D. Janssens) - Antropomorfisme en ander ongedierte (Bruno van Gasse) - Willem, een proto-feminist? (Yvan de Maesschalck)

REYNAERTICONOGRAFIE
De bron van de illustraties in de Zuidnederlandse volksboeken (Paul Wackers) - Weer een stukje missing link. De oudste Noordnederlandse Reynaerthoutsneden (Paul Wackers) - De ijzeren story van "Reinaert met de raap". Een kroniek over het Reynaertbeeld in het Rupelmondse "Koningsbos" (Freddy van Bogget) - Een Reynaertpostzegel (Marcel Ryssen)

REYNAERT OP PAD
Reynaert op Vlaamse planken (Rik van Daele) - Een lieve vos in "Dear Fox" (Rik van Daele) - Het begint in een stately home. Het massaspel "Ik, Reynaert!" (Marcel Ryssen) - Reynaert op de schoolbanken (Marcel Ryssen) - Ook 700 jaar later gebeurde het "in eenen tsinxendaghe". Het inrijden van de Reynaertroute op Pinksteren 1991 (Jan de Bruyne) - De Rosa Reynaerdiana Wasiana (Marcel Ryssen) - Kippecoppe met cider (Jan Lambin) - Reynaerdofielen smaakten aprilvis (Alfons de Belie) - Reynaerts pelgrimsvaart naar het Heilig Land (Jozef de Wilde)

VIJF REYNAERTPORTRETTEN
Jan Frans Willems en de Reynaertstudie (Marcel de Smedt) - Kenneth Varty, achtervolgd door de vos (Rik van Daele) - De International Reynard Society (Paul Wackers) - Hubert Lampo, Madocjager (Marcel Ryssen) - Wim Gielen, boekenverzamelaar (Erwin Verzandvoort)

EEN SELECTIE REYNAERTRECENSIES
De gecastreerde neus; Jan Goossens (Herman Heyse) - CD-vertolking van het Comburgse handschrift; Jo van Eetvelde (Herman Heyse) - Reinaert en Renart; André Th. Bouwman (Herman Heyse) - Het Comburgse handschrift; J.D. Janssens e.a. (Paul Wackers) - The History of Reynard the Fox; Erwin Verzandvoort (Rik van Daele)

EN TIECELIJN ...
Corvus. Een kijk op de Latijnse naamgenoot van Tiecelijn (Baudouin van den Abeele) - Raaf en kraai in het volksleven (Jozef van Haver)

Reynaert bloemleest Tiecelijn is nog steeds verkrijgbaar.
Bestellen: vzw Tiecelijn-Reynaert, Nijverheidsstraat 32 te 9100 Sint-Niklaas, tel./fax. 03/777.90.15; door 9 euro (inclusief verzendingskosten) over te schrijven op rekeningnummer 645-5260577-11 van Tiecelijn. Pr. Jos. Charlottelaan 48 te 9100 Sint-Niklaas in België; of op rekeningnummer 2994574 t.a.v. E. Verzandvoort, Vendelierstraat 13, 5241 TT Rosmalen, in Nederland, telkens met de vermelding "Reynaert bloemleest Tiecelijn".