You are here

Bibliografie: de letter C

50. Cheylard, Georges & J. Trubert:

Reinaart de Vos in Bravo 1950. Het grote weekblad voor jongeren.Z.p., z.u., 1950.

a -
b Uitvoerige vertaling van diverse branches van de Roman de Renart. Ook scènes uit Reynaert I worden uitgebeeld.
c Jean Trubert. Trubert wordt als enige in de aankondiging vermeld.
d -
e Verschijnt in een stripblad, maar bevat meer tekst dan illustraties. Eerste aflevering in nr. 29 van 20 juli 1950 (jg. 14).
f Van Daele 1994, p. 131.

 

51. Christian, W.:

De geschiedenis van Reintje de Vos. Voor onze jeugd. Vrij bewerkt naar het Duitsch van W. Christian. Groningen, B. Jacobs, [tweede helft negentiende eeuw]. 78-(2) p.

a -
b Verkorte en vereenvoudigde versie van Reynaert II.
c De titelpagina vermeldt: “Met platen in kleurendruk.” Het boekje heeft één litho (die niets met de Reynaert te maken heeft) in kleur op het voorplat en drie binnenin.
d Halflinnen band met karton.
e -
f -

 

52. Claes, Paul:

Reinaert de Vos. Tekeningen HugoKé – Tekst Paul Claes. in: Het Laatste Nieuws, 1973-1974.

a -
b Sterk satirische humor van Hugoké.
c HugoKé is het pseudoniem van Hugo de Kempeneer.
d -
e Eerste aflevering op 20 december 1973.
f Van Daele 1994, p. 132.

De andere nummers zijn te vinden in het derde nummer van de zeventiende jaargang van Tiecelijn. De bibliografie van de Nederlandstalige Reynaertbewerkingen van R. van Daele, P. Everaers, W. Devreese en E. Verzandvoort is ook als een aparte publicatie (104 p. met ruim 60 illustraties) van de vzw Reynaertgenootschap en Antiquariaat Secundus verkrijgbaar. Ze kost 5 EUR (exclusief verzendingskosten: 1,50 EUR voor België en 2,50 EUR voor Nederland). Bestellen kan via mail of fax (03 777 90 15). De verzending gebeurt na overschrijving van het verschuldigde bedrag op 645-5116694-76 (IBAN BE 91 6455 1166 9476 / BIC JVBABE 22) t.a.v. Tiecelijn, Nijverheidsstraat 32 te 9100 Sint-Niklaas.