You are here

Bibliografie: de letter B

31. Barack, M. (1):

Reineke de Vos naar M. Barack door G.M.Averbode, Goede Pers, [ca. 1935]. 60-(4) p.

a Vertaling van Reineke Fuchs. Für die Jugend bearbeitet von Max Barack, waarvan in de tweede helft van de negentiende eeuw te Stuttgart verscheidene drukken verschenen.
b Prozanavertelling van Reynaert I.
c Geïllustreerd naar de gravures van Christian Votteler.
d Gelijmd en geniet.
e -
f Goossens 9.

 

32. Barack, M. (2):

Reineke de Vos door M. Barack. Averbode, Goede Pers/N.V. Altiora, z.j. 78-(2) p.

a -
b Tekst als in Barack (1), evenwel zonder de korte inleidende stukjes.
c Nieuwe illustraties van een kunstenaar die o.a. op het vooromslag ondertekent met JWJ of JWS(?). Indien JWS, dan zou het Jan Waterschoot kunnen zijn, die veel kinderboeken heeft geïllustreerd. Omslag in kleur. Elk hoofdstuk begint met “gehistorieerd” initiaaltje. (d.w.z. voorzien van versieringen met uitbeelding van personen of dieren).
d -
e -
f Goossens 10.

 

33. Bergh, S.J. van den:

Reintje de Vos. Het oorspronkelijke vrij naverteld door Julius Eduard Hartmann. Naar het Hoogduitsch door S.J. van den Bergh. Met 37 Staalgravuren naar oorspronkelijke teekeningen van Heinrich Leutemann. Utrecht, C. van der Post Jr. [1865]. (VIII)-5-380 p.

a -
b Berijmde bewerking van Reynaert II, teruggaand op de versie Hartmann (ca. 1860).
c 37 staalgravures, inclusief het frontispice, naar oorspronkelijke tekeningen van Heinrich Leutemann.
d Goud- en blindgestempelde linnen band. (Van de eerste druk bestaan minimaal twee uitvoeringen.) De paginanummering klopt niet, p. 5 wordt voorafgegaan door acht bladzijden. In 1872 verschijnt de tweede druk. De titelpagina verschilt enkel in vermelding van de druk: “Tweede druk” en de uitgever: “Gebr. Van der Post”. (VIII)-376 p. Van deze tweede druk bestaan in ieder geval drie varianten: 1) met in rood en zwart geïllustreerd papieren omslag; met vermelding van de drukker: Amand. Amst.(erdam); 2) met verguld groen linnen reliëfband; 3) met verguld bruin linnen reliëfband. Bij sommige exemplaren is tussen p. (VIII) en p. (1) een “Lijst der staalgravuren” meegebonden.
e Zie voor een latere druk: Laurillard (nr. 119).
f Goossens 11.

 

34. Bergh van Eysinga, H.W.Ph.E. van den:

Reinaard de vos. Hoofdstuk III, p. 35-58, in: Mythen en legenden uit de Middeleeuwen. Hun oorsprong en invloed op letterkunde en kunst door H.A. Guerber. Bewerkt door Dr. H.W.Ph.E. v.d. Bergh. Zupthen, W.J. Thieme & Cie, z.d. XV-(I), 406-(2) p.

a -
b Prozanavertelling van Reynaert II.
c Illustraties uit de reeksen van H. Leutemann (4) en Joseph Wolf (2).
d Tweede druk (“Haar oorsprong…”), z.j. p. 35-58. In de inhoudsopgave wordt “Reynaard” vermeld; vierde druk (“Haar oorsprong …”), z.j., p. 35-58; id. vijfde druk; id. zesde druk; id. zevende druk.
e Oorsponkelijke titel: Legends of the Middle Ages. Narrated with Special Reference to Literature and Art by H.A. Guerber. New York/Cincinnati/Chicago, 1896. Een recente variant is: Reinaard de Vos, p. 44-67, in: De mooiste mythen en sagen uit de Middeleeuwen. Bewerkt door drs. Hans P. Keizer. Uitgeverij Verba, Hoevelaken, 1999.
f Goossens 44.

 

35. Biegel, Paul:

Reinaart de Vos. Een eigentijdse bewerking door Paul Biegel. Haarlem, Uitgeversmaatschappij Holland, 1972. 95-(1) p.

a -
b Prozanavertelling van Reynaert I.
c Omslag en tekeningen van Tineke Schinkel.
d Van de eerste druk bestaan twee varianten: 1) gebonden in harde “plastic” band; 2) gebonden in karton met los omslag. Drie jaar later verschijnt onder dezelfde titel een herdruk: dukaatboek Nr. 0-1. Educaboek b.v. Culemborg met medewerking van Knippenbergs “Bulkboek”. Utrecht, 1975. (24 p.). Deze uitgave bevat een inleiding van de redactie. De illustratie op het omslag is nu van M(ax) v(an) Haasen. Vierde druk, 1972. Er is enige twijfel of de vijfde druk wel bestaat. De zesde, herziene druk uit 2000 bevat een kleurenomslag naar Wilhelm von Kaulbach. Het binnenwerk heeft acht illustraties van “Ludwig Richters” [sic].
e Toen dit boek in 1972 uitkwam, had de uitgever de mogelijkheid om voor de omslagillustratie te kiezen uit drie varianten. De twee “afgekeurde” illustraties (en een aantal uit het boek) waren te bezichtigen op de Reynaerttentoonstelling in het stadhuis van Hulst in september 1996. Dit boek ontving de Staatsprijs voor Kinder- en Jeugdliteratuur in 1973.
f Goossens 12.

 

36. Bijnsdorp, Joke, Denise Verpaalen, Wim Snuverink & Jaak van der Helst:

Programmabrochure Reynaert-Ommeganck 21 september 1980 te 14.30 uur. (Hulst), Reynaertstichting, 1980. (64) p.

a -
b Op de meeste wagens werden scènes uit Reynaert I als prozatoneelstukjes uitgebeeld. De tekst bevat ook enkele fabels naar La Fontaine.
c Veertien illustraties van Anita de Kerf-Jansen en vier illustraties van Grandville, overgenomen uit Scènes de la vie privée des animaux, eerste druk: Parijs, 1842.
d Geniet in papieren omslag.
e Regie: Jaak van der Helst. Georganiseerd door de Reynaertstichting in het kader van Hulst 800 jaar stad.
f Goossens 13.

 

37. Blaauw, Henriëtte:

Reintje de Vos, in: Tijl Uilenspiegel. Opnieuw verteld door Henriëtte Blaauw. Geïllustreerd door Frans van Noorden. Alkmaar, N.V. Uitgevers Mij. Gebr. Kluitman, z.j. p. (50) t.e.m. 80.

a -
b Sterk verkorte, aangepaste en zeer vrije versie van Reynaert I.
c Uilenspiegel-illustratie in kleur op voorplat van Johanna Coster en frontispice in zwart-wit van Frans van Noorden (zie e).
d Er bestaat nog een variant: Reintje de Vos. p. (51)-80. In: Tijl Uilenspiegel verteld door Henriëtte Blaauw. Gebr. Kluitman, Alkmaar, z.j. Deze variant heeft een identieke tekst, maar telt 1 pagina minder; de tekst is opnieuw gezet in een kleiner lettertype en is gedrukt op kleiner formaat. Beide uitgaven hebben een kartonnen bandje.
e In tegenstelling tot wat men uit bovenstaande zou kunnen concluderen, heeft de eerste variant slechts één illustratie (als frontispice) en die heeft dan ook nog enkel betrekking op Tijl Uilenspiegel.
f -

 

38. Blommaert, A.:

Reinaart de Vos. Z.p., Uitgeverij “Het Park”, 1950. 62-(2) p.

a -
b Een aantal geïllustreerde prozaverhalen, vooral naar de Roman de Renart en vage reminiscenties aan Reynaert I.
c Vooromslag in kleur en illustraties in zwart-wit van Jan Gris.
d Genaaid en gelijmd in papieren omslag.
e -
f Goossens 14.

 

39. Boel, André:

Reynaerde den vos. (Sint-Niklaas, Bisschoppelijke Normaalschool), [1986]. 43-(5) p.

a -
b Sterk verkorte prozanavertelling van Reynaert I.
c Illustraties van Guido Vergauwen.
d “Onder leiding van André Boel hebben de leerlingen van het vierde leerjaar W het Reinaart-verhaal herschreven. Schooljaar 1985-1986. Bisschoppelijke Normaalschool, Wijkafdeling Sint-Niklaas.”
e Naar aanleiding van het Reynaertspel te Sint-Niklaas in 1985. De oplage is beperkt tot een exemplaar voor elke leerling en enkele schoolexemplaren. Er bestaan gelijmde en gebonden uitvoeringen.
f Goossens 15.

 

40. Bogaerts, Fred:

Reinaert de Vos Kalender. 1936-1937. Antwerpen, Verzekeringsmaatschappijen Mercator, (1936). (12) p.

a -
b Korte onderschriftteksten naar Reynaert I.
c De elf “kleurteekeningen” zijn van Fred Bogaerts; op het vooromslag een tekening met één steunkleur van Reinaert met pelgrimsstaf.
d Afscheurbaar op karton bevestigd.
e Deze kalender beslaat twee jaren. Ontwerp en druk O. Platteau & Co, Antwerpen. Elk kalenderblad bevat ook een wervende tekst voor de verzekeringsmaatschappij.
f Feliers 2003.

 

41. Boon, Louis Paul:

De Kapellekensbaan. Roman. Amsterdam, N.V. De Arbeiderspers, 1953. 405-(1) p.

a Beschrijving van de voorpublicaties bij: 1) J. van Hattem: L.P. Boon Bibliografie. Amsterdam, (eigen beheer), 2001. (cd-rom). 2) F.J. Verdoodt:Boon-Bibliografie, p. 33-37. Heverlee/Brugge, 1984. 3) G.J. van Bork: Over De Kapellekensbaan en Zomer te Ter-Muren, p. 20-24. Amsterdam, Thespa, 1922. (Amsterdamse smaldelen 4).
b Deze roman bevat verspreide prozabewerkingen van episoden uit vooral Reynaert I, de Ysengrimus en de Roman de Renart, maar ook uit Le couronnement de Renart en volgens opgaaf van de auteur ook uit de Reinhart Fuchs.
c -
d Grijs linnen band met omslag; er bestaat ook een bruin linnen variant. Tweede druk. Amsterdam, N.V. De Arbeiderspers, 1965. 405-(1) p. Grijs linnen band met omslag. Zie voor de latere drukken de bibliografie van J. van Hattem.
e Engelse vertaling: Chapel Road. Boons interesse voor de Reynaert werd zoniet opgewekt, dan toch aangewakkerd door de Panda-verhalen van Marten Toonder die verschenen in dagblad Het Laatste Nieuws. Onder andere het verhaal Panda en de Meesterdief waarin de vos Joris Goedbloed een belangrijke rol speelt, bevat nogal wat reminiscenties aan de Reynaert. Het verhaal werd ook apart uitgegeven: Panda en de Meester-Dief. Brussel, Uitgeverij Het Laatste Nieuws, z.j. 80 p. Geniet in papieren omslag.
f Goossens 16; J. van Hattem; Verdoodt, p. 33-37. Zie ook bij Wapenbroeders (f).

 

42. Boon, Louis Paul:

Wapenbroeders. Een getrouwe bewerking der aloude boeken over Reinaert en Isengrimus. N.V. De Arbeiderspers, 1955. 236 p.

a Voorpublicaties in Vooruit, De Roode Vaan, Front, Tijd en Mens en De Kapellekensbaan.
b Zie: De Kapellekensbaan. Roman.
c -
d 1) De eerste druk is in grijs linnen met grijze stofomslag met zwarte en rode opdruk. 2) Tweede druk. Amsterdam, Uitgeverij De Arbeiderspers, 1968. Paperback, 236-(4) p. Reeks: Grote ABC Nr. 106. Omslag: Helmut Salden. 3) Derde druk. Utrecht, Knippenberg's Uitgeverij, z.j. Losbladig, 31-(1) p. Bulkboek, jg. 3, nr. 39: p. 1-3 biografische informatie; p. 31 bibliografische gegevens. Met 32 illustraties, waarvan er 21 betrekking hebben op Wapenbroeders en “zijn overgenomen uit Reineke Fuchs, een bewerking van Wolfgang von Goethe en zijn gemaakt door Wilhelm von Kaulbach”. 4) Vierde druk (derde druk bij de Arbeiderspers). Amsterdam, Uitgeverij De Arbeiderspers/Em. Querido's Uitgeverij B.V., [1977]. Paperback, 236-(4) p. Reeks: Grote ABC nr. 106. Omslag: Wout Muller. 5) Vijfde druk (vierde Arbeiderspers), in: Louis Paul Boon, De Kapellekensbaan – Eros en de eenzame man – Wapenbroeders – Het nieuwe kruid – 90 mensen, Amsterdam, Arbeiderspers, 1990. Foto-omslag Jo Boon, p. 551-730. 6) Zesde druk, Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2000. Op het voorplat als ondertitel: “Boons roemruchte versie van het Reinaert-verhaal”; illustratie uit het getijdenboek van Maria van Bourgondië/Cod. Vindobonensis 1857, p. 59, Wenen O.N.B. Omslagontwerp: Bart Oppenheimer. 7) Er bestaat ook een brailleboek: Vlaamse Bibliotheek van de Braille-Liga. Brussel, (1975?). 777 p. Gebonden uitvoering in tien banden. Eerste druk. Uitgegeven in een oplage van één exemplaar.
e Opgedragen aan Gaston Burssens. (Oorspronkelijk zou Boon het werk opdragen aan zijn “wapenbroeder” Willem Elsschot. Maar dat ging niet door omdat het “broederschap” min of meer was opgezegd nadat Boon nogal wat kritiek had geuit op Elsschots Bormsgedicht.)
f Goossens 17; Van Hattem; Verdoodt, p. 54-55; Heyse & Van Daele.

 

43. Bosschaerts, Eugène:

De roman van Reinaart de Vos. Antwerpen, C. de Vries-Brouwers, 1953. 226-(2) p.

a -
b Zeer vrije prozabewerking van Reynaert I.
c Tekeningen en band- en omslagontwerp Eugeen Hermans. Ook de dek- en schutbladen zijn door Hermans van illustraties voorzien: Reinaert verschijnt aan het hof. Vijf illustraties over een hele pagina, twee over twee pagina's en een aantal verspreid in de tekst: met een steunkleur of enkel in zwart-wit.
d Er bestaan nogal wat varianten van deze uitgave: gebonden met omslag met loensende vos en op het voorplat de titel, auteur en een zittende vos met pelgrimsstaf; ingenaaid met zelfde omslag als de gebonden versie; gekartonneerd met op voorplat de zittende vos met pelgrimsstaf. Er zijn ook exemplaren waar op de rug i.p.v. de tekst “C. De Vries Brouwers Antwerpen” alleen “U P” staat.
e Volgens de auteur was Hendrik van Tichelen degene die hem op het idee bracht dit boek te schrijven waarna hij zich over het manuscript ontfermde. Hoofdinspecteur Louis van Laar suggereerde enkele correcties (handschriftelijke opdrachten van 28 mei 1953).
f Goossens 18.

 

44. Brand, K.J.J.:

.: Van den vos Reynaerde, in: Van den vos Reynaerde. Over inhoud, oorsprong, verspreiding, datering en situering van het Reynaertverhaal samengesteld door ing. K.J.J. Brand. 2e uitgave. Hulst, eigen beheer, 1984. 45 p.

a -
b Sterk verkorte tekstfragmenten naar Reynaert I uit het Comburgse handschrift: p. 3-18
c Met illustraties van Kaulbach, houtsneden uit de Lübeckse editie 1498, een kaart van de Vier Ambachten en een foto van het Reynaertmonument van A. Damen te Hulst.
d Geniet in papieren omslag.
e 1) Op p. 44 staat een gedicht, dat Anton van Wilderode schreef t.g.v. de Reinaertfeesten van Pinksteren 1955: Zal Reinaert straks zijn roofterrein herkennen (eerste regel). 2) De eerste uitgave van deze brochure verscheen als: Publicatie Streekmuseum “De Vier Ambachten”, Hulst, 1980, no. 1 (34 p., geniet in papieren omslag en met zwartwitillustraties). Het verhaal is onderdeel van wat eerder een kleine studie dan een gewone tentoonstellingscatalogus is.
f -

 

45. Brouns, Fóns:

Reinaert, 't Verhoeël vanne vós. In 't Middelimburgs herdichtj nao 't middeliews dere-epos “Van den Vos Reynaerde” door Fons Brouns. Mesjtreech [Maastricht], TIC (Text & Image Communicatie), 1998. 122-(2) p. (Limburgse Literaire Lies = LiLiLi, Nommer 6).

a -
b Navertelling in Limburgs dialect van Reynaert I.
c Illustraties van Marc Brouns.
d Paperback, gebr., p. 3: “Oetgaaf van TIC (Text & Image Communicatie), Theodoor Schaepkensstraat 32, 6221 VZ Mesjtreech”; tweede druk juli 1998; derde druk maart 2000.
e -
f -

 

46. Bruijn, Margreet:

Reinaert de Vos, p. 95-107, in: Lang zullen ze leven. Klassieke verhalen voor de jeugd van nu. Verzorgd en toegelicht door Margreet Bruijn. Tweede deeltje. Groningen, Wolters-Noordhoff nv, 1971.

a -
b Navertelling (afwisselend in proza en in verzen) van Reynaert I en II tot en met Bruuns avontuur.
c Illustraties van Christian Votteler, overgenomen uit Louwerse, zie nr. 128.
d -
e Inleiding p. 92-94; uitleiding p. 106-107.
f Goossens 19.

 

47. Bruinsma, Klaes:

Rein de Foks, nei it âldste Flaemske hânskrift forfryske fan Klaes Bruinsma. (Bûtenpost, Utjefte 'Alternatyf'), [z.j., 1977-1980?]. 103-(1) p.

a -
b Versbewerking in het Fries van Reynaert I.
c Omslagillustratie: editie Lübeck 1498. Binnenin illustraties uit diverse volksboekentradities.
d -
e -
f Goossens 20.

 

48. [Budt, Leo de]:

Reinaert de Vos. Vertelsel- en kleurboek. (Antwerpen, Uitgeverij N.V. Sparta), z.j. (4)-42-(2) p.

a Reinaert de vos en zijn euvele daden in Nobels rijk. Verschenen in het weekblad De Post. Jg. 5 nr. 43, 25 oktober 1953 tot jg. 6 nr. 23, 6 juni 1954.
b Gebaseerd op Reynaert I.
c Stripverhaal met prozatekst onder de tekeningen. Sommige daarvan zijn ondertekend met het pseudoniem Tijl (= Leo de Budt). Deze uitgave is tevens bedoeld als kleurboek: telkens een pagina (recto) in kleur en een (verso) in zwart-wit. Bij dezelfde uitgever verscheen in een gelijkaardige uitvoering Tijl Uilenspiegel. Vertelsel en kleurboek. De omslagillustratie van deze is getekend “Buth”, dat is het pseudoniem van striptekenaar Leo de Budt.
d Geniet in papieren omslag.
e Linksboven op het vooromslag staat de prijs: 40,- Fr. - Nederland: Fl. 3,25.
f Goossens 7.

 

49. Buys, J.:

Reinaert Junior. Spel in vier delen. Eerbiedig opgedragen aan de heer Lode Gerard, toondichter. Antwerpen, Jos. Janssens, [1947]. 63-(1) p. (Toneelfonds J. Janssens; Nr. 786).
a -
b Toneelstuk in proza, vermengd met verspassages (“liedjes”), waarvan de muziek (n.i.) bij de uitgever afzonderlijk verkrijgbaar was. Er zijn elementen uit Reynaert I in verwerkt.
c -
d De omslagtekening is van de hand van de auteur (J. Buys). Als frontispice fungeert een foto van de hofdag.
e Een decorontwerp was bij de uitgever verkrijgbaar na aankoop van minstens acht boekjes, evenals de muziek van de liedjes. Tevens wordt er vermeld waar de dierenmaskers te huur zijn.
f Goossens 21.