You are here

Bibliografie: de letter A

24. Adema, H.:

Van den vos Reynaerde. Tekst en vertaling. Leeuwarden, Uitgeverij Taal & Teken, 1985. 127-(1) p. (Vertaalde Tekstuitgaven - Middeleeuwen; Vertaald Middelnederlands, 11).

a -
b Leesbare en betrouwbare prozaweergave van Reynaert I.
c Geen illustraties. Op het omslag een illustratie uit de Lübeck-editie van 1498.
d Tweede druk 1987; derde druk 1990; vierde druk 1993; vijfde druk 1997.
e -
f Goossens 110.

 

25. Agatha:

Reintje de Vos. Rotterdam, Jac. G. Robbers, [1872]. 6 p.

a -
b -
c Zes paginagrote platen in chromolitho.
d -
e -
f Buynsters.

 

Albe: zie Punt.

 

 

26. Algera, Jur:

Reinaart de Vos. Naverteld door Jur Algera met tekeningen van Harry van Lunenberg. Zutphen, Thieme, 1987. 94-(2) p. (Woordbeeld).

a -
b Prozanavertelling van Reynaert I.
c Zwartwittekeningen van Harry van Lunenberg.
d Papieren omslag.
e Op het omslag worden twee auteurs genoemd: Jur Algera/Sybout Nijdam. Leesindex 92 – AVI 6 – Brus 50-66; (De leesindex is een getal tussen 120 en 0 dat de technische leesmoeilijkheid aangeeft; hoe hoger het getal, hoe makkelijker de tekst. Naar gelang van de (leestechnische) moeilijkheidsgraad deelt men teksten in niveaus in: AVI 1 is voor beginnende lezers, terwijl kinderen van een groep 6/ leerjaar 4 geacht worden AVI 9 aan te kunnen. De Brus-één-minuut-test van Brus en Voeten is jarenlang de belangrijkste toets geweest voor het bepalen van het technisch leesniveau van leerlingen. De leerlingen lezen een minuut lang een kaart met woorden oplopend in moeilijkheidsgraad. Het aantal goed gelezen woorden wordt geteld.)
f Goossens 1.

 

27. Altena, Ernst van:

Reinaert de Vos, de middeleeuwse satire door Ernst van Altena hertaald en met tekeningen van Bert Bouman geïllustreerd. Amsterdam, Uitgeverij Ploegsma, 1979. 75-(9) p.

a -
b Berijmde bewerking van Reynaert I.
c Voor- en achterplat en titelpagina geheel geïllustreerd; binnenin zeer overvloedig van illustraties van Bert Bouman voorzien, waaronder vier over de gehele pagina. Alle in zwart-wit.
d In kartonnen band.
e Met verantwoording en woordenlijst met toelichtingen. Deze tekst lag aan de basis van 200 voorstellingen van Tine Ruysschaert en aan de voorstellingen van de SKON-opera in 1991. Van de voorstelling van Tine Ruysschaert bestaat ook een langspeelplaat met fragmenten.
f Goossens 2.

 

28. Altena, Ernst van:

Reinaert de Vos, de middeleeuwse satire hertaald door Ernst van Altena. Tricht, Uitgeverij C.J. Goossens BV, 1991. 109-(3) p.

a -
b Berijmde bewerking van Reynaert I. Dezelfde tekst als nr. 27.
c Omslagontwerp: Toine Post (illustratie uit de editie Lübeck 1498).
d Paperback. (p. 112:) “De eerste druk van deze hertaling verscheen (met illustraties van Bert Bouman) in 1979 bij Uitgeverij Ploegsma te Amsterdam. Eerste druk van deze editie: april 1991.”
e -
f -

 

29. Andriessen, S.J.:

De Allervermakelijkste Geschiedenis van Reintje den Vos. Bewerkt door S.J. Andriessen. Utrecht, H. Honig, [ca 1900]. (IV)-178-(2) p.

a -
b Prozanavertelling van Reynaert II.
c Op de titelpagina staat: “Met 60 Illustratiën”. Uit een variant van de eerste druk, die dan weer geen auteur vermeldt, blijkt dat de “illustratiën” gemaakt zijn naar W. Frank Calderon.
d Van de eerste druk bestaan: 1) twee varianten in linnen band met verschillende rug en titelpagina, maar met in beide gevallen een identiek gekleurd voorplat en de titel in goud; 2) één variant met een speciaal voor België ontworpen rode band in halflinnen met op het voorplat een Jugendstildecoratie in goud en op het achterplat, eveneens in goud, een wapenschild. Het lijkt een prijsboek, hoewel er geen prijsbriefje in zit. Tweede druk. Utrecht, H. Honig, z.j. (IV)-178-(2) p.
e -
f Goossens 3.

 

30. Atons, G.:

Reintje de Vos, in: Wonderland. Het beste weekblad voor de jeugd. Berchem-Antwerpen, G. de Luyker, 1950.
a -
b Stripverhaal met tekst onder de plaatjes naar Reynaert I.
c Kleurige plaatjes van G. Atons.
d Telkens een bladzijde van het weekblad, vanaf de vierde jaargang, nr. 25 (31 maart 1950) t.e.m. nr. 34 (2 juni 1950). Vanaf nummer 32 krijgt het weekblad een ander formaat.
e -
f -