You are here

Het land van Reynaert (1991 en 1993)

Auteurs: Rik van Daele, Marcel Ryssen en Herman Heyse (+)
Foto's: Robert Dewilde
Gegevens: Kaartjes en foto's, 192 p.
Formaat: 11,5 x 22 cm
Omslag: Gregie de Maeyer
Prijs: 12,27 euro (DF-leden: 9,79 euro)
Uitgever: Davidsfonds/Leuven
1e druk: 2000 ex. (1991)
2e druk: 2000 ex. (1993)

Het land van Reynaert is een unieke handleiding voor schitterende verkenningstochten te voet, met de fiets of met de auto door het land van Reynaert, van Hulst tot Rupelmonde of tot Destelbergen. Abdijen boetseerden het landschap in bolle akkers, afgezoomd door knotwilgen, en legden kanalen aan, afgezoomd door statige populieren. Sinds de eerste druk is deze streek het land van Reynaert geworden. De tweede, nieuwe druk, is geheel geactualiseerd en geeft de fietsers en wandelaars nog een prominentere plaats.

Tweede druk:

  • geactualiseerd op landschappelijk en verkeerstechnisch gebied
  • bevat drie nieuwe fietsroutes
  • auto- en fietsroute
  • Reynaertwandellangeafstandspad alleen voor wandelaars
  • gebruiksvriendelijker
  • nieuwe Reynaerdiaanse ontwikkelingen
  • bijgewerkte bibliografie
Besteladres: Davidsfonds/Leuven, Blijde-Inkomststraat 79-81 te 3000 Leuven; te bestellen via de boekhandel.