You are here

e-brief nr. 2

1. HERMAN HEYSELEZING 2021 GEANNULEERDOp 20 februari 2021 stond de 29ste Herman Heyselezing in Stekene geprogrammeerd. De vorige editie vond plaats eind februari 2020, net voor de eerste coronalockdown. Met spijt in het hart moeten d’Euzie en het Reynaertgenootschap de editie 2021 annuleren en verschuiven naar 2022. Schrijf alvast de datum van 19 februari 2022, de naam van de spreker en de titel in uw agenda: Richard Meersschaert, directeur van het EGTS Linieland zal spreken over ‘Grensregio’s hebben meer kansen, maar ze verdienen een specifieke aanpak’.
2. TENTOONSTELLING VOSSENCOVERS. BEELDEND WERK VAN LIES VAN GASSEVan 13 november tot en met 6 december 2020 was in de Bib van Sint-Niklaas een tentoonstelling van de dertien Tiecelijncovers van beeldend kunstenaar, dichter en leraar Lies Van Gasse te zien. Ze kwam tot stand mede door een projectsubsidie van de KANTL. De expo zou de kers op de taart moeten worden van dertien jaar fraaie covers en dikke Tiecelijnjaarboeken. Sinds Tiecelijn 21. Jaarboek 1 van het Reynaertgenootschap in 2008 verscheen, pronkte het genootschap immers met een kunstwerk van Lies Van Gasse, winnaar van de Provinciale prijs voor poëzie van de provincie Oost-Vlaanderen en de Dirk Martensprijs, op de cover van Tiecelijn.
Helaas verhinderde de tweede coronagolf de presentatie van het jaarboek en de opening van de tentoonstelling.
Niet getreurd. Deze rondreizende tentoonstelling zal in maart en april te zien zijn in de Bib van Stekene, in mei en juni in de Bib van Sint-Gillis-Waas en in september en oktober wordt ze internationaal en trekt ze de grens over naar de nieuwe Bib van Hulst – zo nieuw dat ze ondertussen (vanwege coronamaatregelen) nog steeds niet geopend is. Hou onze Facebookpagina en de volgende e-zines in het oog en surf voor de openingstijden van de drie bibliotheken in het Land van Reynaert naar de website van de bibliotheken.
Deze tentoonstelling is ook nadien nog uitleenbaar.
3. DIGITALE TENTOONSTELLING KEUZES IN OORLOGSTIJDIn de Leidse Universiteitsbibliotheek is op 30 oktober 2020 een virtuele tentoonstelling over de universiteit in oorlogstijd geopend: ‘Keuzes in oorlogstijd’. In de Tweede Wereldoorlog kwamen studenten en hoogleraren voor moeilijke keuzes te staan: het al dan niet tekenen van de loyaliteitsverklaring, meewerken met de bezetter of in het verzet gaan, of noodgedwongen onderduiken. Aan de hand van stukken uit de Leidse collecties worden hun keuzes en dilemma’s in oorlogstijd belicht. De Leidse hoogleraar Robert Van Genechten (Antwerpen, 1895-Scheveningen, 1945), auteur van een antisemitische Reynaertuitgave, wordt in de tentoonstelling uitvoerig belicht in het luik Propaganda. Wie zich in de materie wil verdiepen, kan beginnen met een uitgebreid artikel in de Mare, het Leids Universitair weekblad: https://www.mareonline.nl/achtergrond/er-was-eens-een-nazi-vos-de-geniepige-propaganda-van-een-leidse-nsb-prof/ en vervolgens de tentoonstelling raadplegen op
https://webpresentations.universiteitleiden.nl/s/keuzes-in-oorlogstijd/page/propaganda . Interessant is dat een stukje van de Reynaertfilm van Egbert van Putten te zien is. Dat vind je ook op https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2020/10/opening-online-tentoonstelling-keuzes-in-oorlogstijd (het stukje over Van Genechten begint op 17’, de twee en een halve minuut durende film begint vanaf 22’30’’).
In Tiecelijn verschenen in het voorbije decennium twee belangrijke publicaties over deze boek- en filmuitgave. Wim Gielen publiceerde over de boekgeschiedenis en de overgeleverde varianten (‘Distels… Een vossenstreek na Van Genechten’, in jaargang 11, p. 9-22: https://www.dbnl.org/tekst/_tie002199801_01/_tie002199801_01_0003.php). Egbert Barten schreef het standaardartikel over de film, m.n. ‘’Bitse en haatdragende woorden’ worden ‘een oude fabel in nieuwe kleedij’ Robert van Genechtens Van den vos Reynaerde verfilmd (1943)’’ (in: Tiecelijn 23. Jaarboek 3 van het Reynaertgenootschap, 2010, p. 112-155; zie: http://www.reynaertgenootschap.be/files/Tiecelijn%2023%20pg%201_245.pdf). Frits van Oostrom was de eerste die aandacht vroeg voor deze antisemitische Reynaertversie in de bijdrage ‘Reinaert bij de NSB’ in de eerste jaargang van het tijdschrift Literatuur (1984): https://www.dbnl.org/tekst/_lit003198401_01/_lit003198401_01_0007.php
4. HERDENKING STERFDAG MARCEL RYSSEN  Op 27 januari jongstleden herdachten we de sterfdag van onze erevoorzitter Marcel Ryssen. Marcel overleed te Beveren en rust op de begraafplaats van Belsele, samen met zijn echtgenote Jenny Feys. We bewaren aan deze uitstekende leraar, rasverteller en gids alleen maar de beste herinneringen.  
5. DE FABELTJESKRANT IN HET SPEELGOEDMUSEUM MECHELENIn Mechelen kan je zelfs in coronatijden vrolijke en zorgeloze momenten beleven. Ga mee op een wonderbaarlijke reis, een feest van herkenning met de bekendste Nederlandse kinderserie van de voorbije halve eeuw. Meneer de Uil, Juffrouw Ooievaar, Meneer de Raaf en vele andere personages uit het Grote Dierenbos verwelkomen je er in Fabeltjesland via de originele poppen en collectiestukken van Nederlandse Stichting Hebbes en Houwes. In het eerste deel van deze tijdelijke expo beleef je de ontstaansgeschiedenis en evolutie van de Fabeltjeskrant doorheen de tijd. Verder ontdek je het spel en speelgoed van deze televisieserie dat vanaf 1968 tot vandaag op de markt is gebracht. Herbeleef ook de Fabeltjeskrant Musical uit 2007, kijk in de ‘Fabeltheek’ en bezoek de ‘Fabelscoop’. Grote en kleine kinderen kunnen ook interactieve doe- en zoektochten ondernemen dankzij De Grote Dierenbosspelen van Fabeltjesland.
In tijden van corona is reserveren noodzakelijk. Meer info en reservaties: http://www.speelgoedmuseum.be/. Nog geopend t.e.m. 21 februari.
In Tiecelijn 33 (2020) verscheen een bijdrage van Hans Rijns over De Fabeltjeskrant:  http://www.reynaertgenootschap.be/files/1.9_Hans%20Rijns_Meneer%20de%20uil.pdf
6. UITSMIJTERDe Reinaerthoeve in Ouden Doel, een kleine enclave tussen het Antwerpse havengebied op de Linkerscheldeoever en de nieuwe wildernis van natuurgebieden ten noorden van het bedreigde Doel, waar Benjamin Vergauwen het PolderMAS uitbaat, heeft een nieuwe bewoner: Foxie. Deze gigantische vos is de voormalige ster uit de opera Foxie, het sluwe vosje van Sint-Niklazenaar Christophe Coppens. De opera op muziek van Janáček werd in 2017 gecreëerd in het Muntpaleis (tijdens de verbouwing van De Munt) in Brussel. Foxie is 6,25 meter lang en 2,42 meter hoog en weegt 681 kilogram. Modeontwerper en regisseur Christophe Coppens ontwierp het stuk zelf en liet het vervaardigen in Atelier Bay in Engeland. Na een grote schoonmaak bij de decorstukken van De Munt kwam Foxie na een zwerftocht via VOSSEN van Katoen Natie ‘thuis’ in de Reinaerthoeve in het noorden van het Land van Reynaert. Lees er alles over in Het Laatste Nieuws (van 4-12-2020): https://www.hln.be/beveren/reinaerthoeve-verwelkomt-operaster-foxie-een-reuzengrote-vos-van-een-halve-ton-onze-kinderen-zijn-alvast-dolenthousiast~ae14d597/. Zie ook https://www.facebook.com/poldermas/ en https://maestroarts.com/videos/janachek-foxie-the-cunning-little-vixen.
TOT SLOTOnze site: www.reynaertgenootschap.be
Ben je actief op Facebook? Word dan fan van het Reynaertgenootschap: http://www.facebook.com/pages/Reynaertgenootschap-vzw/368312377681
Tiecelijn is digitaal te vinden op:
http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=_tie002 en op www.reynaertgenootschap.be
 

Categorie: