You are here

e-brief nr. 6

1. REYNAERT IN BOEKBANDEN IN SINT-NIKLAAS TOT 27 SEPTEMBER 
In het kader van het thema ‘Middeleeuwen’ hebben 64 boekbinders van de stichting Handboekbinden het boek Van den vos Reynaerde gebonden, soms op de traditionele middeleeuwse manier, vaak ook met een knipoog naar de middeleeuwen door gebruik te maken van eigentijdse materialen en nieuwe technieken (bijvoorbeeld in 3D-printing).
Alle boeken hebben dezelfde authentieke inhoud, maar ieder boek heeft een bijzondere handgemaakte boekband. Het is een onverwachte verzameling boekbanden die bijzonder de moeite waard is voor de ware boekenliefhebber.
Naast de 64 ingezonden boekbanden zijn er drie extra exemplaren (buiten catalogus) en worden ook ingebonden reynaerdiana uit de collecties van de Bibliotheca Wasiana en leden van het Reynaertgenootschap getoond. De (gratis) tentoonstelling is nog geopend tot zondag 27 september in de Bib van Sint-Niklaas (H. Heymanplein 3).
I.s.m. stichting Handboekbinden, Bibliotheca Wasiana en het Reynaertgenootschap. Meer info: https://www.ontdeksintniklaas.be/nl/binnenkort/de-vos-reynaerde-te-kijk-gezet-64-boekbanden.
 
2. REYNAERT IN BOEKBANDEN: CATALOGUS DOWNLOADEN
Eind februari opende de Stichting Handboekbinden in de Athenaeumbibliotheek in Deventer ‘de grootste boekbindersexpositie van het jaar’: De vos Reynaerde te kijk gezet in 64 boekbanden. Om deze tentoonstelling snel daarna vanwege het COVID-19-virus tijdelijk weer te moeten sluiten. De heropening tussen 7 juli en 18 augustus bracht niet veel mensen meer op de been.
De Belgische/Vlaamse pendant van deze tentoonstelling werd op 22 augustus in de Bib van Sint-Niklaas geopend.
Ondertussen is de bijzonder fraaie, prachtig ingebonden catalogus (met teksten van Henk Francino en Rik van Daele) uitverkocht. Om het publiek toch van de tentoonstelling en de catalogus te laten genieten, stelt de stichting gratis het printbestand van de catalogus beschikbaar om zelf uit te printen en in te binden. Zie
https://www.dropbox.com/s/ym4ob5aul2xy8pl/Catalogus%20Van%20
den%20Vos%20Reynaerde%20%23HR.pdf?dl=0
; en  
https://www.dropbox.com/s/dd3ntandfgojp2j/Omslag%20Catalogus%20Van%20
den%20Vos%20Reynaerde%20%23HR.pdf?dl=0

Lukt dit niet, stuur dan een mailtje naar klaas.toet@ziggo.nl.
 
3. REYNAERT IN SINT-GILLIS-WAAS 
De gemeente Sint-Gillis-Waas (gelegen tussen Hulst en Sint-Niklaas) is in 2020 (en als gevolg van corona ook in 2021) voorzitter van het Intergemeentelijk Project Het Land van Reynaert. In het teken hiervan werd een kortlopende, boeiende tentoonstelling gemaakt in het Museum Oud-Vredegerecht (nabij de kerk in het centrum van de gemeente). Centraal staan Reynaertwerken van Urbain Marin, Adolf en Hugo de Rudder en ex librissen van Willy Feliers (Reynaertgenootschap), inwoners van de gemeente. De tentoonstelling werd geopend op 4 september. Ze is nog in het slotweekend van 26-27 september geopend tussen 14 en 17. Info: (00 32) (0)3 770 56 24 en
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/reynaert-in-sint-gillis-waas/4eb4ebb7-a2bf-4a7a-bb2d-5c0c696e1cfc (waar het laatste weekend niet vermeld staat).
Org. Heemkundige Kring De Kluize vzw i.s.m. het gemeentebestuur.
 
4. NIEUWE REYNAERTPUBLICATIE VAN RENE BROENS
Uitgeverij Voetnoot is een stichting zonder winstoogmerk die zich toelegt op beeldende kunst, literatuur, fotografie, poëzie, kunstkritiek en vormgeving. Alle uitgaven worden vormgegeven door Barends & Pijnappel, die ook geregeld fototentoonstellingen in hun eigen galerie Baudelaire in Antwerpen organiseren. Door de jaren heen publiceerde Voetnoot werk van Maarten Inghels, Charles Baudelaire, Bernard Dewulf, Menno Wigman, Michel Houellebecq, Paul van Ostaijen, Gust Gils, Marcel Broodthaers, Stefan Hertmans, Elvis Peeters, Herman Brusselmans, Gerrit Komrij … En nu dus van neerlandicus en oud-Tiecelijnredacteur René Broens (Maaseik, 1953). In 2010 publiceerde hij samen met Marc Legendre de beeldroman Reynaert de vos. Nieuwe inzichten deden Broens besluiten om een nieuwe vertaling te maken, die drastisch afwijkt van de vorige en de vertalingen van collega’s. Net als de auteur van het Middelnederlandse origineel koos hij voor gepaard rijmende, los jambische viervoeters. Die geven het verhaal, dat werd voorgedragen of voorgelezen, vaart. Het boek is geïllustreerd met achttien vijftiende-eeuwse houtsneden.
In zijn nawoord doet Broens met voorbeelden uit de doeken waarin zijn vertaling en interpretatie verschillen van die van zijn voorgangers. In een dierenepos, een bij uitstek humoristisch genre, past geen boosaardige hoofdfiguur. Broens voert Reynaert op als een ‘trickster’, een goddelijke bedrieger, die de zaken op hun kop zet. Hij leest de Reynaert tegen het achterdoek van het passieverhaal. Het werk wordt zo een interessant voorbeeld van religieuze humor. 
 
5. Taalunie Zomercursus Nederlands
De Taalunie Zomercursus Nederlands werd in 2020 wegens corona op afstand georganiseerd. Het Reynaertgenootschap ondersteunt deze uitwisseling al verscheidene jaren en geeft de uitwisselingsstudenten graag leerkansen rond het Reynaertverhaal. Op 11 augustus hadden Merle Selke en Anna-Lena Floyd (beiden universiteit Münster) en Francesca Lolli (universiteit van Bologna) een tachtig minuten lange videocall met Rik van Daele van het Reynaertgenootschap. Nadien werkten ze – allen van thuis uit – aan een digitale presentatie die werd voorgesteld aan alle deelnemers. Voor de Universiteit Gent, ondersteund door de Taalunie, was deze editie een echt huzarenstukje.
Info op https://zomercursus.ugent.be/ en op de blog https://taaluniezomercursusnederlands.wordpress.com/
 
6. OVER VOSSEN EN VISSEN: CALL FOR PAPERS 
De International Reynard Society (IRS) bestudeert de rol van dieren in de Europese literatuur van de middeleeuwen en haar voortleven. De aandacht gaat vooral uit naar dierenepiek, fabels en boerden. Het 24ste internationale colloquium van de Society vindt plaats aan de Universiteit Antwerpen van 15 tot 18 september 2021 en wordt georganiseerd door het Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden (ISLN) (i.s.m. de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en het Reynaertgenootschap). De congresorganisatoren zijn op zoek naar bijdragen die vooral ingaan op interdisciplinaire benaderingen van het middeleeuwse dier en zijn voortleven. Mogelijke thema’s die voorgesteld worden zijn:
- Voortleven: middeleeuwse en moderne verhalen over Reynaert de vos;
- Beeld en beeldvorming in dierenverhalen (epiek, fabels, boerden);
- Het vloeibare karakter van vissen in premoderne literaire cultuur en natuurwetenschap;
- Dieren in de politiek: het gebruik van dieren in het politieke discours.
De IRS en het ISLN verwelkomen sessie- en papervoorstellen in (vooral) het Engels en het Frans. Graag ontvangen zij titel en samenvatting (circa 100 woorden voor een paper, circa 300 woorden voor een sessie) vóór 1 december 2020; in te sturen naar  remco.sleiderink@uantwerpen.be & patricia.stoop@uantwerpen.be.
 
7. ZORRO IN HET LAND VAN WAAS
Familiekunde Vlaanderen Land van Waas vzw lanceerde op 11 juni 2020 zorro®, een nieuw zoekplatform voor stamboomonderzoek in het Waasland. Net zoals een sluwe vos (‘zorro’ betekent in het Spaans ‘vos’) snuffelt de nieuwe krachtige zoekmachine snel en efficiënt naar het verleden: naar de afstamming, de voorouders en hun gezinnen van de zoekers. Zorro® is permanent online beschikbaar op www.publicatie-landvanwaas.be (via een prijsvriendelijk abonnement). Wie interesse heeft, stuurt een bericht naar info@zorro.vlaanderen.be of vult het contactformulier op de website in.
 
8. EEN NIET-GETOOND REYNAERTFRAGMENT
Het Reynaertgenootschap werkte mee aan een van de uitzendingen van Vive la vie, een programma van de VRT ter vervanging van Vive le vélo (dat momenteel - in september - tijdens de Ronde van Frankijk op antenne gaat). In de uitzending over Reynaertgemeente Lochristi liep het technisch fout en dus werd het lokale blokje in de uitzending van 1 juli 2020 niet getoond. Nadien werd de opname (met de lokale Reynaertgids Bert Vervaet) toch digitaal ter beschikking gesteld. Loop dus even mee door Lochristi met Élodie Ouédraogo en echtgenoot Jeroom Snelders …
https://www.een.be/vive-la-vie/elodie-en-jeroom-ontdekken-lochristi-al-lopend?fbclid=IwAR323zmyAlbH4yESxcwRX3R2hAwmxq3qq2Ayz9vaTAYSItyLKvrM4ZB_1F0
En: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200701_97389441

9. Live in Amsterdam: Reynaert die zal Reynaert blijven
Op 4 oktober vindt in de Oosterkerk in Amsterdam Reynaert die zal Reynaert blijven plaats, een bijzonder concert van Aventure – ensemble voor middeleeuwse muziek. Het Reynaertverhaal wordt verteld terwijl liederen uit de vroege vijftiende eeuw weerklinken: o.a. uit het Gruuthusehandschrift (circa 1400), van Hugo von Montfort (1357-1423) en van Oswald von Wolkenstein (1376-1445). In deze liederen wordt soms hilarisch en soms in bittere ernst de verdorvenheid van de maatschappij vertolkt. De voorstelling ging op 8 augustus in première in Kraggenburg (Noordoostpolder) tijdens het Festival Via Musica met als thema ‘Goethe in een nieuwe jas’. Meer info en de speeldata (in 2021) zijn te vinden op https://aventure-ensemble.nl/concerten/ en op https://aventureensemble.files.wordpress.com/2020/07/programma-reynaert-die-zal-reynaert-blijven.-definitief-3.pdf
Over Kraggenburg, De oude fruitschuur, Hertenpad 12, en Festival Via Musica, zie: https://festivalviamusica.nl/ en https://festivalviamusica.nl/kraggenburg/
 
10. Podcast Leugens in het land VANAF 28 SEPTEMBER 
Rondom de vijftiende-eeuwse muziek en Reynaerts historie maakte het ensemble Aventure in de marge van het concertprogramma Reynaert die zal Reynaert blijven een vijfdelige podcast. De makers gaan in gesprek over de maatschappijkritische boodschap van Reynaerts historie weerspiegeld in liedteksten uit de vroege vijftiende eeuw. Volgende thema’s komen aan bod: ‘The making of Reynaert die zal Reynaert blijven’; over ‘Klokken & kooplui: een klankschap van vroegvijftiende-eeuwse polyfonie’; over ‘Dieren als spiegel van de mens en satire als maatschappijkritiek’; over ‘Bloot of gekleed’; overDe Reynaert geïllustreerd’ en over ‘Bedriegers aan de macht’. Vanaf 28 september kan je de podcast beluisteren op https://aventure-ensemble.nl/media/.
 
11. UITSMIJTER
In de Standaard Magazine van zaterdag 12 september 2020 staat in de wekelijkse column van topfotograaf Michiel Hendryckx een vos die door de buurtbewoners van Rotterdam in de harten is gesloten. Het vier verdiepingen hoge vossenkunstwerk van de bekende Nederlandse kunstenaar Florentijn Hofman (de man van de opblaasbare gele badeenden) staat sinds het begin van de zomer in de volkswijk Bospolder/Tussendijken. Zie https://www.standaard.be/cnt/dmf20200910_96331374
 
TOT SLOT
Onze site: www.reynaertgenootschap.be
Ben je actief op Facebook? Word dan fan van het Reynaertgenootschap: http://www.facebook.com/pages/Reynaertgenootschap-vzw/368312377681
Tiecelijn is digitaal te vinden op:
http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=_tie002 en op www.reynaertgenootschap.be

Categorie: