You are here

Reynaertentoonstelling 64 banden - 22/08/2020

TENTOONSTELLING: De vos Reynaerde te kijk gezet in 64 boekbanden

Afbeelding: © Wim de Cock, Zwijndrecht (België)

door Jan Bosch – 17 januari 2020

In het kader van het thema “Middeleeuwen” hebben 64 boekbinders van de stichting Handboekbinden het boek Van den vos Reynaerde gebonden; soms op de traditionele middeleeuwse manier, vaak ook met een knipoog naar de Middeleeuwen door gebruik te maken van eigentijdse materialen en nieuwe technieken. De boeken worden geëxposeerd in Deventer en Sint-Niklaas.

De tentoonstelling in Deventer werd gehouden in samenwerking met de bibliotheek Deventer op de locatie van de Atheneum bibliotheek. De Atheneum bibliotheek is de oudste stadsbibliotheek in Nederland, gesticht in 1560 na aankoop door het stadsbestuur van het boekenbezit van de kort daarvoor overleden pastoor Phoconius voor 102,5 goudgulden.

Na de expositie in Deventer werden de boekbanden overgebracht naar Sint-Niklaas, de bakermat van de vos Reynaerde. De tentoonstelling in België werdgehouden in samenwerking met de Bibliotheek Sint-Niklaas, de Bibliotheca Wasiana en het Reynaertgenootschap. Naast de ingezonden boekbanden, werden ook ingebonden reynaerdiana uit de collecties van de Wasiana, het Reynaertgenootschap en enkele privécollecties getoond. De tentoonstelling in de Bib Sint-Niklaas vond plaats van zaterdag 22 augustus t/m zondag 27 september 2020.

Voor het Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap is dit een extra bijzondere tentoonstelling omdat tien van de 64 deelnemers lid zijn.


Tentoonstelling Bibliotheek Sint-Niklaas – 22 augustus t/m 27 september 2020
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 19.00 uur
zaterdag en zondag van 09.30 tot 12.30 uur
Adres: Hendrik Heymanplein 3, 9100 Sint-Niklaas