You are here

Foxy en meer vossen in de les

Tijdens het academiejaar 2018-2019 ging een van de studenten van Remco Sleiderinck aan de Universiteit van Antwerpen aan de slag met enkele Reynaertbewerkingen. 

Carlos Huijghe schreef hierover een scriptie en werkte ook een reeks van vier lessen uit, die meteen inpasbaar zijn in het onderwijslandschap: Een Foxy verliest zijn schelmenstreken niet. Vier moderne adaptaties van Van den vos Reynaerde in het onderwijs.

Neem zelf maar een kijkje: https://reynaert-de-vos-springlevend.webnode.nl/.