You are here

e-brief 2017 - nr. 4

1. METAMORFOSEN VAN EEN LITERAIRE VOS OP 21 APRIL
Het Reynaertgenootschap organiseert samen met het Instituut voor de Letterkunde in de Nederlanden (ISLN) van de Universiteit Antwerpen, de Artesis-Plantijn Hogeschool (Conservatorium Antwerpen), het Liberaal Archief, de Erfgoedcel Waasland, de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, de Bibliotheca Wasiana, WARP en de stad Sint-Niklaas op vrijdag 21 april om 10.30 uur een internationaal Reynaertcolloquium. Wetenschappers uit drie landen zullen zes lezingen presenteren waarin diverse methodologische aspecten (I. Fuchs (Zürich), P. Wackers (Utrecht), M. Kestemont/W. Haverals (Antwerpen)) en enkele voorbeelden van de lange Nachlebung van het verhaal (K. Humbeeck, K. Absillis en J. Dewilde (allen Antwerpen)) worden voorgesteld. Tot slot brengen Mit Taets (mezzosopraan) en Hannah Aelvoet (piano) vossenfabels van Lodewijk De Vocht, Jacques Offenbach en Alexandre Bruneau. Het inschrijvingsgeld bedraagt 15 EUR (voor koffie en de lunch). Studenten en bezitters van een kansenpas betalen slechts 10 EUR. Het colloquium vindt plaats in het Museumtheater, Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Het colloquium kadert in de viering van 800 jaar Sint-Niklaas. Het volledige programma en alle gegevens om in te schrijven vindt u op http://www.reynaertgenootschap.be/node/347. Inschrijven kan door een mail te sturen naar info@reynaertgenootschap.be. Vanwege de paasvakantie volgt de bevestiging pas op vrijdag 14 april a.s.
Het colloquium kadert ook in het Sint-Niklase boekenweekend Archipel. Het programma vindt u op: https://planning.ccsint-niklaas.be/files/brochures1617/archipel2017_a4naara5_02b_low.pdf
 
2. 800 KRIJTVOSSEN 800 OP VRIJDAG 24 MAART 2017 IN SINT-NIKLAAS 
Graag wil het Reynaertgenootschap iedereen bedanken die aan het educatief project Krijtvossen op 24 maart heeft meegewerkt: de leerlingen van het Forum Da Vinci o.l.v. Ilse Bats, de studenten van de lerarenopleiding van Odisee o.l.v. Hilde van den Bossche en bijna dertig leerkrachten en evenveel begeleiders van de deelnemende klasjes. Het resultaat op een zonnige maartnamiddag was verbluffend: een gigantische tangramvos ingekleurd op de grootste markt van het land. Meneer Zee (Jan De Maeyer) wist de 527 negen- en tienjarigen te boeien. Melvin Vanderstylen (Pretty Fly) fotografeerde het spektakel met een drone. Wie wil nagenieten kan dat via de vele foto’s op https://www.facebook.com/events/385298098512204/ en de reportages van TV-Oost en stads-tv Sint-Niklaas. Zie:
https://www.tvoost.be/nieuws/reusachtige-vos-in-krijt-op-grote-markt-van-sint-niklaas-42218
https://www.tvoost.be/programmas/sint-niklaas-tv-sint-niklaas-tv-800-krijtvossen-42357.
 
3. JEROEN BROUWERS CITEERT VAN DEN VOS REYNAERDE 
In zijn recent verschenen boek De laatste deur (het gaat om de volledig herwerkte en aangevulde heruitgave van de eerste druk van dertig jaar geleden) citeert Jeroen Brouwers de Reynaert: “In de Nederlandstalige literatuur komt men dit thema al tegen in het werk van de eerste daarin met name bekende dichter, Hendrik van Veldeke (tweede helft twaalfde eeuw). Diens ridderroman in verzen Eneide gaat onder andere over de ongelukkige liefde tussen Eneas en ‘frouwe Dido, die mare ende rike, die sich so jamerlike dorch minne te dode sloech’. In Van den vos Reynaerde, ongeveer dezelfde tijd, is te lezen dat Reynaerds vader zo ‘droevig ende gram’ werd omdat de door hem bijeengesloten schat was verdwenen, ‘dat hi van torne hem selven hinc’. Acht eeuwen later heeft het thema de Nederlandstalige letteren dusdanig overwoekerd, dat niemand er nog in zal slagen een zelfs maar bij benadering volledig overzicht te geven van alle literaire werken waarin zelfmoord te pas komt, – en ik zal dit, overigens, zeker niet proberen. (Met dank aan Willy Feliers, die ons lijstje van Reynaertcitaten in de Nederlandse en Europese letterkunde weerom heeft uitgebreid).
 
4. ‘ZEEVOS’ VAN PETER HOLVOET HANSSEN
Het in Tiecelijn gepubliceerde gedicht Zeevos van Peter Holvoet Hanssen werd in maart 2017 als ‘Gedicht van de maand’ besproken in de DBNL, de belangrijkste digitale bron van onze Nederlandse letterkunde; zie
http://dbnl.org/gedichtbelicht/index.php?l=2017&gedicht=201703_mert060zeev01.php.
 
5. TWAALFDE COLLOQUIUM VAN DE INTERNATIONAL REYNARD SOCIETY
Op het twaalfde colloquium van de International Reynaerd Society, dat van 13 tot 16 juli 2017 aan de Universiteit van Reading (nabij Londen) zal plaatsvinden, zullen enkele Reynaertlezingen te horen zijn. De openingslezing wordt gehouden door de stichter en ondertussen de nestor van de Society: Kenneth Varty. Hij geeft op donderdag 13 juli ‘A selective survey of visual representations of Reynardian Literature and fox lore in the last two decades’. Op 14 juli spreken Irmgard Fuchs over ‘Deux traditions orales de Reynaert en comparaison’ en Julian Good over ‘The Further Adventures of Reynard the Fox’. Uitkijken wordt het eveneens naar de plenaire lezing van dezelfde Julian Good over zijn collectie reynaerdiana op zaterdag 15 juli. Tiecelijnmedewerkers Paul Wackers, Gert-Jan Van Dijk en Baudouin van den Abeele, de huidige voorzitter van de Society, nemen eveneens deel aan deze internationale zomerbijeenkomst. Een verslag van het colloquium verschijnt in Tiecelijn 30. Het nieuwe jaarboek wordt op 19 november in kasteel Cortewalle in Beveren voorgesteld. 
Wie geïnteresseerd is in deelname in Reading kan contact opnemen met F.H.M.Le-Saux@reading.ac.uk. U kunt het voorlopig programma ook opvragen via info@reynaertgenootschap.be.
 
6. TOT SLOT
Onze site: www.reynaertgenootschap.be
Bent u actief op Facebook? Word dan fan van het Reynaertgenootschap: http://www.facebook.com/pages/Reynaertgenootschap-vzw/368312377681
Verwante sites:
http://www.toerismewaasland.be/nl/pagina/reynaert-de-vos
http://www.erfgoedcelwaasland.be/item.php?itemno=451&lang=NL
Tiecelijn is digitaal te vinden op:
http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=_tie002 en op www.reynaertgenootschap.be