You are here

e-brief 2017 - nr. 5

1. METAMORFOSEN VAN EEN LITERAIRE VOS SUCCESVOL VERLOPEN
Graag wil het Reynaertgenootschap iedereen bedanken die aan het internationaal Reynaertcolloquium van 21 april heeft meegewerkt, in het bijzonder de zes sprekers en de twee muzikanten (Mit Taets en Hannah Aelvoet), de technische equipe van het cultuurcentrum, de partners (het Instituut voor de Letterkunde in de Nederlanden (ISLN) van de Universiteit Antwerpen, de Artesis-Plantijn Hogeschool / Conservatorium Antwerpen, het Liberaal Archief, de Erfgoedcel Waasland, de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, de Bibliotheca Wasiana, WARP en de stad Sint-Niklaas), den Azalee (catering), Sandy en Chris, die het onthaal verzorgden en de 85 aanwezigen die de dag aandachtig en enthousiast meemaakten. De commentaren waren unaniem lovend. U vindt enkele foto’s op https://www.facebook.com/warpvzw/photos/pcb.1849308031999473/1849307505332859/?type=3&theater. De lezingen van Irmgard Fuchs, Paul Wackers, Mike Kestemont/Wouter Haverals, Kris Humbeeck, Kevin Absillis en Jan Dewilde worden gepubliceerd  in Tiecelijn 30. Het tiende jaarboek van het Reynaertgenootschap – een jubileumnummer – wordt voorgesteld in het Beverse kasteel Cortewalle op zondag 19 november om 11 uur. Reserveer alvast deze datum in uw agenda.
 
2.  DIT WEEKEND: VOSSEN SPOTTEN
Op zaterdag 20 mei 2017 a.s. zendt Nederland 1 van 22.05-22.40 uur de documentaire Stadsmormels uit. De eerste aflevering (Vos) gaat over de vos in de steden. In Amsterdam zouden al 40 of 60 koppels vossen leven ... (Met dank aan Paul Verhuyck.)
Eveneens zaterdagavond organiseert de Reynaertkring in de Lokerse deelgemeente Daknam Reynaert viert Meye (vanaf 20 uur op het dorpsplein). Dit volkse gebeuren waarin de komst van de lente wordt gevierd in aanwezigheid van de Reynaertreuzen van Lochristi is een mengeling van traditionele en verrassende optredens. Zie  http://www.reynaertkringdaknam.be/activ…/reynaert-viert-meye.
Op zondag 21 mei om 10 uur herneemt Davidsfonds Sint-Niklaas de wandeling van het Reynaertgenootschap in de Fondatie van Boudelo nabij de Stekense vaart in Sinaai. De wandeling o.l.v. Rita Robyn, die haar gidseneindwerk maakte over de ‘Fondatie’, de Boudeloabdij en de Reynaert is circa zes km lang en duurt ongeveer twee uur. Onderweg worden enkele Reynaertfragmenten gelezen. Inschrijven bij  Eddy De Clercq via mail: edcl58@hotmail.com of tel 0032 (0)3 777 57 69. Kostprijs: 3 euro leden DF / 5 euro niet-leden.
De wandeling van zondag is bijna volgeboekt. Heeft u geen plaatsje bemachtigd, dan sturen wij u richting het streekmuseum De Vier Ambachten in de Steenstraat in Hulst, waar men de wintersluiting heeft gebruikt om de Reynaertkamer een volledig nieuw jasje te geven.
 
Een andere optie is een bezoek aan de Brusselse gemeente Etterbeek, waar streetartist Dzia op twee grote muren in de Louis Hapstraat gigantische vossen heeft gespoten, zie http://www.bruzz.be/nl/actua/drie-nieuwe-muurschilderingen-voor-etterbeek.
 
Indien u geen tv kijkt, geen museum bezoekt en ook de wandelschoenen niet aanbindt, dan heeft u misschien wel even tijd om het verrassende Reynaertwerk van kunstenaar Theo van de Goor te bekijken op zijn nieuwe website https://theovandegoor.nl/. Wie wenst te reageren kan contact opnemen met theovandegoor2017@gmail.com.
 
3. TRICKSTERPROJECT WARP: 29 JUNI - 6 AUGUSTUS IN SINT-NIKLAAS
Na de Krijtvossen en het Reynaertcolloquium staat Reynaert de vos nog een derde keer centraal in de viering van 800 jaar Sint-Niklaas. Het vossenverhaal is het uitgangspunt van een kunstententoonstelling van WARP op twee locaties in het stadscentrum met werk van Stefan Balleux (BE), Clare Benson (US), Caroline Coolen (BE), Gert Cools (BE), verzameling Coppens, Ronny Delrue (BE), J.W. von Goethe (DE), Tom Liekens (BE), Flup Marinus (BE), Tuur Marinus (BE), Gustaaf van de Woestyne (BE) en Lars von Trier (DK). Een trickster (uit het Engels: oplichter, bedrieger, schelm) is een archetypische figuur die dubbelzinnige eigenschappen heeft, een figuur die bewonderd kan worden om zijn betere en (soms) bovennatuurlijke eigenschappen, maar die door zijn slimheid anderzijds ook kans ziet onder de druk van de machtigen uit te komen. De expo gaat op zoek naar ambigue trickster-figuren. Een tentoonstelling over inspirerende dierenfabels, een onmogelijke eenheid met de natuur, oordelen en veroordelen, en de dubieuze kick van een tricksterbestaan.
Op pinkstermaandag maandag 5 juni om 20 uur is er een eerste interventie in Huis Buytaert (Apostelstraat 20, nabij de Grote Markt), nog weken voor de opening van de tentoonstelling: Van Reynaert en Roa door Rik van Daele. Alle info: http://warp-art.be/portfolio/van-reynaert-en-roa/ (gratis voor leden van WARP en van het Reynaertgenootschap). Op donderdag 29 juni om 19 uur vindt de opening van Tricksters plaats met de performance Still Animals (Tuur Marinus). In ‘Still Animals’ komen de fotoboeken van E. Muybridge tot leven. Iconische fotoreeksen als de springende kat of de vliegende duif worden fysiek vertaald door naakte menselijke lichamen, die subtiel gemanipuleerd worden door gecamoufleerde performers.
Info: http://warp-art.be/portfolio/performance-still-animals-van-tuur-marinus/. Op zondag 2 juli is er de  fotoworkshop 'Still Animals'. Info: http://warp-art.be/portfolio/fotoworkshop-still-animals-2-juli/; op dinsdag 11 juli is er een recycleproject en BBQ i.k.v. Tricksters. Info: http://warp-art.be/portfolio/warp-bbq-en-recycleproject-11-juli/. Onder voorbehoud van wijzigingen zullen er ook enkele zondagnamiddagen voorleessessies zijn uit de Reynaert de Vos. Dit wordt nog bevestigd.
 
4. NIEUWS OVER DE DBNL
Recent is de nieuwe maandelijkse nieuwsbrief van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren verschenen. Die moet de rijkdom van de DBNL-collectie onder de aandacht brengen en de bekendheid van de DBNL vergroten. Behalve het ontwerp is ook de inhoud van de nieuwsbrief vernieuwd: die is vanaf nu informatiever en actueler. Met jaarlijks vier miljoen raadplegingen is de DBNL uitgegroeid tot een bijzonder populaire dienst met literaire bronnen, secundaire literatuur en aanvullende informatie zoals biografieën en naslagwerken. De initiatiefnemers achter de DBNL (de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Koninklijke Bibliotheek) onderstrepen met de vernieuwde nieuwsbrief het belang van het project. Het doel is om zoveel mogelijk literatuur- en taalwetenschappers, historici, studenten en docenten en liefhebbers van de Nederlandse taal en cultuur, uit Nederland, Vlaanderen en daarbuiten deze collectie te laten ontdekken.  Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via https://formulieren.kb.nl/DBNL_aanmelden.
Reynaerdofielen ontdekken in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL/ http://dbnl.org ) tientallen Reynaertboeken en -studies en ook de jaargangen 1-23 van Tiecelijn (bijna) integraal digitaal. 
Bron: FARO en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek
 
5. UITSMIJTER
Bezoek onze Facebookpagina en ontdek alles over de nieuwe bieren Ysegrin en Bruun van Domein Reynaert uit Beveren of over het rijke programma dat voorzittersgemeente van het Intergemeentelijk Project Het Land van Reynaert Destelbergen in 2017 heeft uitgewerkt. Zie
https://www.facebook.com/Reynaertgenootschap-vzw-368312377681/
 
6. TOT SLOT
Onze site: www.reynaertgenootschap.be
Bent u actief op Facebook? Word dan fan van het Reynaertgenootschap: http://www.facebook.com/pages/Reynaertgenootschap-vzw/368312377681
Verwante sites:
http://www.toerismewaasland.be/nl/pagina/reynaert-de-vos
http://www.erfgoedcelwaasland.be/item.php?itemno=451&lang=NL
Tiecelijn is digitaal te vinden op:
http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=_tie002 en op www.reynaertgenootschap.be