You are here

Vossensprongen. Speuren naar Reynaert

Het Reynaertgenootschap werkt een beknopt en handzaam boekje uit met allerhande weetjes over het Reynaertepos en de naleving ervan. Bij deze publicatie zal ook een toelichting worden voorzien, met een woordenlijst die voor de nieuweling wat meer duidelijkheid zal brengen. De publicatie is voorzien voor het late najaar van 2017.