You are here

e-brief 2017 - nr. 3

Hierbij ontvangt u e-brief 2017-3 van het Reynaertgenootschap (over 800 Krijtvossen 800, Marcel Ryssen 90, de nieuwe voorzitter van het Reynaertgenootschap en Foxie, de nieuwe opera van De Munt). Veel lees- en klikplezier.
 
1. 800 KRIJTVOSSEN 800 OP VRIJDAG 24 MAART 2017 IN SINT-NIKLAAS‘Een krijtvos’ is een leerling van de tweede graad van de Sint-Niklase basisscholen, die na een voortraject in de klas samen met zijn/haar klasgenootjes op de Grote Markt van Sint-Niklaas met krijt een Reynaerttekening inkleurt. Die tekening is in een eerste fase door de klas zelf ontworpen en daarna gestileerd en verder uitgewerkt en uitvergroot door de leerlingen van het 5de en 6de middelbaar van de Kunsthumaniora Forum Da Vinci o.l.v. Ilse Bats. Samen met studenten van de lerarenopleiding van Odisee o.l.v. Hilde van den Bossche, die ook in het voorbereidende traject werden betrokken, wordt tijdens een spelnamiddag een gigantische tangramvos ingekleurd op de grootste markt van het land op vrijdag 24 maart van 13 tot 15 uur.
Peter van 800 Krijtvossen 800 is de Wase verteller Meneer Zee (Jan De Maeyer), die tijdens de apotheose het verhaal vertelt en de kinderen enthousiast aan het werk zet en coacht. Bezielster en bedenkster van het project is Hilde Reyniers, medewerker van de vzw Reynaertgenootschap, dat dit project realiseert in het kader van het 800-jarig bestaan van de parochie Sint-Niklaas. 526 krijtvossen zullen na het tekenen samen het cijfer 800 vormen en ontvangen nadien een Sint-Niklaas 800-badge en een oorkonde. Samen met alle leerlingen, leraren, studenten en toeschouwers hopen we met 800 mensen iconografisch het Reynaertverhaal uit te beelden. We hopen dat sommige leerlingen zelfs verkleed naar het marktplein komen. Nadien blijven de schetsen en de tekeningen beschikbaar op de website van het Reynaertgenootschap. Film- (Close Up) en fotoclubs van de stad Sint-Niklaas zullen het gebeuren vereeuwigen. Het gebeurt immers niet alle dagen dat de stad er ruim 500 vossen bij krijgt. Melvin Vanderstylen, zaakvoerder van Pretty Fly uit Sint-Niklaas, zal het spektakel vanuit een drone fotograferen. Meer info ophttps://www.facebook.com/events/385298098512204/ of bij h.reyniers@telenet.be.
 
2. MARCEL RYSSEN WORDT 90 OP WERELDDAG VAN HET BOEKMarcel Ryssen (Elsene, 23 april 1927) werd voorzitter van het Reynaertgenootschap bij de oprichting van de vereniging in 1988. Hij bleef bijna 30 jaar voorzitter van eerst de feitelijke vereniging Reynaert-Tiecelijn, vanaf 1993 de vzw Reynaertgenootschap. In die dertig jaar werden prachtige literaire bustochten en (stilte)wandelingen georganiseerd, net als de zittingen van de Orde van de Vossenstaart, 25 Herman Heyse-lezingen, diverse voorleesmarathons, bijscholingen en vele tientallen vertellingen voor iedereen, van kleuters tot senioren. Naast de 29 jaargangen van Tiecelijn, eerst als ‘nieuwsbrief voor reynaerdofielen’, vervolgens als driemaandelijks tijdschrift en ondertussen nu reeds negen jaar als jaarboek, publiceerde de vereniging diverse toeristische publicaties, hielp ze mee aan de totstandkoming van vertalingen en bewerkingen (de strip van De Roover-Ryssen), een cd-opname (Marcel Ryssen vertelt Reynaert de Vos) en organiseerde ze een internationale ex-libriswedstrijd (1995-1996) en binnenkort een internationaal Reynaertcolloquium.
 
3. YVAN DE MAESSCHALCK NIEUWE VOORZITTER REYNAERTGENOOTSCHAPYvan De Maesschalck (Wetteren, 1956) studeerde Germaanse filologie aan de Universiteit Gent en gaf vervolgens les aan de handelsafdeling en de humaniora van de Broederschool in Sint-Niklaas. Van 2006 tot 2012 was hij ‘gedetacheerd’ leraar Engels aan de Europese school, eerst in het Groothertogdom Luxemburg en vervolgens in Brussel. Hij publiceerde artikels en recensies in Tiecelijn, Standaard der Letteren, Ons Erfdeel, Poëziekrant,Kultuurleven, Kreatief, Streven, Muziek en woord, Boelvaar Poef, Deus ex Machina, De leeswolf, Mappa libri en diverse bijdragen in de Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap. Hij werkte mee aan de schoolhandboeken Lemma en Markant en hij publiceerde samen met Herman Henderickx Naakt en wit, een ademende steen. Thematische verkenning van de Nederlandse poëzie. Van 1945 tot omstreeks 2000 bij Garant in 2003.
Sinds 2008 is hij redacteur van Tiecelijn. Jaarboek van het Reynaertgenootschap. In dit jaarboek verschenen meer dan 20 artikels van zijn hand, die de basis vormden van zijn in 2016 Academia Press/Lannoo Campus uitgegeven boek Vossenlucht. Over Reynaertpersonages en hun fictionele aanverwanten.
In 2016 werd hij ondervoorzitter van het Reynaertgenootschap. Tijdens de algemene vergadering van het Reynaertgenootschap van 18 maart 2017 werd hij aangesteld als de nieuwe voorzitter van de vereniging. Marcel Ryssen werd aangesteld als erevoorzitter.
Yvan De Maesschalck is net als zijn voorganger een fervent reiziger, poëziekenner, een intens lezer en een eminent spreker. Hij is begeleider van diverse leesgroepen.
 
Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator van de gemeente Beveren en de stuwende kracht achter het project 800 Krijtvossen 800, wordt de nieuwe ondervoorzitter van het genootschap.
Peter Everaers, antiquaar (Secundus) uit het Zeeuws-Vlaamse Ter Hole, vervoegt de raad van bestuur.
 
4. FOXIE IN DE MUNT Vorige week ging FOXIE! Het Sluwe Vosje van Leoš Janáček in De Munt in première in regie van voormalig hoedenmaker Christophe Coppens (Sint-Niklaas, 1969). De pers reageert enthousiast:

  • Foxie!, Coppens’ lezing van Leoš Janáčeks opera Het Sluwe Vosje is vinnig, fris en poëtisch.’ / BRUZZ, 18.03.2017;
  • ‘Regisseur Christophe Coppens gaat in Foxie! recht naar die rauwe inhoud, naar het conflict tussen jongeren en volwassenen. […] Métier te over ook bij dirigent Antonello Manacorda, die orkest, koor en solisten met vaste hand coördineert.’ / De Morgen, 20.03.2017
  • ‘Lenneke Ruiten (Foxie) verstaat de kunst om elke lettergreep in Janáčeks spraakmelodie expressief te maken en laat haar hoge register lyrisch laaien als haar vosrode pruik.’ / NRC Handelsblad, 20.03.2017.

U vindt meer info op https://www.demunt.be/nl/program/161-foxie-het-sluwe-vosje; een impressie ophttp://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/cultuurenmedia/1.2926556.
Nog tot 2 april in het Muntpaleis in Brussel.


5. TOT SLOTOnze site: www.reynaertgenootschap.be
Bent u actief op Facebook? Word dan fan van het Reynaertgenootschap: 
http://www.facebook.com/pages/Reynaertgenootschap-vzw/368312377681

Verwante sites:
http://www.toerismewaasland.be/nl/pagina/reynaert-de-vos
http://www.erfgoedcelwaasland.be/item.php?itemno=451&lang=NL

Tiecelijn is digitaal te vinden op:
http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=_tie002 en op www.reynaertgenootschap.be