You are here

Krijtvossen 800 - creatieve verwerking

In het kader van een Reynaertproject in 2013-2014 voor de groendienst van Beveren, in het kader van het voorzitterschap van het Intergemeentelijk Project Land van Reynaert, ontwikkelde Ilse Praet enkele mooie creatieve vosjes, die hierbij ter beschikking worden gesteld.