You are here

Jaarboek 9 Tiecelijn Jaargang 29

Tiecelijn 29 werd op zondag 4 december 2016 om 11 uur voorgesteld aan het publiek.
Vanaf dat moment is het meest recente jaarboek raadpleegbaar op onze site.

Het ontwerp van de cover is zoals steeds van de hand van grafisch kunstenaar en dichter
Lies Van Gasse, die op hetzelfde moment in Aalst samen met Renaat Ramon de driejaarlijkse
Dirk Martensprijs ontving.

INHOUD

Nieuw vanaf deze editie, is dat we de afzonderlijke artikels van de auteurs via onderstaande inhoudstabel
ter beschikking stellen.

ARTIKEL

Mark Nieuwenhuis       Walter van Egmond en Boudewijn van Liesborn in de Ysengrimus
Revital Refael-Vivante      Spraken de raven Hebreeuws?

Jef Janssens                    Literatuur in het oosten van Vlaanderen
André Bouwman                Reynaert in de bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

Paul Wackers                   Wat staat er eigenlijk? Over het editeren van Van den vos Reynaerde
Jan de Putter                    Een jonge doctor in de schaduw van een groot Vlaams geleerde

Jeroen van Vaerenbergh              Bosbouw bij Hulsterlo. Archeologisch onderzoek te Kieldrecht-Kouter
Willem van Bentum        Heinrich Steinhöwel en zijn bemoeienis met  het drukken van zijn werken

Frits Booy                          Reynaertreminiscenties in de Nederlandstalige jeugdliteratuur
Joris Note                          Ongewenste gasten. Van Aimé Césaire naar de Reynaert

Filip Reyniers                    Het proefschrift van de das. Politieke lessen uit de dierenwereld in T.H. Whites Th
e Once and Future King
Yvan de Maesschalck     ‘Op vossen schiet je niet, vossen lopen in de val’. De onzichtbare hand van de dictator in het werk van García Márquez, Müller en Kadare 

VERTALING

Mark Nieuwenhuis         Twee vossenfabels van Avianus
Mark Nieuwenhuis         Wolven, vossen en beren in de Fecunda Ratis van Egbert van Luik
Bob de Nijs                       Anselm Turneda, Het dispuut van de ezel

ICONOGRAFIE

Rik van Daele                   Reynaert in de Jezuïetenberg in Maastricht.  Of scholastiekenkunst naar Wilhelm von Kaulbach
Rik van Daele                   Reynaert in Bratislava
Christl van den Broucke               De bewoner van Huize Tibeert: Reynaertliefhebber en kunstenaar Georges Staes

RECENSIE

Paul Verhuyck                   Floris ende Blancefloer
Lisanne Vroomen            Foxy: Reynaert in de moderne wereld
Nobert de Beule              ‘Poëzie is een rode boot’

Hans Rijns                          De ezel in de archeologie, de geschiedenis, de cultuur, de kunst en de literatuur
Yvan de Maesschalck     Over Pax van Sara Pennypacker. Enkele bedenkingen

Yvan de Maesschalck     Een kanttekening bij Nel. Een zot geweld. De nieuwe graphic novel van Lies van Gasse en Peter Theunynck

PORTRET

Yvan de Maesschalck     Ontmoetingen met Paul Wackers. Een paar kleine herinneringen
Rik van Daele                   De Nederlandse Reynaerttraditie
Hans Rijns                          Anekdotisch, maar niet analytisch

VERSLAG

Yves T’Sjoen                     Vossenlucht
Rik van Daele                   Reynaertkroniek 2015