You are here

Digitale publicaties

De raad van bestuur van het Reynaertgenootschap stelt jaarlijks een redactieplan op voor het volgende Tiecelijnnummer. Dat plan wordt regelmatig aangevuld en vervolgens grondig besproken op de jaarlijkse redactieraad.
Daarnaast ontvangt de redactie van het Reynaertgenootschap / Tiecelijn ook regelmatig inzendingen van diverse auteurs.
Deze inzendingen worden voorgelegd op de raad van bestuur en - indien ze in een volgende publicatie inpasbaar zijn - ook voorgelegd aan de redactieraad.

Een aantal inzendingen zijn of te afwijkend van wat in Tiecelijn wordt gepubliceerd of te uitgebreid en verdienen eerder een aparte publicatie. In die gevallen kan de raad van bestuur overwegen om het betreffende artikel een plaats te geven op de website van het Reynaertgenootschap, soms gekoppeld aan een gedeeltelijke publicatie van het artikel in Tiecelijn.

Deze teksten geven wij hieronder weer.