You are here

Redactie

Marcel Ryssen (Elsene, 23 april 1927)
Vanaf 1946 leraar Nederlands in de Broederschool te Sint-Niklaas. Publiceerde in Tiecelijn, Band en talrijke gelegenheidspublicaties. Voordrachtskunstenaar en acteur. Speelde meermaals in het vossenverhaal. Engeland-, Brugge- en Frans-Vlaanderen-gids. Medeauteur van het massaspel Ik, Reynaert! en lid van het productieteam. Auteur van het stripverhaal Reynaert de Vos van het Intergemeentelijk project Het land van Reynaert (tekenaar Kris de Roover).

Rik van Daele (Sint-Niklaas, 15 juni 1962)
Cultuurfunctionaris-directeur cc Ter Vesten te Beveren. Gastprofessor Nederlandse Literatuur Hogeschool Antwerpen, Herman Teirlinck-instituut.
Promoveerde op 1 juli 1992 aan de KU Leuven tot doctor in de Letteren en Wijsbegeerte met het proefschrift Van den vos Reynaerde. Functie van de ruimtelijke elementen en de naamgeving (Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1994). Publiceerde diverse boeken en tientallen artikels over de Reynaertnaleving en een Reynaertvertaling. Wase figuur 1996.
Adres: Nijverheidsstraat 32, 9100 Sint-Niklaas, 03 777 90 15.

Erwin Verzandvoort (Berlicum (NL), 14 januari 1954)
Studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de KUNijmegen. Doctoraal examen in 1983. Doctoraalscriptie over: Volksboeken van Reinaert de Vos in Nederland en België. Boeken over Reinaert de vos en diverse Reynaertartikels in o.a. De Gulden Passer, Reinardus, Millennium en TNTL. Hij publiceerde verder over heemkundige onderwerpen, zoals de geschiedenis van Den Dungen, molens, dialecten en toponiemen. Diverse deelnamen aan de internationale Reynaertcongressen.
Na jarenlang actief te zijn in een grote algemene boekhandel in Den Bosch, werkt hij nu als facilitair medewerker aan het Jheronimus Bosch Art Center te ’s-Hertogenbosch.
Adres: Vendelierstraat 13, 5241 TT Rosmalen (NL).

Willy Feliers (Kemzeke, 25 november 1934)
Oud-ambtenaar. Volgt de Nederlandse literatuur intensief en tevens de belangrijkste buitenlandse auteurs; eveneens belangstelling voor biografieën, autobiografieën en essays. Grote belangstelling voor de beeldende kunst, speciaal voor grafiek. Specialisatie in ex-libris, die hij bestudeert en verzamelt. Publicaties in het ex-libristijdschrift Graphia, Ulieden Spiegel en een vaste grafiekkroniek in Tiecelijn. Redacteur van de catalogus Reynaert de vos in prent en exlibris. Medewerking met twee bijdragen aan het tweede Stijn Streuvelsjaarboek De vos en het lijsternest.
Adres: Polenlaan 34, 9170 De Klinge.

Willy Devreese (Tielt, 20 december 1949 - 14 juli 2015)
Afgestudeerd aan de lagere normaalschool Sint-Thomas in Brussel. Sinds 1968 onderwijzer aan de Vrije Centrumschool in Marke. Reynaerdioot, d.w.z. verzamelt min of meer betaalbare Reynaertuitgaven en vossenprullaria. Schoolmeestert soms met de rode pen in Tiecelijnteksten. Literair consument, non-producent. Leest en herleest favoriete auteurs, zoals Elsschot, Nescio, Carmiggelt, Hotz, Crone, Voskuil, Van het Reve (Karel), Höweler. Leest nooit ofte nimmer handleidingen, contracten of rekeningafschriften. Favoriete grafschrift: "Hij was de man die iets miste en hij wist niet wat, de man die iets verlangde en hij wist niet wat, de man die iets zeggen wilde en hij wist niet wat." (Nescio)

Paul W. M. Wackers (Susteren, 1950)
Paul W.M. Wackers maakte zijn proefschrift over Reynaerts historie, De waarheid als leugen. Een interpretatie van Reynaerts historie (H&S, 1986). Hij is ook de editeur van die tekst in het recente Reynaert in tweevoud (Bert Bakker 2002). Hij is uitgever van het internationale tijdschrift Reinardus en auteur van enkele tientallen Reynaertbijdragen. Sind 2000 is hij hoogleraar Historische Nederlandse letterkunde tot 1500 aan de Universiteit Utrecht.
Adres: Hertstraat 39, 6531 KM Nijmegen (NL).

Peter F.W.H. Everaers (Clinge, Zeeuws-Vlaanderen (NL), 15 februari 1948)
Na in het onderwijs werkzaam geweest te zijn, momenteel als antiquaar (Antiquariaat Secundus, sinds 2002 lid van de Nederlandsche Vereniging van Antiquaren) gevestigd te Ter Hole. Culturele, historische en Reinaerdiaanse activiteiten: diverse tentoonstellingen uit eigen collectie over Streuvels en Timmermans; mede-oprichter, hoofdredacteur en medewerker van het literair-cultureel tijdschrift Oogschaduw; meerdere Reinaert-tentoonstellingen; co-auteur en/of uitgever van diverse publicaties; Uitgever en samensteller van diverse catalogi met geschiedkundige, literaire en bibliofiele uitgaven; bestuurslid Oudheidkundige Kring “De Vier Ambachten”.
Adres: Notendijk 7, 4583 SV Ter Hole (NL).

Hilde Reyniers (Beveren, 20 oktober 1969)
Na geruime tijd in de privé-sector te hebben gewerkt als administratieve duizendpoot, overgestapt naar het gemeentelijke apparaat. Eerst werkzaam als cultuurconsulent en vervolgens als integratieambtenaar in Lokeren. Daarna actief als cultuurdeskundige (projectmedewerker) in het cultuurcentrum van haar geboorteplaats en eind 2006 gestart als cultuurbeleidscoördinator binnen dezelfde gemeente. Het Reynaertvirus brak wellicht gelijk met de millenniumgekte uit, maar was reeds latent aanwezig sinds de geboorte.
Adres: Aerschotstraat 108, 9100 Sint-Niklaas.

Yvan De Maesschalck (Wetteren, 25 februari 1956)
Germaanse filologie aan de Universiteit Gent. Leraar aan de Europese school van Brussel. Mede-auteur van Lemma 5/6 en Markant 5/6, leerboeken Nederlands. Opstellen en recensies in diverse tijdschriften. Publiceerde samen met Herman Henderickx Naakt en wit, een ademende steen (2003), een thematisch overzicht van de naoorlogse Nederlandse poëzie. Bijzondere belangstelling voor het werk van Cyriel Buysse en voor de Reynaert.

Mark Nieuwenhuis (Utrecht, 1968)
Woont sinds 1998 in Lelystad. Spaanse taal- en letterkunde in Utrecht, met als afstudeerrichting middeleeuwse studies. Studie Latijnse taal- en cultuur in Amsterdam (UvA) - afgerond in het najaar van 2008. Leraar Latijn en KCV aan I.S.G. Arcus in Lelystad en daarnaast vertaler van Latijnse teksten. Tot nu toe gepubliceerd: Ysengrimus; Geoffrey van Monmouth, De geschiedenis van de Britse koningen; Plinius, De Wereld (ruime selectie uit de Naturalis Historia; o.a. de boeken over dieren; samen met Ton Peters en Joost van Gelder); Jacobus de Voragine. De hand van God (heiligenlevens; samen met Vincent Hunink); Odoric van Friuli, Mijn reis naar het verre oosten (reisverslag, samen met Vincent Hunink).